Българите предпочитат да подаряват на близките си практични неща за ежедневието, а основното перо за подаръци за Коледа се отделя за закупуване на играчки за децата. Не така стоят нещата в Чехия например, хората тази година ще предпочетат да си подарят пари или ваучери. Това показват резултатите от обширно телефонно проучване на компанията ПРОФИ КРЕДИТ, проведено в страните, в които оперира групата – Чехия, Полша, България и Словакия, с участието на общо 2500 респондента. Най-любимите класически подаръци във всички страни са играчките, книгите и електрониката, показва допитването.

Декември е месецът, в който основно се пазаруват коледните подаръци в разглежданите държави. Прави впечатление, че чехите са най-предвидливи от всички, обхванати в проучването – близо половината от хората в страната (46,7%) правят покупките за празниците в течение на цялата година. За поредна година на другия полюс са българите, които отново потвърждават склонността си да пазаруват в последния момент. Едва 3,1% от сънародниците ни купуват подаръци преди началото на декември, 58% правят това в течение на този месец, а 31,5% – в навечерието на Бъдни вечер, часове преди да седнат на празничната трапеза. Пазаруващите в последния момент у нас ще бъдат дори повече от миналата година, когато един от всеки 5 (19,3%) беше посочил, че ще купи подаръци в самия празничен ден.
За сравнение, в Полша, Словакия и Чехия хората, които ще отлагат пазаруването на подаръци за последния ден, са едва между 3% и 7%.

Половината българи ще похарчат за коледни подаръци сума между 40 и 150 лв., сочи изследването на ПРОФИ КРЕДИТ. Всеки пети (21,9%) е планирал да вложи в покупки за близките си между 150 и 380 лв. Средствата са почти толкова, колкото са готови да заделят и поляците. Най-щедри от изследваните страни са словаците, където почти всеки пети (18,5% от запитаните), ще похарчи сума между 380 и 770 лв.
„С всяка изминала година забелязваме тенденция да се увеличават онлайн продажбите преди Коледа в Словакия, Чехия и Полша. За разлика от там обаче, българите все още не се доверяват на този начин на пазаруване. 95% от анкетираните през нашия кол център респонденти посочват, че купуват подаръци основно в магазина. Едва 5% са тези, които се доверяват на онлайн пазаруването“, коментира Светломира Янкова, маркетинг директор на ПРОФИ КРЕДИТ България.

Коледа на изплащане
72% от българите заявяват, че досега не са ползвали кредит за покупката на коледни подаръци, докато останалите 28% са прибягвали до заем, за да зарадват близките си за празника. 40,7% от сънародниците ни обаче са готови да изтеглят кредит тази година, като процентът е съизмерим с този в Словакия и Полша, докато в Чехия едва 16,6% от хората биха прибегнали до заем за тази цел.

Най-често посочваната сума, която биха ползвали българите като кредит за Коледа, е между 150 и 380 лв. Чехите, същевременно, отговарят, че ако вземат заем, той ще е по-голям – 56% от отговорилите утвърдително са готови да изтеглят заем за 380 и повече лева.

„В периода преди Коледа отбелязваме винаги по-голям интерес към потребителските кредити, като по правило те се ползват за покупка на вещи за домакинството и за подаръци за децата“, казва Светломира Янкова. „Именно затова решихме, наред с атрактивните условия, които предлагаме по продуктите си – равни месечни вноски, съобразени с възможностите на клиентите, улеснено кандидатстване без такси и комисиони, бързо получаване на сумата, възможност за безплатно отлагане на до 3 месечни вноски при загуба на работа или продължително боледуване – да предложим и специални подаръци. В началото на новата година ще изтеглим трима късметлии измежду всички, кандидатствали и одобрени за кредит между 20 ноември и 20 декември 2013 г., които ще спечелят чисто нов HD таблет“.

