Първа копка, гара Свиленград

дата: 27 август 2013 г.

час: 10:00 часа

място: гара Свиленград

Официална церемония „Първа копка” на Позиция 2* по проект “Реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив – Свиленград по коридори IV и IX, фаза 2: Първомай – Свиленград”. На събитието присъстват министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Данаил Папазов, Генералният директор на ДП НКЖИ, инж. Милчо Ламбрев, както и представители на областната и местната администрация.

Общата стойност по Позиция 2 на проекта за реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив – Свиленград възлиза на 146 786 821,75 лева с ДДС. Изпълнител е Сдружение „Железопътна инфраструктура 2011”, а Възложител – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструтура”.

Реконструкцията и електрификацията на железопътната линия Пловдив – Свиленград се осъществява със съфинансиране от Кохезионния фонд (КФ), чрез Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.

* Железопътен участък Харманли – Свиленград

Бизнес форум на списание ENTERPRISE за добрите практики в логистичния сектор „MySuccess.bg in Logistics – Предизвикателство или промяна?“

Тенденциите и иновациите в логистичния и транспортния сектор разгледаха на 28 март участниците във второто издание на бизнес форум „MySuccess.bg in Logistics – Предизвикателство или промяна?“. Форумът представи добрите български практики в сектора и проследи развитието на спедиторския бранш у нас.

Георги Алипиев от Българска агенция за инвестиции направи преглед на успешно реализираните проекти в секторите „Транспорт“ и „Логистика“ и даде множество примери за ефективно сътрудничество между бизнеса и агенцията. Алипиев представи и основните насърчителни мерки, от които могат да се възползват сертифицираните компании според последните изменения в Закона за насърчаване на инвестициите.

За притежателите на сертификат от БАИ административното обслужване е с по-кратки срокове, компаниите имат възможност да получат финансова помощ за обучения, както и финансиране на довеждаща инфраструктура до индустриалния обект. Георги Алипиев допълни, че от 2013 г. всички сертифицирани инвеститори ще получават и плащания за осигуровки от страна на държавата, като размерът им ще се определя в годишния бюджет на страната.

„Намалялото потребление като цяло води към стремеж за оцеляване, което е съпътствано от оптимизиране на разходите“, сподели Явор Панталеев, управител на Ойрошпед АД. Според него разходите могат да бъдат ефективно оптимизирани чрез логистично коопериране. Управляваната от него компания участва в кооперация, което е позволило поддържането на ниски пазарни цени. „Хоризонталните логистични кооперации спомагат за намаляване на разходите, подобряване качеството на услугите и по-оптимално използване на превозните капацитети“, изтъкна предимствата на кооперирането Явор Панталеев.

Иновациите в сектора на куриерските услуги разгледа Павел Пенчев, прокурист в Еконт Експрес. Той представи пред участниците във форума успешните нововъведения в компанията, породени от специфичните нужди на всеки клиент. Преглед на стоката, тест и избор между няколко артикула, указания към вземащия поръчката или доставящия я куриер, нощни доставки и улеснено връщане на пратката са само част от новостите, които Еконт Експрес въвежда през последните две години в отговор на променящите се желания на потребителите и развитието на технологиите.

Всички куриери са оборудвани с таблет, което ги прави много по-мобилни, осигурява директна връзка със стационарния офис и помага за осъществяването на ефективен контрол. Павел Пенчев коментира, че инвестицията им в таблети се възвръща много бързо – в срок от 3 до 6 месеца, тъй като производителността на служителите се увеличава с 30-40%.

Участниците в практическия бизнес форум „MySuccess.bg in Logistics – Предизвикателство или промяна?“ научиха и как усъвършенстваните умения за водене на преговори могат да им спечелят добри партньори, да им спестят време и да им помогнат да оптимизират ефективно разходите в своя бизнес.

MySuccess.bg in Logistics – Предизвикателство или промяна? се организира от списание ENTERPRISE, с подкрепата на Българска асоциация за спедиция, транспорт и логистика и Българска стопанска камара.

Откриване на зарядна станция за електромобили на FullCharger България

Дейността на FullCharger България е свързана с изграждането на зарядна инфраструктура за електромобили в България и насърчаване използването на електрически транспорт. Екипът на PRoWay повече от две години работи активно за популяризиране усилията на FullCharger за електромобилността. Благодарение на изграждането на добри връзки с медиите успяхме да поставим на дневен ред в публичното пространство темата за ефективното навлизане на електромобилите в България, необходимостта от достъпни услуги в този сектор и от политики, насърчаващи българския гражданин да използва електрически транспорт.

На територията на България до момента са инсталирани 9 зарядни станции в София, 5 в Стара Загора и една в Добрич.

