Конференция на списание ENTERPRISE „JEREMIE в България: финансови решения за малкия бизнес“

Собственици на малък и среден бизнес у нас се запознаха с възможностите за финансиране чрез европейката програма JEREMIE на организираната от списание ENTERPRIESE конференция „JEREMIE в България: финансови решения за малкия бизнес“. По време на конференцията, която се проведе вчера в гр. София, представители на финансовите институции, предлагащи финансиране по JEREMIE, запознаха участниците със спецификите и условията за кандидатстване по програмата.

JEREMIE цели да подпомогне малкия бизнес в неговото устойчиво развитие чрез различни финансови инструменти, които са адаптирани за ситуацията на местния пазар. Портфейлът на JEREMIE в България се очаква да надхвърли 840 милиона евро, като той е разпределен между различните фондове и двата банкови продукта, предлагани по програмата – гаранционен и нисколихвен, сподели Христо Стоянов, представител на Европейския инвестиционен фонд за България.

Анастасия Чорбаджиева, директор на Дирекция „Проектно и структурирано финансиране“ в Банка ДСК запозна участниците със спецификите и процедурите за кандидатстване за кредит, финансиран по JEREMIE. Максималният размер за кредит е 2 млн. евро, при който размера на предоставената помощ не бива да надхвърля 200 000 евро. Тя отбеляза, че с кредит по JEREMIE не може да се финансират разходи при покупка на недвижими имоти или да се покриват разходи от миналото, а само такива, които тепърва ще бъдат плащани.

Добрите практики при усвояването на дълговите инструменти по JEREMIE сподели Николай Коцев от Дирекция “Малък и среден бизнес” в Обединена българска банка. Според него клиентите трябва добре да познават инициативата, за да могат да се възползват максимално от нейните възможности.

Проектите, които не могат да получат банково финансиране, могат да срещнат доверен партньор в лицето на NEVEQ. Фондът подпомага компании в начален етап на развитие, които създават и продават в световен мащаб патентовани решения в сферата на финансите, медиите, здравеопазването и туристическата индустрия. „Инвестициите по фонда са от 0.5 до 4.5 милиона евро на проект“, сподели Златолина Мукова, управител на NEVEQ Capital Partners.

Ивайло Симов от Eleven и Тодор Брешков от LauncHUB са единодушни в мнението си, че стартиращите предприемачи в България имат своето поле за изява и това е повод за завист от други държави, при които акцентът е върху големите предприятия. „Вече наблюдаваме тенденцията не малко стартъпи да идват в София и да се възползват от различните възможности за развитие“, сподели Тодор Брешков. Ивайло Симов допълни, че в България е много по-трудно да се направи голяма услуга за крайни потребители и пътят към успеха е обвързан с таргетирането на специфични бизнес решения.

Конференцията „JEREMIE в България: финансови решения за малкия бизнес“ е част от поредицата събития за добри и успешни бизнес практики MySuccess.bg на списание ENTERPRISE. Официален спонсор на конференцията е Банка ДСК, партньор на Дискусионен панел 1 е Обединена българска банка.

Дата: 24 октомври 2013 г.

Начален час: 09:00 часа

Място: хотел „Новотел София“

Организатор: Списание ENTERPRISE

Безплатната MySucces.bg конференция на тема „JEREMIE в България: финансови решения за малкия бизнес“ е посветена на финансирането на малкия и среден бизнес чрез европейски фондове.

По време на безплатната MySuccess.bg конференция „JEREMIE в България: финансови решения за малкия бизнес“ ще бъдат представени различните възможности за финансиране чрез европейските фондове и в частност инициативата JEREMIE. Представители на финансови институции в страната ще дискутират до колко малкият и среден бизнес се възползва от инициативата, какви са процедурите за кандидатстване и одобрение.