Съветът, който експертите от ПРОФИ КРЕДИТ дават на потребителите за поредна година: Увлечени в еуфорията на празника, направете внимателно преценка на финансовите си възможности и на предстоящите разходи. Много е важно да определите предварителен лимит на харчовете и в никакъв случай да не го надвишавате, посочват експертите.

Среща с медиите и ПРОФИ КРЕДИТ България

Законодателните промени, засягащи небанковите финансови институции, които се обсъждат в последните месеци, трябва да гарантират по-добри условия за бизнеса и потребителите. Това заявиха днес на пресконференция представители на една от водещите компании от бранша – ПРОФИ КРЕДИТ България. „Регламентът, който ще бъде приет, трябва да намери баланс на интересите. Трябва да решим дали искаме предлагането на бързи кредити да бъде легитимно или искаме да го изтласкаме в сивия сектор, тъй като търсене ще има и то ще бъде задоволено“, подчерта изпълнителният директор на компанията Здравко Райчев.

Според ПРОФИ КРЕДИТ България голяма част от обсъжданите нови законови регулации са положителни, но други трябва да се обмислят и прецизират внимателно, за да не предизвикат негативен ефект и да изтласкат потребителите към „сивия“ сектор. Представители на компанията вече са провели експертна среща с представители на законодателите, на която са изложили своите идеи, и са получили покана да участват в бъдещото обсъждане на нормативните промени.

Един от най-важните въпроси, които трябва да бъдат решени с бъдещите изменения, според ПРОФИ КРЕДИТ България е този за осветляване на финансирането и произхода на средствата, с които кредитират небанковите финансови институции. „Това е от изключително значение, тъй като всякакви съмнения в тази посока рушат доверието на потребителите не само към конкретни дружества, но и влияят негативно на имиджа на целия сектор. Необходима е ясна регламентация в тази посока, която без съмнение ще има положителен ефект“, коментира Здравко Райчев.

ПРОФИ КРЕДИТ приветства изцяло коментираното евентуално разширяване на обхвата на Закона за потребителския кредит, така че разпоредбите му да се прилагат и по отношение на заемите до 400 лв. Според компанията, това ще осигури по-голяма яснота и защита на потребителите при сключването на такъв тип договор за кредит. Част от ползите за потребителите са по-голямата яснота относно крайната цена на кредита – % ГПР, правото на отказ от договора за кредит без посочване на причина и заплащане на такса, и правото за предсрочно погасяване с намаляване на лихвата, дължима до края на периода на кредита.

Друга мярка, която според ПРОФИ КРЕДИТ ще има благоприятен ефект, е преразглеждане на регулациите относно някои такси, които кредитори изискват – такса за кандидатстване, такса за усвояване, такса за управление и др. под. Така потребителят ще може по-лесно да прецени реалната цена на кредита и оттам – да вземе информирано решение дали условията и цената на предлагания кредит го устройват и отговарят на неговите възможности.

ПРОФИ КРЕДИТ подкрепя и извън съдебното решаване на спорове между потребители и финансови институции и намиране на взаимноизгодни решения, чрез използването на способи като Арбитражни съдилища и Финансов омбудсман.

Същевременно компанията апелира да се прецизира внимателно идеята за евентуално въвеждане на лицензионен режим за дейността на небанковите финансови институции. Този тип компании, за разлика от банките, които подлежат на лиценз, не привличат паричен ресурс под формата на депозити и не боравят с пари на вложители. Затова лицензионният режим едва ли ще повлияе положително в някаква степен на пазара и от тази гледна точка, според ПРОФИ КРЕДИТ, не би имало причина да се въвежда, тъй като по-скоро би довел до допълнителна административна тежест и за двете страни.

Познавайки добре практиките на пазара, компанията подкрепя подобряване на регулацията по отношение на задълженията – различните видове такси и неустойки, които възникват за потребителите при предсрочна изискуемост на кредита и последващото извън съдебно и/или съдебно събиране на вземания. Евентуално определеният максимален размер на разходите за потребителя при просрочие обаче трябва да бъде така преценен, че да не доведе до увеличаване на цената на кредита за редовните клиенти и в същото време да е в състояние компенсира разходите и риска на кредитора.

