Проектът осигури допълнителен оперативен капитал на АГЕНЦИЯ ПРО УЕЙ ЕООД, спомогнал за подобряване на ликвидността, и оказал положителен ефект по отношение преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

ИНТЕРПРЕД Цар Борис и ИНТЕРПРЕД Бояна предлагат първокласни офис решения и всички удобства за съвременния бизнес

Още две сгради с името ИНТЕРПРЕД разширяват пазара на офис площи в София, предлагайки първокласни офис решения и всички удобства, необходими на съвременния бизнес. Двете сгради са част от разширеното портфолио в областта на управлението на бизнес имоти на холдинга Е. Миролио, който от 2002 г. е собственик на ИНТЕРПРЕД-Световен търговски център София.
Освен ИНТЕРПРЕД-СТЦ София, името ИНТЕРПРЕД ще присъства и в наименованията на сградата на бул. “Цар Борис III” №159 и сградата в кв. “Манастирски ливади-изток“, ул. “Спас Соколов” №3, които ще се наричат съответно ИНТЕРПРЕД Цар Борис и ИНТЕРПРЕД Бояна. За управлението на нарасналия портфейл от бизнес имоти е създадено специално ново подразделение в холдинга – Miroglio Real Estate.
“Сградите, които добавихме към портфолиото си, ще разширят присъствието ни на пазара на бизнес имоти. Целта ни е да мултиплицираме не само бранда, но и опита ни в управлението на офис сгради, натрупан през годините”, каза днес пред журналисти Франко Миролио, изпълнителен директор на ИНТЕРПРЕД-СТЦ София.
“Всяка от двете ни нови сгради има своята история и до момента е използвана с различно предназначение или развивана по различен начин. С присъединяването им към бранда ИНТЕРПРЕД въвеждаме нов управленски модел, базиран на доказани във времето практики и следващ най-добрите световни тенденции. Надяваме след време за успеем да ги направим също толкова успешни и популярни, колкото ИНТЕРПРЕД-СТЦ София”, допълни Никола Игнатов, член на Съвета на директорите на ИНТЕРПРЕД.
ИНТЕРПРЕД е първата и единствена по рода си преди 1989 г. бизнес сграда в България. “Името е добре познато и авторитетно, което от своя страна задължава този авторитет да бъде развиван и надграждан. Не е тайна, че ИНТЕРПРЕД-СТЦ София се радва на постоянна пълна заетост на офис площите, а 80% от наемателите са при нас над 20 години, което говори за тяхното удовлетворение от услугите, които предоставяме”, посочи Лора Влахова, член на Съвета на директорите на ИНТЕРПРЕД.
В управлението на новите сгради, както и при досега развивания модел, Miroglio Real Estate ще заложи на надграждане на предоставяните услуги и осигуряване на допълнителна стойност за наемателите. “Във висококонкурентната среда на бизнес имотите, особено в София, това, което прави впечатление и което може да ни отличи от другите, е отношението към наемателите и партньорските взаимоотношения с всеки един от тях”, коментира Никола Игнатов.
Дейността на холдинга Е. Миролио в България, освен в сферата на недвижимите имоти, е съсредоточена в текстилната и модна индустрии, наред с производството на вино под марката „Винарска Изба Едоардо Миролио”. Италианският индустриалец Едоардо Миролио е един от най-крупните инвеститори в страната, като дейността му в България датира още от 1990 г. От 2018 г. Миролио е собственик и на модната марка DiKa, която в момента открива свои магазини и във Франция.

В продължение на 3 месеца, по време на Дейност 1 на Проект “Осигуряване на ефективна подкрепа за предприемачество” ние се срещнахме с над 200 бъдещи и настоящи предприемачи, които активно задаваха въпроси относно създаването на свой собствен бизнес и включването в дейностите на проекта.

Ние обобщихме техните въпроси и подготвихме отговори, с които ги информирахме и мотивирахме да се включат в обученията по
предприемачество, създаването на бизнес план и стартирането на собствен бизнес.

Бихме могли да разделим въпросите на 3 различни и важни групи, свързани с:

1. Проектът, включването в неговите дейности и съдържанието му.

2. Обучителната програма и менторските консултации.

3. Възможностите за финансиране, последваща подкрепа и реализация.

Въпроси и отговори:

Проектът, включването в неговите дейности и съдържанието му

1. Какво включва Проекта?

