Digital Transformation Pharmacy 3.0 Forum

Digital Transformation Pharmacy 3.0 Forum

Събитието събира на 28 март в София, фармацевти, медици, дигитални специалисти и представители на бизнеса

София, 20.02.2017 г. Прецизната медицина, клиничната информация на молекулярно ниво и използването на облачните и IoT технологии са темите, които ще бъдат дискутирани по време на Digital Transformation Pharmacy 3.0 Forum. Събитието се организира от списание ENTERPRISE и събира интереса не само на фармацевтичните производители, дистрибутори, аптеките и здравните специалисти, но и на маркетолози, изследователи и представители на иновативните индустрии.
Фармацията е един от бизнес секторите, които са в основата на благосъстоянието на всяко общество. Секторът устоя на кризата през последните години и се развива с възходящи показатели, както в България, така и по света, а лидерите на фармацевтичния пазар са в основата на иновациите в индустрията.
По време на Форума, ще бъдат представени:
• Как се развиват фармацевтичните компании, опериращи в България, на какви дигитални стратегии и иновации се опират, за да бъдат конкурентоспособни?
• Какво е бъдещето на фармацията – нови продукти и производства, нови технологии, човешкият ресурс и маркетингови подходи?
• Как се променя този важен сектор и как се адаптира към новите изисквания на пазара?
Сред темите, които ще бъдат разгледани, са:
• Тенденции във фармацията – прецизна медицина – интеграция на клинична и молекулярна информация за разбиране на биологичната основа на заболяването;
• Фармацията на бъдещето чрез дигитални и технологичните решения – дигитални инструменти, Big Dаtа, облачни услуги и съхранение на данни, Internet of Things (IoT).
• Големите сделки на глобалния пазар – ще продължи ли да бъде фармацевтичния бизнес двигател на М&A сделките през 2017 г.
• Потенциалът на България за интелигентен растеж чрез развойна дейност и технологичен трансфер във фармацията.
Лектори на Форума са: Д-р Кунчо Трифонов, IMS Health, д-р Красимира Чемишанска, Amgen България, Maртин Попов, Interactive Share, Христо Борисов, Progress (Telerik), Вержиния Тошева, Walmark, представители на Софарма АД, Балкан Сървисис, Аптеки Subra, Фондация Електронно здравеопазване България и Dentsu Aegis Network.

Официални партньори на събитието са Amgen България и Балкан Сървисис и то се провежда с подкрепата на „Нетинфо“, част от Нова Броудкастинг Груп.
Медийни партньори: NetInfo, Vesti.bg, DarikNews, EventsPRO.bg

Повече информация за форума: http://pharma17.mysuccess.bg/


Представители на фармацевтичния и здравния бизнес в България ще дискутират добрите практики във фармацевтичния сектор на бизнес форума MySuccess.bg in Pharmacy, организиран от списание ENTERPRISE. На 27 ноември (четвъртък) в хотел „Новотел“ те ще разгледат успешни бизнес модели и ефективни инструменти за ръст на печалбите.

Участниците във форума ще се запознаят с успешните бизнес практики на водещи компании от сектора – производители, дистрибутори, вериги аптеки и дрогерии, медицински центрове и болници, които имат безценен опит, съобразен с нашите културни и поведенчески особености. Своя опит и съвети ще споделят български мениджъри, управляващи чуждестранни компании и чужденци, управляващи български компании от фармацевтичната индустрия.

Като част от бизнес форума ще се проведат и обучителни сесии, насочени конкретно към аптеките и възможностите за увеличаване на продажбите и печалбата. Обучението „10% ръст на печалбата (проект за аптеки и фармацевтичен пазар)“ ще запознае участниците с методи и инструменти за ръст на печалбата. Обучителят с над 20 години търговски опит д-р Явор Янкулов ще сподели ефективни тактики за намаляване на разходите, увеличаване на приходите, подход към клиентите и привличане на стойностни потребители.

Програмата на фармацевтичния форум е достъпна на:
http://pharmacy14.mysuccess.bg/programme/

За регистрация: http://pharmacy14.mysuccess.bg/registration/

Форумът се провежда с подкрепата на Уилсън Лърнинг и Блакан Сървисис. Официален спонсор: TBI Rent.

За списание ENTERPRISE
ENTERPRISE е B2B печатно издание за практики от бизнеса и ERP, с контролирана дистрибуция и разпространение. ENTERPRISE достига до мениджърите, като говори на техния език и от тяхната гледна точка. Първата по рода си бизнес медия в България се насочва изключително към практическите проблеми в управлението на съвременните компании. ENTERPRISE формулира и анализира най-важните явления в българската бизнес реалност – от гледна точка на управление и технологии. Екипът на ENTERPRISE организира бизнес форумите MySuccess.bg, традиционна CRM конференция и регионални земеделски форуми „Фермата“.