Същевременно друга от коментираните промени – за повишаване на минималните капиталови изисквания за небанковите финансови институции, според ПРОФИ КРЕДИТ би имала редица ползи, но и негативи. От една страна, това изискване ще отсее дружествата, които са без установен опит и проверени практики, и ще повиши нивото на предоставяните услуги. Но от друга, прекомерното вдигане на изискванията за минимален размер на капитала би могло да доведе до премахване на малките компании и съответно до монополизиране на сектора, което ще е в ущърб на конкуренцията и ще ограничи възможностите за избор на потребителите.

Относно идеята за въвеждане на таван на лихвите, ПРОФИ КРЕДИТ България смята, че тази идея противоречи на принципите на пазарната икономика и затова смята подобна мярка за неприемлива. „Това най-вероятно ще принуди някои кредитори да търсят други възможности за компенсиране на своя риск и разходи, което ще има негативен ефект за потребителите – условията и цената на кредита ще станат по-неясни. Рискът и съответно високата цена на услугата ще се компенсират чрез такси по допълнителни услуги, невключени в размера на ГПР“, коментира Светломира Янкова, маркетинг директор в ПРОФИ КРЕДИТ България. Тази мярка би довела и до оттегляне на компании от сектора – някои кредитори няма да имат ресурс да поемат такъв риск, като по този начин ще се ограничи и конкуренцията; ще се ограничат възможностите на потребителите за достъп до пари и те ще бъдат принудени да търсят финансиране извън компаниите, които официално функционират на пазара и дейността им се регулира и проверява от държавата.

„Именно затова апелираме мерките, които предстои да бъдат въведени, да бъдат обсъдени внимателно с участието на всички засегнати страни. Целта на всички, които сме отговорни към развитието на този бизнес, е да сме част от един балансиран пазар, а не потребителите, които се нуждаят от финансиране, да се принуждават да стават клиенти на „сивия сектор“, където защитата на правата им няма как да бъде гарантирана“, посочи Здравко Райчев. По думите му, готвените промени следва да бъдат консултирани с представителна извадка от активните кредитори в този бранш, което ще гарантира въведените мерки да са адекватни и добре балансирани между визията на законодателя за регулаторни промени, интересите на потребителите и интересите на кредиторите.

Продължавайки да се развива непрекъснато в полза на клиентите, ПРОФИ КРЕДИТ промени процедурата за кандидатстване, за да бъде тя още по-ясна и разбираема за потребителите. След промените, които са в сила от 12 ноември 2013 г., параметрите, за които кандидатства клиентът, са окончателни, ако клиентът получи одобрение за отпускането на заема. В случай, че се наложи редуциране на сумата, се подписва изцяло нов договор с потребителя за одобрената сума.

Рeгионален земеделски форум “Фермата”, организиран от списание ENTERPRISE

Земеделци от региона на Велико Търново се запознаха с различните възможности за финансиране на собствен бизнес и развитие на селските региони по време на бизнес форум “Фермата”, организиран от списание ENTERPRISE. Те дискутираха условията за кандидатстване за средства по европейски програми, новия програмен период 2014-2020 година, инвестициите и тенденциите в сектора.

Зърнопроизводителите са в основата на хранително-вкусовата промишленост в България и секторът продължава да се развива с въвеждането на нови технологии и прилагането на добри практики. Опитът на Георги Георгиев, председател на Сдружението на зърнопроизводителите от Поповски регион (част от Националната асоциация на зърнопроизводителите), показва, че успешните зърнопроизводители притежават около 25-30% от земята, която обработват, а останалата я вземат под наем. “Понякога обаче бюрокрацията и административните дейности, свързани с арендованите земи, спъват работата ни”, коментира той. Субсидиите са важни за развитието на сектора, но според Георги Георгиев българските производители на зърнени култури са достатъчно конкурентоспособни на европейския пазар и без финансирането от ЕС.