Проектът включва реализиране на активни действия за подпомогане на лица, желаещи да развиват собствен бизнес – подкрепа за стартирането на самостоятелна стопанска дейност и развитието на предприемачеството в Югоизточен район за планиране, чрез:

- мащабна информационна кампания
- обучение по предприемачество за придобиване на бизнес умения, ключови за предприемачеството компетенции и предприемачески начин на мислене
- консултиране и експертна подкрепа за създаването на подходяща среда за предприемачеството, чрез предоставяне на информация за налични финансови ресурси за стартиране и развитие на собствен бизнес, в първите моменти от съществуването на фирмата.

Ще бъде обърнато специално внимание на специфичните групи потенциални предприемачи, които по-трудно и по-рядко стартират предприемаческа дейност, като например жените; младите хора; по-възрастните хора; хората с увреждания и дълготрайно безработните.

2. Каква е целта на Проекта?

Проектът цели информиране, идентифициране и мотивиране на потенциални предприемачи да се включат в обученията за предприемачи и консултантската подкрепа.

Специфичните цели на Проекта са:

– Подготовка на лица, желаещи да развиват собствен бизнес, включително безработни и работещи, за планиране и стартиране на самостоятелна стопанска дейност и самонаемане
– Предоставяне на комплекс от обучения и услуги, които да подпомогнат целевите групи в разработката и преценката на предприемаческите им идеи, придобиването на нужни за управлението и развитието на бизнеса знания и умения и разработването на бизнес идеите в жизнеспособни планове за реализация на реална стопанска дейност
– Предоставяне на подкрепа за започване на реална стопанска дейност и намиране на подходящи източници на финансиране, достъп до услуги и менторство за развитие на бизнес.

3. Кой може да участва в Проекта, задължително ли е да съм безработен?

В Проектът може да се включи всеки български гражданин, който е на пазара на труда – независимо дали е безработен, зает или неактивен. Изключени за участие в Проекта са учениците и пенсионерите.

4. Как мога да се включа в Проекта?

Всеки може да се включи лесно и безплатно, като посети нашите информационни срещи или се регистрира на нашия сайт www.StartupHUB.bg

5. Кои са отделните етапи на Проекта?

Условно Проектът е разделен на три фази, всяка от тях с продължителност от 6 месеца:

Дейност 1 – Информиране и мотивиране за развитието на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество
Дейност 2 – Предоставяне на обучения, свързани с развитието на предприемачески, управленски и бизнес знания и умения и разработване на бизнес идеи и бизнес планове за управление на самостоятелна стопанска дейност (специализирани обучения)
Дейност 3 – Предоставяне на консултантски услуги за подготовка за самостоятелна стопанска дейност и дейности за подкрепа

6. Какво би ни мотивирало да се запишем в обучителната програма?
Нашият Проект залага на качествени и отлично подготвени обучители и ментори, на много добре разработена обучителна програма, както и на практически доказани инструменти на бизнес и индивидуалните планове.

7. С какво се различавате от другите подобни проекти?
Ние предоставя много повече знания, умения и полезни контакти, от други подобни проекти, целим създаване на предприемаческа общност, която да продължи да се развива и подкрепя и след неговото приключване.

8. Какви резултати ще постигнем?

Ние като организаторите сме заложили да постигнем не по-малко от:
– 200 участници в информационните срещи
– 17 организирани и проведени специализирани обучения

– 170 представителя на целевата група от територията на Югоизточен регион за планиране, обучени по Проекта

– 200 представителя на целевата група, преминали през индивидуални и/или групови консултации;
- 200 индивидуални планове, с идентифицирана и актуализирана подкрепа;
- Разработени и апробирани минуимум 42 бизнес плана;
- Регистрирани минимум 42 форми на самостоятелна стопанска дейност, до 4 седмици след приключване участието на съответното лице в проекта;

Обучителната програма и менторските консултации

1. Кои са лектори?

Лектори в програмата са доказани специалисти, с практическа и теоретична подготовка в различните сфери на обучителната тематика. Ние се стремим да подбираме и предлагаме на обучаемите различни и успешни примери на хора, които са работили за създаване на бизнес и предприемачи, които има какво да разкажат за своите успехи и неуспехи. Съобразно обучителната група ние включваме и гост-лектори, които да отговорят на специфичния интерес на обучаемите.

2. Какво включва обучителната програма?

