ИНТЕРПРЕД Цар Борис и ИНТЕРПРЕД Бояна предлагат първокласни офис решения и всички удобства за съвременния бизнес

Още две сгради с името ИНТЕРПРЕД разширяват пазара на офис площи в София, предлагайки първокласни офис решения и всички удобства, необходими на съвременния бизнес. Двете сгради са част от разширеното портфолио в областта на управлението на бизнес имоти на холдинга Е. Миролио, който от 2002 г. е собственик на ИНТЕРПРЕД-Световен търговски център София.
Освен ИНТЕРПРЕД-СТЦ София, името ИНТЕРПРЕД ще присъства и в наименованията на сградата на бул. “Цар Борис III” №159 и сградата в кв. “Манастирски ливади-изток“, ул. “Спас Соколов” №3, които ще се наричат съответно ИНТЕРПРЕД Цар Борис и ИНТЕРПРЕД Бояна. За управлението на нарасналия портфейл от бизнес имоти е създадено специално ново подразделение в холдинга – Miroglio Real Estate.
“Сградите, които добавихме към портфолиото си, ще разширят присъствието ни на пазара на бизнес имоти. Целта ни е да мултиплицираме не само бранда, но и опита ни в управлението на офис сгради, натрупан през годините”, каза днес пред журналисти Франко Миролио, изпълнителен директор на ИНТЕРПРЕД-СТЦ София.
“Всяка от двете ни нови сгради има своята история и до момента е използвана с различно предназначение или развивана по различен начин. С присъединяването им към бранда ИНТЕРПРЕД въвеждаме нов управленски модел, базиран на доказани във времето практики и следващ най-добрите световни тенденции. Надяваме след време за успеем да ги направим също толкова успешни и популярни, колкото ИНТЕРПРЕД-СТЦ София”, допълни Никола Игнатов, член на Съвета на директорите на ИНТЕРПРЕД.
ИНТЕРПРЕД е първата и единствена по рода си преди 1989 г. бизнес сграда в България. “Името е добре познато и авторитетно, което от своя страна задължава този авторитет да бъде развиван и надграждан. Не е тайна, че ИНТЕРПРЕД-СТЦ София се радва на постоянна пълна заетост на офис площите, а 80% от наемателите са при нас над 20 години, което говори за тяхното удовлетворение от услугите, които предоставяме”, посочи Лора Влахова, член на Съвета на директорите на ИНТЕРПРЕД.
В управлението на новите сгради, както и при досега развивания модел, Miroglio Real Estate ще заложи на надграждане на предоставяните услуги и осигуряване на допълнителна стойност за наемателите. “Във висококонкурентната среда на бизнес имотите, особено в София, това, което прави впечатление и което може да ни отличи от другите, е отношението към наемателите и партньорските взаимоотношения с всеки един от тях”, коментира Никола Игнатов.
Дейността на холдинга Е. Миролио в България, освен в сферата на недвижимите имоти, е съсредоточена в текстилната и модна индустрии, наред с производството на вино под марката „Винарска Изба Едоардо Миролио”. Италианският индустриалец Едоардо Миролио е един от най-крупните инвеститори в страната, като дейността му в България датира още от 1990 г. От 2018 г. Миролио е собственик и на модната марка DiKa, която в момента открива свои магазини и във Франция.

В продължение на 3 месеца, по време на Дейност 1 на Проект “Осигуряване на ефективна подкрепа за предприемачество” ние се срещнахме с над 200 бъдещи и настоящи предприемачи, които активно задаваха въпроси относно създаването на свой собствен бизнес и включването в дейностите на проекта.

Ние обобщихме техните въпроси и подготвихме отговори, с които ги информирахме и мотивирахме да се включат в обученията по
предприемачество, създаването на бизнес план и стартирането на собствен бизнес.

Бихме могли да разделим въпросите на 3 различни и важни групи, свързани с:

1. Проектът, включването в неговите дейности и съдържанието му.