Цветан Цеков, собственик и управител на Яблена Натура, отбеляза трудностите и предизвикателствата на биоземеделците в България. Той развива цялостния цикъл на производство на биоземеделски продукти – от отглеждане, през преработка до пласмент. “Въпреки че почти 7 години работя в този сектор, не успявам да възвърна вложените инвестиции. Биоземеделието в страната ни е труден бизнес, който все още не среща значима подкрепа от държавата и търговците“, коментира той.

Преглед на новия програмен период 2014-2020 направи държавният експерт от Отдел “Директни плащания” на Министерство на земеделието и хрaните Петър Павлов. Той отговори на изключителния интерес на участниците с детайлна информация за възможностите за подпомагане на земеделските производители и изискванията за кандидатстване. Земеделците могат да финансират своя бизнес и да инвестират в неговото развитие и чрез различните продукти и услуги на банките. Цветан Игнатов, помощник-регионален мениджър в Банка ДСК, запозна участниците с финансовите продукти, които подкрепят земеделски проекти с потенциал и устойчивост.

Партньор при закупуването на техника земеделците могат да намерят в лицето на Дойче Лизинг България. Компанията представи гъвкави и изгодни решения за лизинг за земеделска техника.

Бизнес форумът за успешни практики в земеделския сектор е продължение на стартирала през 2012 г. рубрика в онлайн изданието на списание ENTERPRISE www.enterprise.bg и цели да запознае малките земеделски производители и собствениците на земя с възможностите за развиване на селските райони, инвестиране в биоземеделие и кандидатстване за финансиране от различни проекти. Първото издание на „Фермата“ се проведе в началото на 2013 г. в гр. Стара Загора.

Бизнес форум „Фермата“ се организира от списание ENTERPRISE, с официалната подкрепа на Банка ДСК и Дойче Лизинг България, в партньорство с Асоциация на земеделските производители в България (АЗПБ) и Национална асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ).

Медийни партньори на форума са: списание „Агрозона” http://agrozona.bg/ www.fermer.bg www.tractor.bg www.selo.bg www.bager.bg

 

Бизнес форум за храни и напитки MySuccess.bg in F&B

След лекия ръст през 2012 г., през 2013 отново се наблюдава спад на пазара на хранителни и бързооборотни стоки. Това обяви Антон Тонев от Nielsen България, като представи данни от проучване на маркетинговата агенция по време на форума MySuccess.bg in Food&Beverage: В радиус на привличане на 28 ноември. Бизнес форумът на списание ENTERPRISE се фокусира върху ефективните и успешни решения за производителите на храни и напитки, дистрибуторите в сектора, големите хранителни вериги и тенденциите на пазара.

Данните на Nielsen са в синхрон и с тенденциите на пазара на безалкохолни напитки, където по последни данни компаниите отчитат спад от 5%, съобщи Мая Герасимова, маркетинг директор на Девин.

Акцент във форума бяха нагласите на българските потребители и техните навици за пазаруване. Според глобално проучване на Nielsen, водещите фактори, които влияят на доверието на потребителите в Европа, са възможностите за работа, разходите за комунални услуги и развитието на икономиката. Освен това, българите се чувстват несигурни и в резултат от политическата ситуация в страната и съотношението работа-личен живот. „Индексът на потребителското доверие у нас е 63 пункта при средно 93 в глобален план и 74 за Европа“, допълни Антон Тотев.

„Факт е, че потребителите стават все по-ценово чувствителни“, коментира Гергана Маринова от GFK България. Проучване на компанията показва, че една трета от българите правят малки покупки на стойност до 14 лв., но по-често, 10% пазаруват средно по 3 пъти в месеца за над 50 лв., останалите около 60% съчетават и двата типа пазаруване.

Експертите бяха категорични, че на пазара се наблюдава намаляваща лоялност към марките, в резултат от което расте делът на собствените марки на веригите. Към момента той е около 15% при 5% през 2009 г. Гергана Маринова отбеляза, че при промоциите също има сериозен ръст. През настоящата година те достигат до 10%, а четири години по-рано са били само 4%.