Обучителната програма включва най-важните и базови теми и знания за всеки стартиращ предприемач.
Специализираното обучение ще се проведе по ефективно изработена учебна програма, адекватно адаптирана за нуждите на целевата група. Обучителният материал е свързан с развитие на предприемачески, управленски и бизнес знания и умения и разработване на бизнес идеи и бизнес планове за управление на самостоятелна стопанска дейност. Обученията ще бъдат поднесени по специална методология, включваща правила и техники на работа, предложени като резултат от задълбочен преглед и анализ на актуалната ситуация на пазара. Методологията предлага интегриран подход за управление на проекти, управление на риска, разработване и провеждане на обучения за възрастни със специален фокус върху нуждите и спецификата на целевата група,
ефикасен модел за организиране и осъществяване на обучения. Важна част от настоящата методология са: задълбоченият анализ на целите на специализираното обучение, моделът и мерките за управление на потенциални рискове, адекватното поднасяне на теоретичния и практическия материал по модули, интерактивното обучение, както и ефективното планиране на ресурсите необходими за изпълнение и тяхната адекватност спрямо заложените резултати.
Общите методи за провеждане на обучението целят ефективност, чрез отделяне на индивидуално внимание на всеки в групата и осигуряване на интерактивност. По време на обученията ще бъдат дискутирани практически въпроси и поставени редица задачи, които ще позволят разрешаването на трудности и реални ситуации.

Общите методи за провеждане на обученията включват:

Презентации; Учебни материали; Практически задачи; Тестове за проверка; Модерирани дискусии; Групови дискусии; Симулации; Ролеви игри; Мозъчна атака; Менторство; Визуализация и електронно представяне. Интерактивните методи и техники предвидени в обучителната програма включват: Мозъчна атака; Реални казуси; Дебати; Демонстрации. Освен горепосочените по време на обучението ще бъдат приложени и други методи: Лекция; Презентации на експерти; Визуална помощ; Разпределяне на времето.

Темите от програмата са:
- Вие като предприемач
- Бизнес план, бизнес идея, маркетингов план
- Форми на търговска дейност
- Персонал, правни отговорности и застраховка
- Финансово планиране
- Капитал и видове източници
- Стартиране на бизнеса

Програмата включва и следните допълнителни модули:

- Екологична ефективност
- Водене на преговори
- Стратегическо планиране

Всеки обучителен модул ще се води паралелно от двама експерт-лектори. Всяка група ще премине 10-модулно специализирано обучение в рамките на 64 лекторски часа – 8 дни по 8 часа на ден.

3. Какво ще научим по време на обученията?

Чрез участието си в специализираното обучение, участниците ще придобият знания за:

- характеристиките на пазарното стопанство;
- нормативната уредба и прилагането й в трудовата дейност;
- организацията, структурата и функциите на предприятието;
- теоретичните основи на пазарното стопанство;
- съвременните информационни източници в областта на икономиката;
- характеристиките на основните обекти и на имуществото на предприятието;
- нормативните документи, регламентиращи дейността на предприятието;
- организационните форми на бизнеса;
- организационно-управленската структура на предприятието;
- управлението на персонала;
- характеристиките на видовете търговско представителство;
- същността и техниките на маркетинговото проучване на пазара;
- характеристиките на маркетинговия инструментариум на предприятието;
- същността на финансите и за прилагането на лостовете на финансовата политика;
- характеристиките на банковата система и взаимоотношенията с предприятието с търговските банки;
- прилагането на основните управленски функции в процеса на вземане на управленско решение и неговото информационно осигуряване;
- анализирането и оценяването на влиянието на факторите върху основните показатели на стопанската дейност.

Чрез участието си в специализираното обучение, представителите на целевата група ще придобият умения за:

- откриване и разработване на бизнес идеи;
- осъзнаване на обществената роля и екологичните отговорности (вкл. опазване на околната среда; изменение на климата и ресурсна ефективност), свързани с предприемаческата дейност;
- преценяване на шансовете и рисковете пред предприемачите;
- прилагане на принципите и законовите изисквания в сферата на предприемаческата дейност;
- прилагане на инструментите на проектния, персоналния и финансовия мениджмънт;
- прилагане в ежедневната си дейност на различни техники на генериране на идеи, вземане на решения, управление на време и др.;
- работа в екип;
- съставяне, представяне и защита на бизнес план;
- стратегическо анализиране и планиране на дейности;
- водене на преговори.

4. Къде се провеждат обученията?

Обученията се провеждат в градове или села в Югоизточна България, в които се формира група за обучение. Обученията се провеждат в конферентна или заседателна зала, оборудвана с подходяща техника, на удобно място в съответното населено място.

5. Какво означават индивидуални консултации и бизнес планиране?

В рамките на тази дейност Сдружение „КЛЪСТЕР ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ БУРГАС“ и АГЕНЦИЯ ПРО УЕЙ ЕООД ще предоставят консултантски услуги за подготовка за самостоятелна стопанска дейност и дейности за подкрепа, в т.ч.:

- консултации за разработване на бизнес идеи, съобразени с индивидуалните желания и умения на лицата от целевата група;
- преценка на жизнеспособност на бизнес идеите и кандидат-предприемачите;
- консултации и менторство за подготовка на управлението на бизнес дейността, вкл. за създаване на бизнес контакти; подпомагане достъпа до мрежи, насърчаващи бизнес развитието и др. и подготовка на бизнес планове от лицата;
- консултации и насочване към кандидатстване за финансиране на дейността от налични финансови източници, в т.ч. финансови инструменти на ОП РЧР;
- подготовка на документи за регистрация на стопанска дейност, вкл. юридическа помощ.