Бизнес форум на списание ENTERPRISE за логистичния бранш MySuccess.bg in Logistics 2012

Ориентирането към нови дестинации, оптимизирането на разходите, използването на нови технологии и разумните инвестиции са факторите, които осигуряват конкурентни предимства на транспортните и логистични фирми и им помагат да се развиват дори и в условията на криза. Това заявиха днес в София лекторите на форума MySuccess.bg in Logistics: „Изход от кризата!”, организиран от списание Enterprise. Първият практически бизнес форум, насочен към управлението на логистични, транспортни и куриерски компании, събра над 120 представители на бранша и съпътстващи го бизнеси, които дискутираха успешни идеи на водещи български и международни компании и експертен опит на мениджъри от сектора. „Споделянето на опит е ключов фактор за развитието на българския бизнес, както и за потребителите. Работим вече няколко години за това добрите компании и успешните мениджъри да споделят опит и силно вярваме, че за пазара е по-добре конкурентите да бъдат приятели”, сподели при откриването на събитието издателят на сп. Enterprise Ева Любомирова.

„В периода 2007-2009 г. и ние допринесохме за „лудостта” на пазара, като направихме инвестиции за над 15 млн. лв. Хубавото е, че имахме и няколко „разумни” инвестиции – внедрена ERP система и система, която позволява да се следи разположението на всички автомобили във всеки момент и начина на управление на автомобилите от шофьорите”, разказа Христо Христов, изпълнителен директор на „Дискордиа” АД. Според Христов франчайзът е проектът на бъдещето в дейността на транспортните фирми, тъй като той ще даде силни конкурентни предимства на транспортните оператори. „Дали ще успеем да развием този модел – зависи от нас”, допълни той. Все пак той уточни, че „Дискордиа” не залага само на него, а паралелно развива и диверсифицира всичките си бизнеси.

„Без професионален и много добър екип, който се обучава и развива с години, е невъзможно да станеш лидер на пазара”, посочи от своя страна Росен Димитров, директор „Контрол на системата” в СОМАТ АД. По думите му, основният разход във всяка транспортна фирма е този за гориво, който в момента е около 30%, но може да достигне и 40-50%. Димитров разкри, че в периода на кризата компанията е насочила превозите си към нови дестинации – Близкия и Среден Изток и страните от Кавказкия регион, където конкуренцията е доста по-малка, а разходите – много по-ниски. Чрез цялостна реорганизация на дейността през 2011 г. СОМАТ е постигнала 273% ръст на приходите, допълни още той.

Независимият консултант Иван Иванов, бивш търговски директор на Обединена млечна компания (ОМК), определи два основни фактора, които отчитат компаниите за бързооборотни стоки при избора на решение за транспорт на продукцията си – надеждност и цена на превоза. „Решения за логистична схема се вземат в зависимост от модела на продажби в съответното предприятие. Пазарът на бързооборотни стоки в България е много раздробен и ако логистичните фирми бъдат активни и предложат маршрути, по които стоката на различни производители да пристига по едно и също време, това ще бъде изгодно за всички”, посочи той.

Николай Коджабашев, съсобственик и директор „Маркетинг и продажби” в „Транспрес” ООД, очерта основните ефекти от кризата върху пазара на транспортни и логистични услуги в България: свиване на обема на вътрешния пазар, превръщането на цената в решаващ фактор за избор на доставчик, стремеж да се отговори на изискванията на клиентите, дори и услугата да не е в традиционния за доставчика сегмент, както и огромната междуфирмена задлъжнялост. По думите на Коджабашев, развитието на интернет търговия значително е променило куриерския бизнес и начина на предлагане на услугите.

„От края на миналата година се наблюдава активизиране на пазара на индустриални и логистични площи. То се предопределя от активността на чуждестранни инвеститори за прехвърляне в България на части от производства, сервизни дейности, асемблинг или центрове за услуги. Търсенето на модерни логистични площи е засилено, но в момента има недостиг на такива площи – както в Централна и Източна Европа, така и конкретно в България, където свободните логистични площи са около 5%”, каза Владимир Гюрджиев, ръководител на отдел „Индустриални и логистични площи” във „Фортън интернешънъл”. По думите му, това ще тласне предприемачите още през тази година да размразят част от проектите, спрени заради кризата. Според Гюрджиев голяма част от бизнеса е използвал годините на спад, за да изгради инфраструктура на терените, подготвени за логистични и индустриални сгради, и сега много по-лесно и бързо ще може да приключи самото строителство. Цените в момента са близо до своя минимум и не се очаква да паднат, тъй предлагането на площи е много слабо и ще става все по-малко. Много скоро ще има и недостиг на площи, което е сигнал за повишаване на цените, прогнозира експертът.