Новите потребители
Участниците в MySuccess.bg in F&B дискутираха промените в потребителските нагласи и навици на пазаруване, породени от бурното развитие на дигиталните технологии. Новият тип купувачи – „екстремните потребители“, все по-често използват смарт устройства в процеса на избор и покупка на продукт. В България новото поколение потребители е все още малко – около 12% от потребителите на интернет, посочи маркетинг експертът от GFK България Мирослава Георгиева. Тя прогнозира, че броят им ще продължава да расте паралелно с разрастването на уеб потреблението, като по данни на НСИ над 53% от населението използва интернет.

Проучването на GFK България показва, че около 55% от „екстремните купувачи“ са мъже, които прекарват средно около 6 часа на ден в интернет. 71% от този тип потребители нямат проблеми с месечните си разходи. Таблетите са най-важните инструменти за пазаруване за 48% от екстремните купувачи.

Практики от бизнеса
Съвети към представителите на хранителния бранш представи Бояна Ликоманова от Балкан Сървисис. За нея 3 са най-важните стъпки при идентифицирането на пазара и потребителите: събиране на информация, анализ, вземане на информирани и адекватни решения.

Ян Скварил, управляващ съдружник в HLB България, допълни с примери за успешни стратегии за работа с веригите, излизане на чужди пазари и привличане на местните потребители. “Една от основните разлики между западноевропейските и източноевропейските предприемачи е, че вторите търсят изключително бърза печалба”, коментира експертът.

В дискусия за веригите, собствените марки, дистрибуторите, клиенти, производители и новите технологии своето мнение споделиха Димитър Кръстев от Топ Дринкс, Христо Петров от Кауфланд, Юлиана Хартарска от Авенди и Йолита Ботева от Обединена млечна компания АД. „Ценовите войни не са добри за никого – нито за производителите, нито за дистрибуторите, нито за търговците, нито за потребителите. Важно е да се градят марки“, категорична бе Юлиана Хартарска.

По време на форума за храни и напитки, добрите практики в българския бизнес с колбаси, месни и млечни продукти споделиха Йолита Ботева от Обединена млечна компания АД и Димитър Маджаров от „Димитър Маджаров“ ЕООД.

Според Йолита Ботева, три са ключовите фактори за успех на компанията, лидер в млекопреработването. На първо място, това е балансираното портфолио на продуктите с постоянно високо качество. „Провал с качеството означава провал на бизнеса”, подчерта тя. Другите фактори са оптимизацията на процесите и дистрибуционната мрежа, и не на последно място – човешкия капитал.

„Най-важното е качествената суровина – без нея всички стъпки по технологическия процес са обречени.”, категоричен бе Димитър Маджаров.

За предизвикателствата и стратегиите за успех в сектора на напитките разказа Мая Герасимов от Девин. Възможностите за оперативен лизинг за хранително-вкусовата промишленост представи Мария Ангелова, мениджър „Продажби“ в TBI Rent.

Бизнес форумът MySuccess.bg in F&B се организира за втора поредна година от списание ENTERPRISE. Официални спонсори на форума са TBI Rent и Identity Studio, партньори на събитието са Almer, Балкан Сървисис и Биоком Трендафилов.

Регионален бизнес форум “Фермата”

Дата: 12 декември 2013 г. (четвъртък)

Начален час: 13:00 ч.

Място: хотел “Премиер”, гр. Велико Търново

Достъп: предварителна регистрация


 • Запознати ли са българските земеделци с различните възможности за финансиране на собствен бизнес?
 • Знаят ли какви са условията за кандидатстване за средства по европейски програми и какво да очакват от новия програмен период 2014-2020 г.?
 • Кои са добрите земеделски практики и новите тенденции в сектора?
 • Какви са предизвикателствата пред биоземеделците в България?