Предвижда се гореизброените дейности да бъдат индивидуални спрямо желаещото да започне самостоятелна стопанска дейност лице, както и групови – на база териториален признак и/или сфера на интерес/бизнес идея. В обхвата на целевата група ще бъдат както лицата участвали в Дейност 2, така и други заинтересовани такива. В логистичен план, консултантските услуги ще бъдат провеждани както на място в градовете Бургас, Ямбол, Сливен и Стара Загора така и дистанционно – чрез електронна поща, skype call, телефон и други електронни приложения за отдалечена комуникация.

Всяка консултация ще бъде в рамките до 40 часа за всяко едно лице и ще се извършва от експерти на кандидата и партньора, и ще се предоставя за период от не повече от 6 месеца за всяко лице.
На участниците, които ще бъдат включени в Дейност 3 ще се състави индивидуален план с необходимата за конкретното лице подкрепа, който ще се актуализира в хода на участието в дейностите, ако настъпват промени, които налагат такава актуализация.

Планът задължително ще включва и насочване към конкретна финансираща програма, към която лицето може да кандидатства за получаване на финансов ресурс за своята дейност или предприятие (в т.ч. и финансовите инструменти, реализирани със средства от ОП РЧР, които ще се посочат задължително, ако са подходящи за типа дейност).

Планът задължително ще следва представителя на целевата група, участвал в специализираните обучения от Дейност 2 от проекта.

6. Какво ще научим, ако се включим в Проекта?

В хода на обучението всеки участник ще има възможността да идентифицира и съпостави характерните качества на предприемача: стремеж към независимост; готовност за поемане на риск; мотив за постигане на резултат; стремеж към получаване на обществено признание; стремеж към власт.

В следствие на провеждане на специализираното обучение, всеки участник ще подобри своите знания и умения, както и личности качества, както следва:

- Висока степен на практичност;
- Преследване в бизнеса на цели;
- Склонност към поемане на обмислен и претеглен риск в различните му форми – управленски, финансов, социален;
- Наличие на „стопански нюх” (способността за предвиждане на стопански явления и процеси);
- Иновативност по отношение на продукта, сервиза, технологията или пазара;
- Коректност към партньори и клиенти.

7. Има ли възможност за диференциране на нивото на обучение – за напреднали и за начинаещи?

По време на информационната кампания и в началото на обучителната програма ще идентифицираме начинаещите и напредналите предприемачи и ще отделим внимание на техните нужди и потребности. Ще има надграждащи активности по време на Дейност 3.

8. Можем ли да се обучаваме вечер, през почивните дни или дистанционно?

Нашите обучения се провеждат в работни дни, по 8 часа на ден. Нямаме възможност да провеждаме обучения извън тези рамки, но нашите обучители и ментори са на разположение за консултации и отговор на въпрос и в извънработно време и през почивните дни.

Възможностите за финансиране, последваща подкрепа и реализация

1. Осигурявате ли финансиране за завършилите обученията?

Ние самостоятелно не осигуряваме финансиране. По време на обученията и менторските консултации ще отделим специално внимание към възможностите за фиансиране от държавни и корпоративни програми, както и от бизнес ангели и преакселераторски инициативи.

2. Откъде мога да намеря финансиране за своя бизнес?

По време на изпълнението на Проекта участниците ще получат детайлна и специализирана информация по какъв начин и откъде да намерят финансиране за своя бизнес.

3. Как мога да намеря инвеститор/партньор за моя бизнес?

Ще отговорим по време на обученията и менторските консултации.

4. След приключване на обученията, осигурявате ли последваща подкрепа?

Да, ние ще осигурим професионална и консултантска подкрепа за успешно приключилите Проекта участници.

5. Как ще ми помогнете да създам своя работещ бизнес план?

В нашата Дейност 3 ние осигуряваме:

- консултации за разработване на бизнес идеи, съобразени с индивидуалните желания и умения на лицата от целевата група;
- преценка на жизнеспособност на бизнес идеите и кандидат-предприемачите;
- консултации и менторство за подготовка на управлението на бизнес дейността, вкл. за създаванена бизнес контакти; подпомагане достъпа до мрежи, насърчаващи бизнес развитието и др. и подготовка на бизнес планове от лицата;
- консултации и насочване към кандидатстване за финансиране на дейността от налични финансови източници, в т.ч. финансови инструменти на ОП РЧР;
- подготовка на документи за регистрация на стопанска дейност, вкл. юридическа помощ.