Основни теми на конференцията

 • С какво е уникална инициативата JEREMIE у нас? Какво ще се случи с нея в Европа за в бъдеще?
 • Добрите практики при усвояване на дълговите инструменти по JEREMIE: банкови гаранции и финансиране чрез поделяне на риска.
 • Стартиране на нов бизнес: мисията възможна!
 • Предизвикателствата и възможностите на дяловото финансиране в България: Фонд за рисков капитал.

Участници

 • Христо Стоянов, представител на ЕИФ за България
 • Анастасия Чорбаджиева, директор на Дирекция „Проектно и структурирано финансиране“ в Банка ДСК
 • Николай Коцев, ръководител проекти в Дирекция “Малък и среден бизнес” на ОББ
 • Деян Василев от Моите пари
 • Ивайло Симов, Eleven
 • Тодор Брешков, LauncHUB
 • Румен Иванов, основател и управляващ директор на консултантската компания Rinovator Ltd.
 • Златолина Мукова, управител на NEVEQ Capital Partners

През последния месец ОББ реализира най-мащабната рекламна кампания на инициатива JEREMIE на ЕС в България, което доведе до изключително големия интерес на бизнеса към този вид финансиране – над 60 кредита в размер на над 12 млн. лв. Кредитите са гарантирани по инициативата без допълнителен разход за фирмите и са с по-ниска обезпеченост, лихви и такси. Най-голямо търсене на финансиране проявяват предприятия от секторите на търговията, производството и туризма, съобщи Маринела Коева, мениджър „Бизнес развитие” в ОББ.

„В трудните условия за бизнес през последните години, кредитите по инициативата JEREMIE са отлична възможност за предприемачите, и то при изключително изгодни параметри. В ОББ забелязваме засилен интерес към тези продукти както от страна на микро и стартиращи предприятия, така и от компании с утвърден бизнес, тъй като освен инвестиционно, ОББ JEREMIE кредитите предлагат и оборотно финансиране”, коментира Коева.

Средният размер на кредит по инициативата JEREMIE, който ОББ е отпуснала до момента, е 200 000 лв. Основните мотиви, с които предприемачите вземат кредити по JEREMIE, са реализирането на нови бизнес проекти, укрепване и разширяване на текущата дейност, диверсификация на производството, съобщи още Коева. „Щастливи сме, че като банката, получила одобрение за най-голям гарантиран портфейл по инициативата JEREMIE, имаме шанса да окажем решаваща подкрепа за развитието на българския бизнес”, посочи тя.

Кредитите по инициатива JEREMIE на ЕС (Съвместни европейски ресурси за микро-до средни предприятия – jeremie.bg) са предназначени за микро, малки и средни предприятия, регистрирани и извършващи дейност в България. В тази графа попадат фирмите с годишни приходи от продажби до 97,5 млн. лева и персонал до 250 души. Ограничението е само компаниите да не развиват основна дейност в сектори като първична обработка на земеделски продукти, рибарство, въгледобив, операции с недвижими имоти, хазарт и др.

Финансирането дава възможност за инвестиране в нови продукти и услуги, инвестиции в зелена енергия, за развитие на търговската мрежа, закупуване на машини и съоръжения, ремонт и оборудване на офиси и търговски обекти, строеж на индустриални сгради, изграждане и оборудване на медицински центрове, и много други. Максималният размер на кредитите е 1,875 млн. евро (за предприятия в сектор шосеен транспорт – наполовина).

Маринела Коева припомни, че желаещите да кандидатстват могат да се възползват от възможностите на специализирания сайт на ОББ за кредитите по инициатива JEREMIE –jeremie.ubb.bg, който предлага атрактивен, бърз и лесен достъп до условията за кандидатстване за ОББ JEREMIE кредитите, проверка за съответствие с изискванията за допустимост, както и изпращане на директно запитване. В края на месец юни т.г. сайтът спечели първа награда в категория “Финанси и застраховане” на тазгодишните Български награди за уеб.

