Кризисни комуникации

Бързата и адекватна реакция по време на кризисни ситуации са ключови за успешното им преодоляване. Нашият екип ще ви помогне да набележите потенциалните кризи, които могат да възникнат, и ще ви подготви за ефективното справяне с тях.

Чрез задълбочено опознаване на вашия бизнес, екипът ни може да определи евентуални кризисни ситуации и да разработи план за тяхното управление. Ние предлагаме обучение за адекватна реакция при потенциални кризи, изграждане на индивидуална стратегия за работа и комуникация със засегнатите публики по време на кризата.

ЗА НАС

Комуникационна агенция PRoWay е създадена в началото на 2010 година.
PR мениджър и съдружник в PRoWay е Стоян А. Стоянов, PR специалист с над 10-годишен опит в публичните комуникации във водеща PR агенция, в бизнес организация, правителствени институции и медии. Той е работил за публичните комуникации на компании като ЧЕЗ България, DB Shenker България, SHELL България, VISA, HP и други.

КОНТАКТИ

PRoWay Communications Agency

Моб. тел.: + 359 (879) 646 648

E-mail: stoyanov@proway.bg

Офис: София, ул. "Шести септември" №44

© 2012 PRoWay Provides Professional