ВИЖТЕ ВСИЧКИ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

На 16 ноември 2018 г. в Бургас се събраха водещи експерти в управлението на проекти и бизнеси в ICT сектора, в развитието на човешкия потенциал и транснационалните партньорства в сектора на високите технологии.

Проект „Интерактивен трудов уеб-портал за постигане на устойчива заетост на младите хора в ИТ сектора в Германия и България” създаде иновативната интернет платформа .

На конференцията бе представен Иновативния трудов портал ITO.bg, разработен от ИНСИС ООД и финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. ITO.bg осигурява на безработни младежи до 29 г. от България дистанционна работа в информационно-технологичния (ИТ) сектор в Германия

Бе проведено и обучение за ползватели на портала.

“Създаденият интерактивен трудов портал ITO.bg развива човешкия потенциал в IT сектора на специалисти от Бургас и региона осигурява пряка връзка и улеснена среда за работа с работодатели от Германия”, сподели Петко Георгиев, управител на ИНСИС ООД.

ITO.BG осигурява перфектните условия за мобилност, от които се нуждае всеки IT специалист, а работодателите са привлечени от бързия, лесен и сигурен достъп до перспективни експерти при конкурентни условия.

Какво е развитието на ИТ услугите, какви са моделите за тяхното прилагане, какво е настоящето и бъдещето на облака, IoT и големите данни и как бизнесът може да монетизира съвеременните технологии?

На българския пазар се предлагат все повече и по-разнообразни облачни услуги, ориентирани към сериозните изисквания на компании с различни мащаби и от различни индустрии. Сигурността на информацията и големият обем данни карат корпоративните потребители да въвеждат облачни решения за все по-широк кръг от задачи. Освен сравнително стандартни процеси като маркетинг, продажби, обслужване на клиенти, в облака се изнасят и процеси, свързани с управление на човешките ресурси, управление на проекти, управление на вътрешни процеси и др. Заедно с това, в допълнение към ръста в облачните и управляваните услуги, аутсорсинга и клаудсорсинга, бумът в интернет на нещата (IoT) добива все по-големи размери.

Иновативната IoT технология превзема територии както в нашето ежедневие, така и в бизнес света и модерното производство. Къде сме ние на фона на световните тенденции ще покажем на националната конференция за облачни технологии MySuccess Cloud Computing, IoT and Beyond: Business 4.0 – тенденции иновации в свързания свят.

Конференцията ще се проведе на 30 Октомври 2018 г., от 09:00 часа в Интерпред, зала „София“.

Акценти на програмата:

• Технологиите, които променят бизнеса – ИТ облак, клаудсорсинг, големи данни, Интернет на нещата
• Реализиране потенциала на облака – възможности и предизвикателства
• Управлявани услуги, аутсорсинг и клаудсорсинг
• Сигурност на данните
• Как да монетизираме новите бизнес модели: ИТ услуги, облаци, IoT
• Автономни автомобили и дронове

Към кого е насочена конференцията?

Събитието е насочено към представители на индустриални и производствени предприятия в областта на тежката и леката промишленост, здравни заведения, държавни структури и организации, компании в областта на транспорта и логистиката, търговията и услугите, телекомуникациите, банки, финансови, застрахователни и пенсионни дружества и други висши мениджъри (управители, изпълнителни директори, оперативни директори, финансови директори), държавни служители и експерти, ИТ директори, ИТ експерти, ръководители на проекти, одитори, консултанти.

Партньори на събитието са: Acronis, TIMOCOM и IBCS Bulgaria

Медийни партньори: Netinfo, Vesti.bg, DarikNews.bg, EventsPRO.bg

Повече информация за форума: https://mysuccess.bg/cloud/

Ден преди старта на Фестивала част от неговите ресторанти и менюта бяха презентирани лично от техните шеф-готвачи пред журналисти, кулинарни и лайфстайл блогъри.