 

Jeremie.ubb.bg – специализираният образователен уебсайт на ОББ, посветен на възможностите за кредитиране с Обединена българска банка (ОББ) по инициатива JEREMIE на Европейския съюз и Република България, грабна първа награда в категория „Финанси и застраховане“ на тазгодишните Български награди за уеб.

Сайтът бе създаден през 2011 г. с цел да предостави една по-интерактивна и потребителски ориентирана платформа за опознаване на възможностите за кредитиране от ОББ по инициативата JEREMIE.

„Предлагането на интелигентни решения за подпомагане развитието на малкия и среден бизнес в България винаги е представлявало приоритет за Обединена Българска Банка. Иновативните инструменти за финансов инженеринг, които инициатива JEREMIE предоставя, предполагат и новаторски подход в маркетинга на продуктите, които ОББ предлага в рамките на тази инициатива. Със специално създадения за целта сайт jeremie.ubb.bg,ОББ предоставя на настоящите си и потенциални бъдещи клиенти атрактивен, бърз и лесен достъп до условията за кандидатстване за ОББ JEREMIE инвестиционни и оборотни кредити, проверка за съответствие с изискванията за допустимост, както и изпращане на директно запитване за възможностите за финансиране. Така, с помощта на двете ни агенции – The Mags и New Moment New Ideas се роди jeremie.ubb.bg, който с днешната награда показва, че общите ни усилия са оценени и от българската уеб общност“, сподели по повод наградата Маринела Коева, мениджър „Бизнес развитие” в Обединена българска банка. „Постоянното подобряване на условията по ОББ JEREMIE кредитите ще намери отражение и на специализирания ни сайт, което очакваме да се случи в средата на юли. Само за да отгърнем завесата – предстои втора серия от анимационния мини сериал на ОББ за потенциала за реализиране на успешни бизнес проекти с финансиране по инициативата JEREMIE“, разкри г-жа Коева.

ОББ JEREMIE сайтът на ОББ се състезаваше в категория „Финанси и застраховане“ на Браншови награди с още петима претенденти от сегмента.

От началото на месец септември ОББ стартира мащабна кредитна програма в подкрепа на малкия и среден бизнес, гарантирана по инициативата JEREMIE на EС в рамките на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г.”, като първите одобрени кредити са вече факт.

Банката предлага кредити за инвестиционни цели и оборотни нужди в размер достигащ до 1 875 000 евро. Инициатива JEREMIE позволява улеснен достъп на бизнеса до инвестиционно и оборотно финансиране при преференциални лихвени и облекчени обезпечителни условия.

ОББ редуцира и таксите за кандидатстване, управление и ангажимент по новите си кредитни продукти:

 • Такса за кандидатстване – 0,15% от размера на искания кредит, мин. 30 лева, макс. 2 000 лева
 • Такса ангажимент – 50% от таксата според действащата тарифа на банката
 • Такса управление – 50% от таксата според действащата тарифа на банката

Срокът на инвестиционния кредит е до 72 месеца, в който се включва и гратисният период, който банката договаря с клиента. Кредитът за оборотни нужди е с максимален срок 24 месеца.

За обезпечение могат да послужат ипотека, залог на дълготрайни или краткотрайни материални активи, новопридобитите с кредита активи, като и всички други законови обезпечения.

ЗА НАС

Комуникационна агенция PRoWay е създадена в началото на 2010 година.
PR мениджър и съдружник в PRoWay е Стоян А. Стоянов, PR специалист с над 10-годишен опит в публичните комуникации във водеща PR агенция, в бизнес организация, правителствени институции и медии. Той е работил за публичните комуникации на компании като ЧЕЗ България, DB Shenker България, SHELL България, VISA, HP и други.

КОНТАКТИ

PRoWay Communications Agency

Моб. тел.: + 359 (879) 646 648

E-mail: stoyanov@proway.bg

Офис: София, ул. "Шести септември" №44

© 2012 PRoWay Provides Professional