2. Обучителната програма и менторските консултации.

3. Възможностите за финансиране, последваща подкрепа и реализация.

Въпроси и отговори:

Проектът, включването в неговите дейности и съдържанието му

1. Какво включва Проекта?

Проектът включва реализиране на активни действия за подпомогане на лица, желаещи да развиват собствен бизнес – подкрепа за стартирането на самостоятелна стопанска дейност и развитието на предприемачеството в Югоизточен район за планиране, чрез:

- мащабна информационна кампания
- обучение по предприемачество за придобиване на бизнес умения, ключови за предприемачеството компетенции и предприемачески начин на мислене
- консултиране и експертна подкрепа за създаването на подходяща среда за предприемачеството, чрез предоставяне на информация за налични финансови ресурси за стартиране и развитие на собствен бизнес, в първите моменти от съществуването на фирмата.

Ще бъде обърнато специално внимание на специфичните групи потенциални предприемачи, които по-трудно и по-рядко стартират предприемаческа дейност, като например жените; младите хора; по-възрастните хора; хората с увреждания и дълготрайно безработните.

2. Каква е целта на Проекта?

Проектът цели информиране, идентифициране и мотивиране на потенциални предприемачи да се включат в обученията за предприемачи и консултантската подкрепа.

Специфичните цели на Проекта са:

– Подготовка на лица, желаещи да развиват собствен бизнес, включително безработни и работещи, за планиране и стартиране на самостоятелна стопанска дейност и самонаемане
– Предоставяне на комплекс от обучения и услуги, които да подпомогнат целевите групи в разработката и преценката на предприемаческите им идеи, придобиването на нужни за управлението и развитието на бизнеса знания и умения и разработването на бизнес идеите в жизнеспособни планове за реализация на реална стопанска дейност
– Предоставяне на подкрепа за започване на реална стопанска дейност и намиране на подходящи източници на финансиране, достъп до услуги и менторство за развитие на бизнес.

3. Кой може да участва в Проекта, задължително ли е да съм безработен?

В Проектът може да се включи всеки български гражданин, който е на пазара на труда – независимо дали е безработен, зает или неактивен. Изключени за участие в Проекта са учениците и пенсионерите.

4. Как мога да се включа в Проекта?

Всеки може да се включи лесно и безплатно, като посети нашите информационни срещи или се регистрира на нашия сайт www.StartupHUB.bg

5. Кои са отделните етапи на Проекта?

Условно Проектът е разделен на три фази, всяка от тях с продължителност от 6 месеца:

Дейност 1 – Информиране и мотивиране за развитието на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество
Дейност 2 – Предоставяне на обучения, свързани с развитието на предприемачески, управленски и бизнес знания и умения и разработване на бизнес идеи и бизнес планове за управление на самостоятелна стопанска дейност (специализирани обучения)
Дейност 3 – Предоставяне на консултантски услуги за подготовка за самостоятелна стопанска дейност и дейности за подкрепа

6. Какво би ни мотивирало да се запишем в обучителната програма?
Нашият Проект залага на качествени и отлично подготвени обучители и ментори, на много добре разработена обучителна програма, както и на практически доказани инструменти на бизнес и индивидуалните планове.

7. С какво се различавате от другите подобни проекти?
Ние предоставя много повече знания, умения и полезни контакти, от други подобни проекти, целим създаване на предприемаческа общност, която да продължи да се развива и подкрепя и след неговото приключване.

8. Какви резултати ще постигнем?

Ние като организаторите сме заложили да постигнем не по-малко от:
– 200 участници в информационните срещи
– 17 организирани и проведени специализирани обучения

– 170 представителя на целевата група от територията на Югоизточен регион за планиране, обучени по Проекта

– 200 представителя на целевата група, преминали през индивидуални и/или групови консултации;
- 200 индивидуални планове, с идентифицирана и актуализирана подкрепа;
- Разработени и апробирани минуимум 42 бизнес плана;
- Регистрирани минимум 42 форми на самостоятелна стопанска дейност, до 4 седмици след приключване участието на съответното лице в проекта;

Обучителната програма и менторските консултации

1. Кои са лектори?