София, 4.05.2018 г. Пролетното издание на Кулинарния фестивал Sofia Restaurant Week бе представено днес с вкусен и забавен медиа тур. От утре, 5 май, до 13 май, любителите на вкусните ястия, доброто вино и гастрономическите импровизации, ще могат да се насладят на специалните предложения на шеф-готвачите на 29 столични ресторанта.
Заедно с журналисти и блогъри, запалени по кулинарната тема, посетихме три от най- атрактивните ресторанти, включени в Sofia Restaurant Week.
Започнахме с ресторант Social Café Bar and Kitchen, където посетителите бяха въвлечени в кулинарните изненади, които майстор готвачите са подготвили за своите гости. Също така бе представен новия салон на ресторанта, който е изцяло на разположение на гостите на Sofia Restaurant Week.
Втората изкусителна дестинация бе ресторант Cactus, в който бяха поднесени кулинарните шедьоври на Chef Манчев и неговите главни готвачи. Той разкри своите успешни принципи, които го водят в кулинарното изкуство и управлението на един от най-реномираните столични ресторанти.
Вкусното приключение завърши в автентичната атмосфера на ресторант Edo Sushi Vitosha, където главният готвач презентира някои от най-атрактивните японски ястия, част от фестивалните менюта.
Sofia Restaurant Week ще се проведе от 5 до 13 май 2018 г. и в него участват 29 ресторанта. За първи път вкусното столично събитие ще се проведе в рамките на 9 дни, вместо досегашните 7.
Sofia Restaurant Week – Пролет 2018 не изневерява на своя оригинален подход за селекция на единствено лично проверени и селектирани от организаторите от Ресторант Уийк и Zavedenia.com кулинарни дестинации.
Фестивалът на софийските ресторанти се подкрепя от качествените вина ОРМАНО и от довереният партньор на българските ресторанти – МЕТРО България.
За повече информация: www.restaurantweek.bg

Успешните кандидати за дистанционна работа в Германия трябва да са с висше образование или да са студенти в специалности в сферата на информационните технологии

Проект „Интерактивен трудов уеб-портал за постигане на устойчива заетост на младите хора в ИТ сектора в Германия и България” създава иновативната интернет платформа ITO.bg, която ще осигури на безработни младежи до 29 г. от България дистанционна работа в информационно-технологичния (ИТ) сектор в Германия.

„Ние предоставяме едно онлайн работно място за българските IT специалисти, в което те могат да изпълняват своите проекти за германски компании, да комуникират с възложителите, както създават чудесни решения за клиентите си“, заяви Петко Георгиев, управител на ИНСИС ООД, изпълняващи проекта. Георгиев добави, че проектът се радва на сериозен предварителен интерес от страна на германски компании, като има и запитвания за разширяване на териториалния обхват и в други европейски страни.

Инициативата се реализира от българската компания “ИНСИС” ООД и от базираната в Германия „Проджект Медиа Груп” ООД и се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Процедура BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“.
Проектът осигурява устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора до 29 г., които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение.

В рамките на инициативата ще бъде създаден, тестван и популяризиран интерактивния трудов уеб портал ITO.bg.

Порталът ще позволи провеждане на виртуални интервюта между работодатели от Германия и български младежи, които да бъдат наети, да получат професионален опит и да придобият нови знания и умения в динамично развиващия се пазар на информационни технологии и софтуерни продукти.

Кандидатите за дистанционна работа в Германия трябва да имат минимум висше образование или да са студенти в специалности в сферата на информационните технологии (софтуерни инженери, програмисти, дивелъпъри и други сходни).

Проектът ще спомогне за обмен на реален практически опит и иновативни модели за устойчиво интегриране на младите хора до 29 г. от страна на утвърдени специалисти в пазара на ИТ услуги в Германия и за осигуряване на контакти с малки и средни предприятия от ИТ бизнеса в Германия.

ITO.bg предлага реална възможност за трудова реализация и устойчиво интегриране в ИТ сектора в Германия на дистанционен принцип. Иновативният трудов уеб-портал поставя мост между нуждите на безработните младежи България и потребностите на немските работодатели в ИТ сектора.

Новаторската виртуална платформа дава възможност за:

- дистанционна заетост
- на аутсорсинг принцип
- при гъвкаво работно време
- в международен екип
- необходими са само познания по английски на средно ниво

Интернационалният и иновативен характер на проекта създава потенциал за неговото развитие на национално и международно ниво, както и извън сферата на ИТ сектора.

Целевите групи по проекта са:

– 24 неактивни безработни младежи до 29 г. от България, с висше образование или студенти в специалности в сферата на информационните технологии, но които не са заети с трудова дейност, образование или обучение
– 12 работодатели в ИТ (информационно-технологичния) сектор от Германия, които да работят с младежите

„ИНСИС“ ООД работи активно и успешно за разработката на иновационни системи и проекти в областта на информационните технологии и аутсорсинг индустрията.

