Училище за природа и Еко-патрул в Чипровци

В продължение на 5 дена, деца на различни възрасти заедно се забавляваха и учеха за природата и биоразнообразието на Западна Стара планина в гр. Чипровци. Заедно с експерти от доброволчески център Кутерево, Хърватия, по инициатива на общината, екипът на Народно читалище „Петър Богдан 1909“ проведе множество работилници и образователни игри, включително и излет в планината, изработване на еко-бижута, работилница по багрене на чипровски килими с природни багрила с деца на различни възрасти. Заедно бяха дискутирани въпроси, свързани с енергията, храната, водата и животните около нас, като накрая всички участници обещаха да пазят природата на България.

В следобедните часове екипът организира и образователни работилници и дискусии и за по-големите. Заедно успяха да изработят няколко хранилки за птици, както и да завършат и обзаведат хотел за насекоми, който да предостави убежище на важни насекоми. Младежите гледаха документални филмчета и си обсъждаха концепцията за устойчивото развитие в региона на община Чипровци.
Отделно от това беше проведен и еко-патрул. Децата от общината активно се включиха в почистването на централната градска част, като успяха да съберат нерегламентирано изхвърлените боклуци и да ги изхвърлят разделно в цветните контейнери. На пръв поглед досадното почистване се превърна в забавна игра, която имаше и образоватален елемент.

Дейностите са част от проект финансиран по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г. (www.ngogrants.bg). Основната цел на проекта е създаването на инкубатор за зелени идеи и знания и ангажиране на цялата общественост в проблемите свързани с устойчивото развитие.

Основните дейности включваха:
- Оборудване на еко-център в сградата на НЧ „Петър Богдан 1909“ с информационни пана свързани с биоразнообразието в общината;
- Провеждане на Еко-уикенд свързан с почистване на отпадъци и обучителен детски лагер „Училище за природа“
- Провеждане на обучение „Компостирай с мен“ , както и организиране на обществено обсъждане „Устойчиво развитие – развитие за младите“.

За повече информация, моля посетете страницата на проекта www.uplanin.chiprovtsi.bg

„Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от НЧ „Петър Богдан 1909“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.“

ЗА НАС

Комуникационна агенция PRoWay е създадена в началото на 2010 година.
PR мениджър и съдружник в PRoWay е Стоян А. Стоянов, PR специалист с над 10-годишен опит в публичните комуникации във водеща PR агенция, в бизнес организация, правителствени институции и медии. Той е работил за публичните комуникации на компании като ЧЕЗ България, DB Shenker България, SHELL България, VISA, HP и други.

КОНТАКТИ

PRoWay Communications Agency

Моб. тел.: + 359 (879) 646 648

E-mail: stoyanov@proway.bg

Офис: София, ул. "Шести септември" №44

© 2012 PRoWay Provides Professional