Лектори в програмата са доказани специалисти, с практическа и теоретична подготовка в различните сфери на обучителната тематика. Ние се стремим да подбираме и предлагаме на обучаемите различни и успешни примери на хора, които са работили за създаване на бизнес и предприемачи, които има какво да разкажат за своите успехи и неуспехи. Съобразно обучителната група ние включваме и гост-лектори, които да отговорят на специфичния интерес на обучаемите.

2. Какво включва обучителната програма?

Обучителната програма включва най-важните и базови теми и знания за всеки стартиращ предприемач.
Специализираното обучение ще се проведе по ефективно изработена учебна програма, адекватно адаптирана за нуждите на целевата група. Обучителният материал е свързан с развитие на предприемачески, управленски и бизнес знания и умения и разработване на бизнес идеи и бизнес планове за управление на самостоятелна стопанска дейност. Обученията ще бъдат поднесени по специална методология, включваща правила и техники на работа, предложени като резултат от задълбочен преглед и анализ на актуалната ситуация на пазара. Методологията предлага интегриран подход за управление на проекти, управление на риска, разработване и провеждане на обучения за възрастни със специален фокус върху нуждите и спецификата на целевата група,
ефикасен модел за организиране и осъществяване на обучения. Важна част от настоящата методология са: задълбоченият анализ на целите на специализираното обучение, моделът и мерките за управление на потенциални рискове, адекватното поднасяне на теоретичния и практическия материал по модули, интерактивното обучение, както и ефективното планиране на ресурсите необходими за изпълнение и тяхната адекватност спрямо заложените резултати.
Общите методи за провеждане на обучението целят ефективност, чрез отделяне на индивидуално внимание на всеки в групата и осигуряване на интерактивност. По време на обученията ще бъдат дискутирани практически въпроси и поставени редица задачи, които ще позволят разрешаването на трудности и реални ситуации.

Общите методи за провеждане на обученията включват:

Презентации; Учебни материали; Практически задачи; Тестове за проверка; Модерирани дискусии; Групови дискусии; Симулации; Ролеви игри; Мозъчна атака; Менторство; Визуализация и електронно представяне. Интерактивните методи и техники предвидени в обучителната програма включват: Мозъчна атака; Реални казуси; Дебати; Демонстрации. Освен горепосочените по време на обучението ще бъдат приложени и други методи: Лекция; Презентации на експерти; Визуална помощ; Разпределяне на времето.

Темите от програмата са:
- Вие като предприемач
- Бизнес план, бизнес идея, маркетингов план
- Форми на търговска дейност
- Персонал, правни отговорности и застраховка
- Финансово планиране
- Капитал и видове източници
- Стартиране на бизнеса

Програмата включва и следните допълнителни модули:

- Екологична ефективност
- Водене на преговори
- Стратегическо планиране

Всеки обучителен модул ще се води паралелно от двама експерт-лектори. Всяка група ще премине 10-модулно специализирано обучение в рамките на 64 лекторски часа – 8 дни по 8 часа на ден.

3. Какво ще научим по време на обученията?