Бизнес форум за добрите практики във фармацевтичната област MySuccess.bg in Pharmacy, организиран от списание ENTERPRISE

Бизнес форумът за добрите практики във фармацевтичната област MySuccess.bg in Pharmacy постави на преден план добрата грижа за пациентите и ключовата роля на фармацевтите като консултанти. Форумът се проведе днес и събра на едно място здравни специалисти, които споделиха своя опит в осигуряването на качествени продукти и услуги.

По време на първия панел на форума бяха разгледани GMP стандартите за добра производствена практика. Правилата, според които индустрията се развива, регулират качеството на продуктите и предоставят на пациентите сигурно лечение. „Все по-голямо внимание се обръща на етикета и листовката на предлаганите продукти за лечение – всички рискове и нежелани реакции трябва да са подробно описани“, коментира Владимир Афенлиев, директор „Бизнес развитие“ в Софарма АД. Той допълни, че добрата грижа за пациентите изисква завишени мерки за контрол на нелегалните медикаменти и изисквания към безопасността. От средата на 2012 г. производителите са задължени да качват кратки характеристики на всички лекарства на компанията в обща европейска база данни.

Бизнес форумът постави в центъра на своята тематика грижата за пациентите и чрез дискутиране управлението на риска при въвеждането на нови лекарства. Успешното планиране и подготовката за появата на допълнителни странични ефекти и нежелани реакции след пускането на пазара на нови медикаменти са важни стъпки в рисковото управление. „Тук голямо значение имат лекарите и фармацевтите, които да подават сигнали при появата на непосочени в листовката нежелани реакции“, отбеляза д-р Теодора Люлева, отговорно лице по лекарствена безопасност в Санофи България. „За 2011 година са докладвани 322 нежелани лекарствени реакции, което е около 5 пъти по-малко в сравнение с други европейски държави“, допълни тя. Управлението на риска може да се осъществява и чрез контрол на дистрибуцията и изграждане на постоянна база данни с характеристики на рисковете, оценяването им и методи за тяхното решаване.

Вторият панел на фармацевтичния форум проследи добрите световни практики в областта. Според американския и европейския опит екипната работа на лекари, фармацевти и производители на лекарства е успешната стратегия в добрата грижа за пациентите. Доц. Асена Стоименова, зам.-председател на УС на БФС, определи фармацевтите като ключови консултанти, които имат пряк достъп до пациентите и могат да наблюдават развитието на тяхното лечение. По данни на Световната здравна организация 50% от хората с хронични заболявания приемат неправилно предписаните лекарствата. В САЩ смъртните случаи в резултат на непридържане към предписаната терапия са около 125 000 годишно. „Именно тук идва ролята на фармацевта, който може да се намеси със своите съвети и препоръки“, допълни доц. Стоименова. Като решение на проблема тя посочи въвеждането на предмети по здравословен начин на живот в училищата и насърчаване споделянето на отговорността между лекари, фармацевти и пациенти.

Участниците в MySuccess.bg in Pharmacy – „С грижа за пациента!“ се запознаха с автоматизацията на процесите в аптеките като стъпка в качественото обслужване и набелязаха тенденциите в развитието на медиите и тяхното влияние в здравеопазването. Те получиха и изпитани формули за успех във време на криза от д-р Константин Руйчев, Санофи България. Той определи развитието в криза като комбинация от иновации, инвестиции и поглед към нови пазари.
Официални спонсори на бизнес форума: Булвария Холдинг, TBI Rent и “Биоком Трендафилов” ЕООД

Форум MySuccess на тема: “Добрите практики от българския бизнес в областта на фармацията”, организиран от списание ENTERPRISE на 26 октомври, срещна представителите на фармацевтичния бизнес в България с успешните бизнес практики на водещи компании от сектора като Софарма, Roche България, Актавис Оперейшънс, Стинг АД и Либра ЕАД, Санофи Авентис, Софарма Трейдинг, Астра Зенека и други.

„Една компания може да бъде и е успешна, когато е открита, лоялна към клиентите и си плаща изрядно своите задължения към държавата” заяви Пелагия Виячева, директор за връзки с инвеститорите на „Софарма” АД. Тя даде пример с печалбата на компанията, която е нараснала с 23% за първите шест месеца на тази година. Дружеството е стартирало и два проекта за изграждане на нови произвоствени мощности.

Изпълнителният директор на „Софарма” АД Огнян Донев бе категоричен, че е трудно да се говори за добри практики, ако сивата икономика в сектора надхвърля 50 процента. Според него все повече компании от фармацевтичния бранш излизат „на светло” и това е позитивен сигнал. „Искаме да бъдем сигурни, че всички компании отговарят на изискванията за добри производствени практики и корпоративно управление”, допълни той.