МЕТРО България даде старт на обновените си винени отдели и нов асортимент с Винен фест

• Над 1100 вина от 66 български и 200 чуждестранни винарни предлага МЕТРО

МЕТРО България даде старт на обновените си винени отдели и представи обогатения си винен асортимент на специално събитие в магазина си на булевард „Цариградско шосе“ в София. „МЕТРО представя над 1100 вина от над 20 държави от Европа, Северна и Южна Америка, Африка, Австралия и Океания.Работим с повече от 66 български и над 200 чужди винарни!“, каза при откриването Диана Бонева, директор „Снабдяване“ на МЕТРО България.

Компанията е вложила повече от 500 000 лева в реновацията на винените отдели в 11-те си магазина. „Добрата новина е, че на нашите щандове вие ще намерите вина и от малки винарни, което всъщност е помощта, окоазвана от МЕТРО на малките производители, продължавайки линията на подкрепа на малкия бизнес, която вече провеждаме в сектор „Плодове и зеленчуци“ и „Месо“., каза Диана Бонева.

Новите винени отдели на МЕТРО създават комфортна атмосфера, съчетаваща удобството с удоволствието от пазаруването в атрактивна среда. Новото оборудване позволява по-добро излагане на вината и по-лесното им откриване от страна на клиентите. Асортиментът от Стария и Новия свят и България запазва и надгражда своята ширина, като едновременно с това екипът на МЕТРО отвря врати за нови интересни и свежи сезонни предложения от по-неизвестни региони, отличаващи се с добри качества и конкурентни цени.

От 24 до 26-ти ноември клиентите на МЕТРО София могат да опитат вино от целия свят и България, както и да научат как да комбинират избраната напитка с хубава храна. Специални дегустации в МЕТРО София ще предложат вина от партньори на компанията – Меди Вали, Орбелия, Уайнбокс, Катаржина, Бибендум, Красийдо, Авенди, Вини Сливен, Пауър брандс, Домейн Менада, Мидалидаре, ВИ Брестовица. Винените сектори във всички магазини, с изключение на складова база Банско и Слънчев бряг и магазин МЕТРО Плевен, ще предложат на клиентите възможност да се включат в „сляпа дегустация“ – да опитат 3 специално подбрани вина, като разчитат единствено на сетивата си. Всеки, който се включи в тази дегустация и попълни кратка анкетна карта, ще участва за специална награда – селекция от 6 страхотни бутилки вино, които МЕТРО препоръчва. За всеки от участващите магазини е предвидена по една награда.
Гости на откриването в София бяха основните доставчици от най-големите български винарни. Сред официалните лица при откриването бе и инж. Красимир Коев, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция за лозата и виното на Министерство на земеделието, храните и горите.

Людмил Каравасилев, тел. 0887 822 551, e-mail: lyudmil.karavasilev@metro.bg

Бургас предлага отлични възможности за рeализация на европейски проекти

Бургас предлага всички необходими условия за развитие на малък и среден бизнес. Около това мнение се обединиха участниците във БизнесПРО Форум “Директни програми за финасиране на Европейския съюз (ЕС)“.

Събитието се проведе в Гранд хотел и СПА „Приморец, като част от проекта на сп. ENTERPRISE и Комуникационна агенция PRoWay, в партньорство с Индустриален логистичен парк и КРИБ Бургас. Целта на форума е да насърчи регионалния бизнес към по-голяма активност в посока разработване на проекти за развитието на малкия и среден бизнес с подкрепа от ЕС.

На конференцията присъстваха зам.-кметът по финанси и бюджет на Община Бургас Красимир Стойчев, изпълнителният директор на Логистичен индустриален парк Бургас Стамен Стамов, Надя Гогова, управител на сп. ENTERPRISE, и Стоян Стоянов, управител на Комуникационна агенция PRoWay.

Като представител на местната власт Красимир Стойчев гарантира пълната подкрепа за бизнес начинанията, стартиращи на територията на бургаския регион.

Логистичният парк на Бургас бе посочен като отлична възможност за стартова инвестиция на младите предприемачи пред аудиторията на БизнесПРО Форум “Директни програми за финасиране на ЕС”.

Зоната в Бургас е едно от посочените места, където стартиращи предприятия могат да развиват бизнеса си при високи европейски стандарти.

Директорът на индустриален парк Бургас Стамен Стамов предостави думата на своя колега Петър Иванов, който презентира отличните условия за развитие в Логистичния парк – локация, инфрастуктура и комуникации.

Стратегическото разположение, иновативният подход в проектирането и изграждането на Индустриален и логистичен парк – Бургас, както и партньорството с Община Бургас и Национална компания “Индустриални зони”, бяха посочени като основни предимства на парка.

Впечатление направи, че във все още развиващата се индустриална зона има 25 компании, опериращи в различни сфери – от високотехнологични производства през хранително-вкусовата промишленост до обработка на метали и производство на метални изделия.