Чрез участието си в специализираното обучение, участниците ще придобият знания за:

- характеристиките на пазарното стопанство;
- нормативната уредба и прилагането й в трудовата дейност;
- организацията, структурата и функциите на предприятието;
- теоретичните основи на пазарното стопанство;
- съвременните информационни източници в областта на икономиката;
- характеристиките на основните обекти и на имуществото на предприятието;
- нормативните документи, регламентиращи дейността на предприятието;
- организационните форми на бизнеса;
- организационно-управленската структура на предприятието;
- управлението на персонала;
- характеристиките на видовете търговско представителство;
- същността и техниките на маркетинговото проучване на пазара;
- характеристиките на маркетинговия инструментариум на предприятието;
- същността на финансите и за прилагането на лостовете на финансовата политика;
- характеристиките на банковата система и взаимоотношенията с предприятието с търговските банки;
- прилагането на основните управленски функции в процеса на вземане на управленско решение и неговото информационно осигуряване;
- анализирането и оценяването на влиянието на факторите върху основните показатели на стопанската дейност.

Чрез участието си в специализираното обучение, представителите на целевата група ще придобият умения за:

- откриване и разработване на бизнес идеи;
- осъзнаване на обществената роля и екологичните отговорности (вкл. опазване на околната среда; изменение на климата и ресурсна ефективност), свързани с предприемаческата дейност;
- преценяване на шансовете и рисковете пред предприемачите;
- прилагане на принципите и законовите изисквания в сферата на предприемаческата дейност;
- прилагане на инструментите на проектния, персоналния и финансовия мениджмънт;
- прилагане в ежедневната си дейност на различни техники на генериране на идеи, вземане на решения, управление на време и др.;
- работа в екип;
- съставяне, представяне и защита на бизнес план;
- стратегическо анализиране и планиране на дейности;
- водене на преговори.

4. Къде се провеждат обученията?

Обученията се провеждат в градове или села в Югоизточна България, в които се формира група за обучение. Обученията се провеждат в конферентна или заседателна зала, оборудвана с подходяща техника, на удобно място в съответното населено място.

5. Какво означават индивидуални консултации и бизнес планиране?

В рамките на тази дейност Сдружение „КЛЪСТЕР ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ БУРГАС“ и АГЕНЦИЯ ПРО УЕЙ ЕООД ще предоставят консултантски услуги за подготовка за самостоятелна стопанска дейност и дейности за подкрепа, в т.ч.:

- консултации за разработване на бизнес идеи, съобразени с индивидуалните желания и умения на лицата от целевата група;
- преценка на жизнеспособност на бизнес идеите и кандидат-предприемачите;
- консултации и менторство за подготовка на управлението на бизнес дейността, вкл. за създаване на бизнес контакти; подпомагане достъпа до мрежи, насърчаващи бизнес развитието и др. и подготовка на бизнес планове от лицата;
- консултации и насочване към кандидатстване за финансиране на дейността от налични финансови източници, в т.ч. финансови инструменти на ОП РЧР;
- подготовка на документи за регистрация на стопанска дейност, вкл. юридическа помощ.

Предвижда се гореизброените дейности да бъдат индивидуални спрямо желаещото да започне самостоятелна стопанска дейност лице, както и групови – на база териториален признак и/или сфера на интерес/бизнес идея. В обхвата на целевата група ще бъдат както лицата участвали в Дейност 2, така и други заинтересовани такива. В логистичен план, консултантските услуги ще бъдат провеждани както на място в градовете Бургас, Ямбол, Сливен и Стара Загора така и дистанционно – чрез електронна поща, skype call, телефон и други електронни приложения за отдалечена комуникация.

Всяка консултация ще бъде в рамките до 40 часа за всяко едно лице и ще се извършва от експерти на кандидата и партньора, и ще се предоставя за период от не повече от 6 месеца за всяко лице.
На участниците, които ще бъдат включени в Дейност 3 ще се състави индивидуален план с необходимата за конкретното лице подкрепа, който ще се актуализира в хода на участието в дейностите, ако настъпват промени, които налагат такава актуализация.

Планът задължително ще включва и насочване към конкретна финансираща програма, към която лицето може да кандидатства за получаване на финансов ресурс за своята дейност или предприятие (в т.ч. и финансовите инструменти, реализирани със средства от ОП РЧР, които ще се посочат задължително, ако са подходящи за типа дейност).