Отговор на тези въпроси ще търсят участниците във втория земеделски форум „Фермата“, организиран от списание ENTERPRISE на 12 декември в хотел „Премиер“. гр. Велико Търново. Своите успешни практики и проекти ще споделят производители от различни земеделски сектори – зърнопроизводство, биоземеделие и др. Експерти от държавната администрация и финансови специалисти ще разкажат за възможностите за финансиране на собствен бизнес и подпомагане развитието на селските райони.

„Инвестициите в земеделския сектор носят множество рискове и предизвикателства особено пред малките играчи. Ето защо те трябва да бъдат добре запознати с възможностите за развитие и да получат достатъчно информация, за да се справят успешно с трудностите“, коментира Ева Любомирова, издател на списание ENTERPRISE.

Бизнес форумът за успешни практики в земеделския сектор е продължение на стартирала през 2012 г. рубрика в онлайн изданието на списание ENTERPRISE www.enterprise.bg и цели да запознае малките земеделски производители и собствениците на земя с възможностите за развиване на селските райони, инвестиране в биоземеделие и кандидатстване за финансиране от различни проекти. Първото издание на „Фермата“ се проведе в началото на 2013 г. в гр. Стара Загора.

Дата: 28 ноември 2013 г.(четвъртък)

Начален час: 9:00 ч.

Място: София Хотел Балкан

Достъп: такса участие

Бизнес форум за храни и напитки MySuccess.bg in F&B

Бизнес форумът за производителите на храни и напитки MySuccess.bg in Food&Beverage 2013: В радиус на привличане ще постави фокус върху ефективните и успешни решения и как хранителните вериги привличат клиенти.

В рамките на три панела ще бъдат разгледани основни въпроси и тенденции в индустрията.

 • Какви са нагласите на българските потребители и техните навици на пазаруване? Ще бъдат представени анализи и резултати от изследвания, които са полезни за определянето на бъдещите пазарни стратегии на производителите, веригите и дистрибуторите.
 • Какви са предизвикателствата пред дистрибуторите и веригите и как ефективно достигат до клиентите в ерата на дигиталните технологии? Представители на производители, дистрибутори и хранителни вериги ще дискутират новостите в областта на храните и напитките.
 • Кои са добрите практики в областта на храните и напитките? Своя опит ще споделят мениджъри от Кауфланд България, Девин АД, Авенди, Обединена млечна компания АД и др.

Бизнес форумът MySuccess.bg in F&B 2013 се организира за втора поредна година от списание ENTERPRISE. Официални спонсори на форума са TBI Rent и Identity Studio, партньори на събитието са Almer и Балкан Сървисис.

Повече информация и регистрация: http://food13.mysuccess.bg/

 

 

 

Изгубени в прехода – Палатковият лагер на Града на истината пред Президенството, 1990 г.

Фоторепортерът Георги Георгиев, известен в гилдията като Джони, показва резултатите от няколко годишното дигитализиране на фото архива на така наречения преход, заснет от самия него в периода 1989 година до началото на новия век. Джони минава през вестник „Кооперативно село“ по време на социализма, после стартира „Подкрепа“, „Свободен народ“ и „Демокрация“, има съществен принос за успешния старт на агенция БУЛФОТО и завършва официалната си трудова кариера в Българска телеграфна агенция. Но, както казваше неговият приятел Шаварш Артин, пенсиониран фотограф няма, и Георги Георгиев продължава да снима, като междувременно успя да стартира и проекта „Изгубени в прехода“ – сайт с над 50 000 кадъра, показващи политическия и социален живот у нас в края на миналия век.

Обработката на информацията за всеки отделен кадър ще продължи през следващите няколко години. Под отделните снимки има форма за подаване на информация, с която читателите могат да предложат факти и имена за хора от снимката, които след редакторска обработка и сверяване, могат да бъдат добавени в текста.