Д-р Методия Чадиковски, изпълнителен директор на Roche България, посочи че неговата компания се стреми към персонализирана медицина и успешният път за развитието й е разработването на нови медикаменти, провеждането на клинични проучвания и създаване на дългосрочни партньорствата между бизнеса и обществото. Според Чадиковски, за да може в една държава да се провеждат ефективни клинични проучвания са необходими три фактора – строга държавна регулация, високо ниво на лекарите, които извършват проучванията, и фармацевтична компания, която да има стриктна организация и силно желание да ги провежда. За него България, българските лекари и Roche България отговарят напълно на тези изисквания и страната ни може да бъде сред водещите в тази дейност.

Иван Урумов, управляващ директор на „Актавис Оперейшънс” ЕООД посочи трите успешни практики, които са извели компанията сред лидерите в сектора – инвестиции в човешкия потенциал, инвестиции в мощности и въвеждането на нови правила и норми. „Въвеждането на принципа на прозрачност е добра практика, която трябва да бъде въведена възможно най-рано”, допълва Урумов. “Отне ни над седем години да създадем екипна работа в заводите, но сме горди от постигнатото и продължаваме да работим в тази област”, коментира Урумов. Сред последните иновации в работата на „Актавис Оперейшънс” ЕООД са въвеждане на програма за приемственост на ключови служители и програма за управление на непрекъснатост и устойчивост на бизнеса.

„Кризата дава поле за развитие в сферата на фармацията”, заяви Кунчо Трифонов, мениджър за България на IMS Health. Според него аптечният пазар се представя много добре и се очаква ръст около 10% спрямо предходната година, като тенденцията ще се запази.
Изследването на IMS Health показва, че медикаментите без рецепта имат ръст от 6%, а тези с рецепта около 12%. Трифонов коментира, че няколко големи международни компании в сектора на генеричните лекарства навлизат на пазара у нас и това значително ще раздвижи пазара, като ще има и натиск надолу на цените на продуктите.

Добрите практики в „Стинг” АД, един от водещите дистрибутори на българския фармацевтичен пазар, бяха представени от Иван Здравков, изпълнителен директор на компанията. Той посочи за пример партньорската програма, чиято цел е да подпомогне развитието на аптеките, с които работи компанията. Програмата включва осигуряване на специализирано аптечно обзавеждане, аптечен софтуер и технически решения, обучителни модули за фармацевти, провеждане на маркетингови конференции и други. Здравков заяви, че служителите на компанията са нейния най-ценен капитал, а инвестициите в информационни и ERP системи, както и отлична складова база, са задължителни предпоставки за успех.

Диана Милушева, директор „Доставки” на „Либра” ЕАД, един от лидерите на пазара на фармацевтична дистрибуция, обърна внимание на участниците към успешните стратегии за развитие на бизнеса. Тя обясни, че целта на компаниите в сектора е да задоволят нуждите на клиентите и да ги направят лоялни партньори. Това се постига чрез правилното формулиране на целите и персонална комуникация с клиентите. „Либра” ЕАД залагат на въвеждането на собствен аптечен софтуер, който съвсем скоро ще бъде използван за учебни цели и във Фармацевтичния факултет на Медицински университет – София. Милушева обяви, че 45% от продажбите на „Либра” ЕАД се осъществяват по интернет. В компанията са въвели редица иновативни практики за комуникация и улесняване на работата с партньорите.

Експертът по продажбите д-р Явор Янкулов обърна внимание на аудиторията на инструментите за ефективна работа на медицинските представители и на добрите практики в областта на продажбите.

Жанет Найденова, Guerilla Marketing Coach в JNN Consult, представи тенденциите и новостите в интерактивния маркетинг на фармацевтичните продукти в България и Европа.

По време на Форума бяха представени добри практики и решения за фармацевтичния бизнес от страна на Булвария, TBI Rent, Майкрософт България (лаборатория с технологии за бизнеса) и Интерконсулт България.

За Форум MySuccess на тема: “Добрите практики от българския бизнес в областта на фармацията”

Събитието се проведе на 26 октомври 2010 година в Кемпински Хотел Зографски. Участниците в него представиха различните гледни точки във фармацевтичния бизнес – на производителите, дистрибуторите и аптечния бизнес.

Във форума участваха и студенти от специалност “Фармация” от български университети, като част от дългосрочната политика на списание ENTERPRISE да подкрепя млади и предприемчиви хора.

Събитието бе организирано с подкрепата на Булвария, TBI Rent, Рош България, Стинг АД, Либра ЕАД и Майкрософт България.

 

ЗА НАС

Комуникационна агенция PRoWay е създадена в началото на 2010 година.
PR мениджър и съдружник в PRoWay е Стоян А. Стоянов, PR специалист с над 10-годишен опит в публичните комуникации във водеща PR агенция, в бизнес организация, правителствени институции и медии. Той е работил за публичните комуникации на компании като ЧЕЗ България, DB Shenker България, SHELL България, VISA, HP и други.

КОНТАКТИ

PRoWay Communications Agency

Моб. тел.: + 359 (879) 646 648

E-mail: stoyanov@proway.bg

Офис: София, ул. "Шести септември" №44

© 2012 PRoWay Provides Professional