Това разнообразие от реализирани бизнес проекти послужи за пример на гостуващите лектори Таня Илиева, водещ консултант в разработване и управлението на европейски проекти за бизнеса и администрацията, и д-р Никола Христович, издател на наръчника „Как да подготвим успешни проекти по европрограмата за изследвания и иновации Хоризонт 2020“.

И двамата специалисти бяха категорични: „Има много средства за малкия и среден бизнес, но от нашата активност зависи финансирането на бизнес начинанията ни.“

По време на БизнесПРО Форум „Директни програми за финансиране от Европейски съюз“ баха обяснени механизмите за печелене и управление проекти по някои от най-популярните европейски финансиращи процедури като ERASMUS+, Програма Хоризонт 2020 – Инструмент за малки и средни предприятия и др.

Събитието се фокусира върху решения за постигане на по-ефективно управление чрез Business Intelligence (BI).

31 октомври 2017 г., София. Водещи експерти в сектора и ползватели на BI решения представиха състоянието и тенденциите на BI пазара в България и Европа, различните подходи в работата с BI системи и анализа на данни и бъдещето на BI технологиите.
Динамиката в ИТ индустрията променя процесите и хората вече не са основен двигател, а машините, които генерират данни, коментира по време на събитието Стоян Атипов, Вицепрезидент проучвания и публикации, Международен институт за бизнес анализ (IIBA).
Управлението на данни се случва в реално време и в облака. Затова и в рамките на ЕС вече се преосмисля как се съхраняват данните и има строги регулации за сигурността им, допълни той.

В България оборотът на компаниите от сектора достига почти 10 млрд. евро спрямо 138 млрд. евро за Европа, посочи Людмил Стойчев от CBN Pannoff, Stoytcheff & Co. Като цяло у нас най-много инвестиции в BI правят средният бизнес и големите компании, а от индустриите – търговията, производството, финансовата индустрия и публичният сектор.

Людмил Стойчев коментира, че BI подпомага бизнесът да увеличи производителността си, което би могло да повлияе и на маржовете, и на пазарния дял. В бъдеще се очаква да се правят повече анализи върху CRM системи и системите, които проследяват клиентското поведение, както и на външни източници на информация, прогнозира той.

Бояна Ликоманова, която оглавява BI отдела на Balkan Services, представи опита си от гледна точка на внедряването на BI система в бизнеса. Важно е да се определят точно и ясно ключовите показатели, както и най-добрият начин за извличане на данните. Не бива да се пропуска тестването на системата преди ползването й от крайните потребители, подчерта тя.

Мариус Стоика, регионален мениджър продажби на Qlik, обясни връзките между различните стойности и модули, въвеждането на данни и генерирането на справки в приложението на компанията.

Красимира Димитрова, старши мениджър „Приложения за бизнес рипортинг“, Уникредит Булбанк, представи опита на банката с внедряването на BI решение в банкирането на дребно. За периода на ползване на системата се отчитат силни ръстове на ефективността във всички аспекти на дейността.
Боян Марков, директор продажби за България, Сърбия и Македония на Интерснак България, подчерта на конференцията, че BI решенията предоставят информация, която бързо да се анализира и на тази база да се вземат информирани решения. Като основни предимства на системата, внедрена в компанията, той посочи подобряването на ефективността, проследяването на изпълнението на целите, оптимизирането на процесите в компанията и фокусът върху допълнителни дейности без да се наемат нови хора. Така компанията се съсредоточава върху основната си дейност – продажбите, като успява да управлява по-добре и вземанията си от контрагенти.

Николай Димитров, мениджър бизнес развитие на AQUAMATRIX, коментира, че информационната инфраструктура спестява на компанията време и екипът се фокусира върху основната дейност и управлението – на продажбите, на артикулите, които предлага, на поръчките.

Форумът е част от поредицата за успешни практики в различни бизнес сектори MySuccess.bg на сп. ENTERPRISE.

Официален партньор на събитието е Balkan Services.

ЗА НАС

Комуникационна агенция PRoWay е създадена в началото на 2010 година.
PR мениджър и съдружник в PRoWay е Стоян А. Стоянов, PR специалист с над 10-годишен опит в публичните комуникации във водеща PR агенция, в бизнес организация, правителствени институции и медии. Той е работил за публичните комуникации на компании като ЧЕЗ България, DB Shenker България, SHELL България, VISA, HP и други.

КОНТАКТИ

PRoWay Communications Agency

Моб. тел.: + 359 (879) 646 648

E-mail: stoyanov@proway.bg

Офис: София, ул. "Шести септември" №44

© 2012 PRoWay Provides Professional