В следобедните часове форумът MySuccess.bg in Logistics: „Изход от кризата!” продължава с дискусии, посветени на предимства на новите технологии и онлайн услугите и възможностите за оптимизиране на разходите и цени в условията на променения от кризата пазар. Сред участниците са Красен Гаров, управител на DHL Експрес България, Богдан Ставрев от „Борика – Банксервиз” АД, Стоян Таблов, ръководител бизнес отдел „Средни предприятия” ПроКредит банк, Марин Марков, „Управление на автопарка” в Булвария холдинг, и др.

Предизвикателствата и тенденциите на пазара на куриерски услуги представят Снежина Казакова, изпълнителен директор на DHL Експрес, Павел Пенчев, прокурист на „Еконт експрес”, и Валери Мектупчиян, изпълнителен директор на „Спиди” АД.

Конференция “България в сърцето на европейската логистика” се организира от Българската асоциация за спедиция, транспорт и логистика (НСБС) на 7 март 2012 г. от 14:00 до 18.30 часа в хотел “Шератон”, зала “Средец”. В събитието ще участват водещи международни експерти в областта на логистиката, представители на българските държавни институции и на логистичния бранш.

На конференцията ще бъде представен за първи път анализът на Световната банка за Индекса на логистичните услуги Logistics Performance Index 2011 (LPI), който дава представа за състоянието на сектора в България и развитието му по отношение на останалите държави.

Част от темите, дискутирани по време на форума, ще бъдат:

  • Държавна политика за улесняване на европейската логистика чрез подобряване на регламентите, осигуряване на условия за развитие на инфраструктурата и регионалното сътрудничество и чрез повишаване конкурентноспособността на малките и средни предприятия?
  • Какви нови перспективи за европейската логистика ще даде откриването на Дунав мост-2?
  • Какви са перспективите за развитие на железопътния сектор в Европа и интермодалните терминали?

На пресконференция от 11:00 ч. в хотел “Шератон”, зала “Средец”, преди началото на форума, ще бъдат представени резултатите от проучване сред членовете на НСБС за резултатите от изминалата 2011 г. и очакванията им за настоящата година. Първоначалните данни от анкетата сочат, че през 2011 година значителна част от транспортните и логистични фирми са достигнали нивата от предкризисната 2008 г. и са направили или планират инвестиции в средносрочен период, както и наемане на нови служители през 2012 г.

В конференцията ще вземат участие генералните директори на двете най-престижни международни асоциации, в които членува НСБС – Марко Соржети от ФИАТА (Международната федерация на спедиторските сдружения) и Николете ван дер Ягт от КЛЕКАТ (Европейската асоциация за спедиторски, транспортни, логистични и митнически услуги).

Зам.-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Камен Кичев и зам.-министърът на икономиката, енергетиката и туризма Жулиета Хубенова ще представят приоритетите на държавната политика за развитието на сектора. Във втората сесия на форума ще бъдат дискутирани проблемите на железопътния сектор и перспективите за развитие на интермодалните терминали, с участието на Герхард Троше, експерт от ГД “Транспорт” на Европейската комисия, генералните директори на НКЖИ инж. Милчо Ламбрев, на БДЖ Йордан Недев и др.

За НСБС:
НСБС (Национално сдружение на българските спедитори) е българската асоциация за спедиция, транспорт и логистика – национално представителна браншова организация, която представлява интересите на транспортно-спедиторския и логистичен бранш. Сдружението обединява почти всички доказани фирми, които покриват целия спектър на спедицията и логистиката, извършват над 2/3 от международните спедиторски услуги, реализират над половината от приходите и 83% от брутната печалба в спедиторския бранш. Основните цели на сдружението са да представлява българския спедиторски бранш и да защитава интересите му в страната и чужбина и да работи за усъвършенстване на правната база на спедицията в България и издигане реномето на спедиторската професия. През 2012 година НСБС отбелязва 20 години от своето създаване.

ЗА НАС

Комуникационна агенция PRoWay е създадена в началото на 2010 година.
PR мениджър и съдружник в PRoWay е Стоян А. Стоянов, PR специалист с над 10-годишен опит в публичните комуникации във водеща PR агенция, в бизнес организация, правителствени институции и медии. Той е работил за публичните комуникации на компании като ЧЕЗ България, DB Shenker България, SHELL България, VISA, HP и други.

КОНТАКТИ

PRoWay Communications Agency

Моб. тел.: + 359 (879) 646 648

E-mail: stoyanov@proway.bg

Офис: София, ул. "Шести септември" №44

© 2012 PRoWay Provides Professional