Ето какво казва Джони за своята работа:

„Докато обработвах снимките, голяма част от които са правени по старата технология на лента, ми се стори много подходящо да наречем хората от този период „изгубени в прехода”.
Ще видите много неща, които се случваха за първи път след ледниковия период на комунизма. Създаването на първите партии, първия легален стриптийз, първото купуване на мерцедес от магазин, първите митинги, първите сблъсъци с властта, първите надежди. Сюжетът на този период е как се похаби огромна социална енергия на две поколения българи. Бебетата от онова начало днес отново са на улицата.
Ще продължа да попълвам лентата от фотоси назад и напред във времето. Защото злото или доброто никога не идва само. То си има своите причини, своята предистория и своята вътрешна логика, които правят едно събитие неизбежно.
Сайтът няма претенции да е художествена галерия от снимки. Фотосите са запечатали мигове от българския живот в лентата на времето.
Такова, каквото е било.

Снимките ще могат да служат за публикации в медии и книги по темата, като с маркетинга се занимава Агенция БУЛФОТО, която има и заслугата за разработката и поддържането на сайта.

Стартът на сайта ще бъде отбелязан с изложба от подбрани кадри, която се открива в петък, 8 ноември от 11:00 часа в Клуба на фоторепортера в Подлеза на Mинистерски съвет.

Дата: 1-3 ноември 2013 г.

Място: Технически университет – София
Национално състезание по дебати SDA OPEN 2013 ще се проведе от 1-ви до 3-ти ноември в гр. София под наслов „Актуални проблеми в България и света“.

Домакин на състезанието традиционно е Технически университет – София с изключителната подкрепа на Ректора професор Марин Христов и Студентски съвет към ТУ.

Главен организатор на състезанието е Софийска асоциация Дебати – неправителствена организация, обединяваща млади хора от цяла България.

Целите на състезанието са да се даде възможност на инициативни млади хора от цялата страна да се срещнат, да натрупат опит във воденето на дебат, да съберат идеи и гледни точки, да обогатят знанията си по въпроси, касаещи бъдещето на Европа. Заедно с това желаем да подсилим връзката между клубовете по дебати в България и да популяризираме дебатите като дисциплина.

Целева група на мероприятието са ученици и студенти от цялата страна, както и треньори на клубове, на които се предоставя възможност да се запознаят с най-новите световни тенденции и методики на обучение в областта, както и да обменят опит.

Инициативата се осъществява с подкрепата и съдействието на Световната асоциация по дебати – International Debate Education Association (IDEA), Фондация „Америка за България“, Технически университет – София и се извършва със спонсорството на партньори от частния сектор.

Конференция на списание ENTERPRISE „JEREMIE в България: финансови решения за малкия бизнес“

Собственици на малък и среден бизнес у нас се запознаха с възможностите за финансиране чрез европейката програма JEREMIE на организираната от списание ENTERPRIESE конференция „JEREMIE в България: финансови решения за малкия бизнес“. По време на конференцията, която се проведе вчера в гр. София, представители на финансовите институции, предлагащи финансиране по JEREMIE, запознаха участниците със спецификите и условията за кандидатстване по програмата.

JEREMIE цели да подпомогне малкия бизнес в неговото устойчиво развитие чрез различни финансови инструменти, които са адаптирани за ситуацията на местния пазар. Портфейлът на JEREMIE в България се очаква да надхвърли 840 милиона евро, като той е разпределен между различните фондове и двата банкови продукта, предлагани по програмата – гаранционен и нисколихвен, сподели Христо Стоянов, представител на Европейския инвестиционен фонд за България.

Анастасия Чорбаджиева, директор на Дирекция „Проектно и структурирано финансиране“ в Банка ДСК запозна участниците със спецификите и процедурите за кандидатстване за кредит, финансиран по JEREMIE. Максималният размер за кредит е 2 млн. евро, при който размера на предоставената помощ не бива да надхвърля 200 000 евро. Тя отбеляза, че с кредит по JEREMIE не може да се финансират разходи при покупка на недвижими имоти или да се покриват разходи от миналото, а само такива, които тепърва ще бъдат плащани.

