Връзки с обществеността

Комуникационна агенция PRoWay предлага изграждане и поддържане на положителен публичен имидж на личности, организации, проекти и програми. Чрез набелязването на точните целеви групи и изпращането на прецизно подбрани послания ще създадем взаимоизгодни отношения.

PR дейностите, които прилагаме в работата си, са следните:

  • организиране на събития;
  • работа с медиите;
  • кризисни комуникации;
  • организиране на регулярни формални и неформални срещи с представителите на медиите;
  • комуникации с работещите в дадена организация;
  • създаване на цялостни PR стратегии;
  • планиране и разработване на профили в социалните мрежи и комуникация в онлайн среда.

Екипът ни е идеен и изобретателен и ще се погрижи да вникне в същността на вашата индивидуалност и да открие уникалното при вас и вашия бизнес. Чрез PR дейностите ще търсим дългосрочно развитие на вашия публичен образ, изграждане на добри отношения с вашите служители, партньори и клиенти и открита и отговорна комуникация с медиите.

ЗА НАС

Комуникационна агенция PRoWay е създадена в началото на 2010 година.
PR мениджър и съдружник в PRoWay е Стоян А. Стоянов, PR специалист с над 10-годишен опит в публичните комуникации във водеща PR агенция, в бизнес организация, правителствени институции и медии. Той е работил за публичните комуникации на компании като ЧЕЗ България, DB Shenker България, SHELL България, VISA, HP и други.

КОНТАКТИ

PRoWay Communications Agency

Моб. тел.: + 359 (879) 646 648

E-mail: stoyanov@proway.bg

Офис: София, ул. "Шести септември" №44

© 2012 PRoWay Provides Professional