Планът задължително ще следва представителя на целевата група, участвал в специализираните обучения от Дейност 2 от проекта.

6. Какво ще научим, ако се включим в Проекта?

В хода на обучението всеки участник ще има възможността да идентифицира и съпостави характерните качества на предприемача: стремеж към независимост; готовност за поемане на риск; мотив за постигане на резултат; стремеж към получаване на обществено признание; стремеж към власт.

В следствие на провеждане на специализираното обучение, всеки участник ще подобри своите знания и умения, както и личности качества, както следва:

- Висока степен на практичност;
- Преследване в бизнеса на цели;
- Склонност към поемане на обмислен и претеглен риск в различните му форми – управленски, финансов, социален;
- Наличие на „стопански нюх” (способността за предвиждане на стопански явления и процеси);
- Иновативност по отношение на продукта, сервиза, технологията или пазара;
- Коректност към партньори и клиенти.

7. Има ли възможност за диференциране на нивото на обучение – за напреднали и за начинаещи?

По време на информационната кампания и в началото на обучителната програма ще идентифицираме начинаещите и напредналите предприемачи и ще отделим внимание на техните нужди и потребности. Ще има надграждащи активности по време на Дейност 3.

8. Можем ли да се обучаваме вечер, през почивните дни или дистанционно?

Нашите обучения се провеждат в работни дни, по 8 часа на ден. Нямаме възможност да провеждаме обучения извън тези рамки, но нашите обучители и ментори са на разположение за консултации и отговор на въпрос и в извънработно време и през почивните дни.

Възможностите за финансиране, последваща подкрепа и реализация

1. Осигурявате ли финансиране за завършилите обученията?

Ние самостоятелно не осигуряваме финансиране. По време на обученията и менторските консултации ще отделим специално внимание към възможностите за фиансиране от държавни и корпоративни програми, както и от бизнес ангели и преакселераторски инициативи.

2. Откъде мога да намеря финансиране за своя бизнес?

По време на изпълнението на Проекта участниците ще получат детайлна и специализирана информация по какъв начин и откъде да намерят финансиране за своя бизнес.

3. Как мога да намеря инвеститор/партньор за моя бизнес?

Ще отговорим по време на обученията и менторските консултации.

4. След приключване на обученията, осигурявате ли последваща подкрепа?

Да, ние ще осигурим професионална и консултантска подкрепа за успешно приключилите Проекта участници.

5. Как ще ми помогнете да създам своя работещ бизнес план?

В нашата Дейност 3 ние осигуряваме:

- консултации за разработване на бизнес идеи, съобразени с индивидуалните желания и умения на лицата от целевата група;
- преценка на жизнеспособност на бизнес идеите и кандидат-предприемачите;
- консултации и менторство за подготовка на управлението на бизнес дейността, вкл. за създаванена бизнес контакти; подпомагане достъпа до мрежи, насърчаващи бизнес развитието и др. и подготовка на бизнес планове от лицата;
- консултации и насочване към кандидатстване за финансиране на дейността от налични финансови източници, в т.ч. финансови инструменти на ОП РЧР;
- подготовка на документи за регистрация на стопанска дейност, вкл. юридическа помощ.

ВИЖТЕ ВСИЧКИ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

ЗА НАС

Комуникационна агенция PRoWay е създадена в началото на 2010 година.
PR мениджър и съдружник в PRoWay е Стоян А. Стоянов, PR специалист с над 10-годишен опит в публичните комуникации във водеща PR агенция, в бизнес организация, правителствени институции и медии. Той е работил за публичните комуникации на компании като ЧЕЗ България, DB Shenker България, SHELL България, VISA, HP и други.

КОНТАКТИ

PRoWay Communications Agency

Моб. тел.: + 359 (879) 646 648

E-mail: stoyanov@proway.bg

Офис: София, ул. "Шести септември" №44

© 2012 PRoWay Provides Professional