Добрите практики при усвояването на дълговите инструменти по JEREMIE сподели Николай Коцев от Дирекция “Малък и среден бизнес” в Обединена българска банка. Според него клиентите трябва добре да познават инициативата, за да могат да се възползват максимално от нейните възможности.

Проектите, които не могат да получат банково финансиране, могат да срещнат доверен партньор в лицето на NEVEQ. Фондът подпомага компании в начален етап на развитие, които създават и продават в световен мащаб патентовани решения в сферата на финансите, медиите, здравеопазването и туристическата индустрия. „Инвестициите по фонда са от 0.5 до 4.5 милиона евро на проект“, сподели Златолина Мукова, управител на NEVEQ Capital Partners.

Ивайло Симов от Eleven и Тодор Брешков от LauncHUB са единодушни в мнението си, че стартиращите предприемачи в България имат своето поле за изява и това е повод за завист от други държави, при които акцентът е върху големите предприятия. „Вече наблюдаваме тенденцията не малко стартъпи да идват в София и да се възползват от различните възможности за развитие“, сподели Тодор Брешков. Ивайло Симов допълни, че в България е много по-трудно да се направи голяма услуга за крайни потребители и пътят към успеха е обвързан с таргетирането на специфични бизнес решения.

Конференцията „JEREMIE в България: финансови решения за малкия бизнес“ е част от поредицата събития за добри и успешни бизнес практики MySuccess.bg на списание ENTERPRISE. Официален спонсор на конференцията е Банка ДСК, партньор на Дискусионен панел 1 е Обединена българска банка.

Дата: 24 октомври 2013 г.

Начален час: 09:00 часа

Място: хотел „Новотел София“

Организатор: Списание ENTERPRISE

Безплатната MySucces.bg конференция на тема „JEREMIE в България: финансови решения за малкия бизнес“ е посветена на финансирането на малкия и среден бизнес чрез европейски фондове.

По време на безплатната MySuccess.bg конференция „JEREMIE в България: финансови решения за малкия бизнес“ ще бъдат представени различните възможности за финансиране чрез европейските фондове и в частност инициативата JEREMIE. Представители на финансови институции в страната ще дискутират до колко малкият и среден бизнес се възползва от инициативата, какви са процедурите за кандидатстване и одобрение.

Основни теми на конференцията

 • С какво е уникална инициативата JEREMIE у нас? Какво ще се случи с нея в Европа за в бъдеще?
 • Добрите практики при усвояване на дълговите инструменти по JEREMIE: банкови гаранции и финансиране чрез поделяне на риска.
 • Стартиране на нов бизнес: мисията възможна!
 • Предизвикателствата и възможностите на дяловото финансиране в България: Фонд за рисков капитал.

Участници

 • Христо Стоянов, представител на ЕИФ за България
 • Анастасия Чорбаджиева, директор на Дирекция „Проектно и структурирано финансиране“ в Банка ДСК
 • Николай Коцев, ръководител проекти в Дирекция “Малък и среден бизнес” на ОББ
 • Деян Василев от Моите пари
 • Ивайло Симов, Eleven
 • Тодор Брешков, LauncHUB
 • Румен Иванов, основател и управляващ директор на консултантската компания Rinovator Ltd.
 • Златолина Мукова, управител на NEVEQ Capital Partners

ЗА НАС

Комуникационна агенция PRoWay е създадена в началото на 2010 година.
PR мениджър и съдружник в PRoWay е Стоян А. Стоянов, PR специалист с над 10-годишен опит в публичните комуникации във водеща PR агенция, в бизнес организация, правителствени институции и медии. Той е работил за публичните комуникации на компании като ЧЕЗ България, DB Shenker България, SHELL България, VISA, HP и други.

КОНТАКТИ

PRoWay Communications Agency

Моб. тел.: + 359 (879) 646 648

E-mail: stoyanov@proway.bg

Офис: София, ул. "Шести септември" №44

© 2012 PRoWay Provides Professional