Възможностите за инвестиции в сферата на недвижимите културни ценности и перспективите за развитие на културния туризъм ще бъдат дискутирани на тематичен форум „Култура, имоти и туризъм – предизвикателства и възможности”. Форумът ще се проведе на 24 юни 2015 г. (сряда) от 13:30 часа в Драматичен театър, зала Европа, гр. Русе.

В рамките на форума ще бъдат разгледани успешни модели за устойчив културен туризъм и привличането на инвестиции в недвижими имоти чрез неговото ефективно развитие. Основен въпрос, който ще дискутират участниците, е добавената стойност, генерирана от културното наследство на регионално ниво. Те ще обърнат внимание на ползите от туризма за икономическото развитие на местно ниво, създаването на заетост и привличането на нови инвеститори.

Ключова тема в дискусионния панел на форума ще бъдат сделките с имоти-паметници на културата. Експерти ще запознаят участниците с правния статус на паметниците и териториално-устройствената защита на недвижимото културно наследство. Те ще разгледат основните правни проблеми при управлението на културното наследство и ще споделят добри практики от Европа за успешно решаване на казуси в тази сфера.

На форума ще бъдат представени и Европейски програми, чрез които могат да се финансират проекти и инициативи за развитие на културното наследство.

Лектори на форума: Страхил Карапчански, заместник-кмет „Култура и европейско развитие, Община Русе; Живка Бочуковска, Главен архитект, Община Русе, Мариана Димитрова, уредник, Нова история Национален исторически музей, архитект Тончев, архитект Ангелов, експерти от Министерство на туризма, Министерство на културата и Министерство на регионалното развитие и благоустройство.

Форум „Култура, имоти и туризъм – предизвикателства и възможности” се организира от списание ENTERPRISE и Национално сдружение „Недвижими имоти“, с официалната подкрепата на Община Русе.

Партньори на форума са: Русенска Търговско-индустриална камара.


Възможностите за инвестиции в сферата на недвижимите културни ценности и перспективите за развитие на културния туризъм ще бъдат дискутирани на тематичен форум „Култура, имоти и туризъм – предизвикателства и възможности”. Форумът ще се проведе на 7 май 2015 г. (четвъртък) от 13:00 часа в Регионален исторически музей – Пловдив, зала Съединение.

В рамките на форума ще бъдат разгледани успешни модели за устойчив културен туризъм и привличането на инвестиции в недвижими имоти чрез неговото ефективно развитие. Основен въпрос, който ще дискутират участниците, е добавената стойност, генерирана от културното наследство на регионално ниво. Те ще обърнат внимание на ползите от туризма за икономическото развитие на местно ниво, създаването на заетост и привличането на нови инвеститори.

Ключова тема в дискусионния панел на форума ще бъдат сделките с имоти-паметници на културата. Експерти ще запознаят участниците с правния статус на паметниците и териториално-устройствената защита на недвижимото културно наследство. Те ще разгледат основните правни проблеми при управлението на културното наследство и ще споделят добри практики от Европа за успешно решаване на казуси в тази сфера.

На форума ще бъдат представени и Европейски програми, чрез които могат да се финансират проекти и инициативи за развитие на културното наследство.

Лектори на форума: Стефан Стоянов, заместник-кмет „Култура, образование, туризъм, иновации, развитие и европейски политики“, Община Пловдив; експерти от Министерство на туризма, Министерство на културата и Министерство на регионалното развитие и благоустройство, Амелия Гешева – Директор ОИ „Старинен Пловдив“, Доц. д-р Красимира Кръстанова – декан Философско-исторически факултет към ПУ Паисий Хилендарски, Адв. Елена Гунчева и Даниела Грозева, член на УС НСНИ.

Форум „Култура, имоти и туризъм – предизвикателства и възможности” се организира от списание ENTERPRISE и Национално сдружение „Недвижими имоти“, с официалната подкрепата на Община Пловдив.

Партньори на форума са:
ОИ „Старинен Пловдив“
ОП „Туризъм“ – Пловдив
Съвет по туризъм гр. Пловдив,
Тракийски Туристически район

Бизнес форум на списание ENTERPRISE за добри практики в сектора на недвижимите имоти – MySuccess.bg in Real Estates

Предизвикателствата и успешните практики в сектора на недвижимите имоти дискутираха участниците в бизнес форум MySuccess.bg in Real Estates. Форумът, който се проведе в Бургас, се организира от списание ENTERPRISE и Национално сдружение Недвижими имоти (НСНИ).

В рамките на два дни бяха представени новите възможности в сектора, обслужването на клиентите и ефективните инструменти, които генерират печалби и привличат нови клиенти.

Красимир Стойчев, зам. кмет на община Бургас, Илия Джинков, зам. кмет на община Поморие, и Васил Каридков, зам. кмет на община Царево, представиха перспективите и възможностите в сектора, като споделиха новите политики и проекти, осъществявани от общините, както и усилията им в насока подобряване на инфраструктурата и модернизиране на средата за туризъм и търговия, пряко касаещи сектора на недвижимите имоти в Южното Черноморие.

Анализ на тенденции на пазара на недвижими имоти с фокус върху черноморските региони на страната представи зам. председателят на НСНИ Добромир Ганев. Според данните се наблюдава спад на пазара, но нивата са по-високи от тези по време на финансовата криза. „Цените на имотите растат, а купувачите стават все по-взискателни“, допълни Добромир Ганев.

Участниците в MySuccess.bg in Real Estates – „Предизвикателство или възможност“ се запознаха с предлаганите от УниКредит Булбанк нови ипотечни кредити и специализирани партньорски услуги, подпомагащи както фирмите за недвижими имоти, така и потребителите от бранша на недвижими имоти. За руските клиенти и потенциални инвеститори на пазара в допълнение бяха представени уникални за българския пазар специализирани продукти.

Съвременните тенденции и добрите практики за подобряване на предлаганите брокерски услуги бяха основни теми на специализираните обучителни сесии „Как да разрастваме бизнеса си в условията на 21 век” и „10-те най-често срещани грешки в продажбите”, които бяха част от програмата на форума.

По време на форума се проведе и пресконференция, на която бяха дискутирани регламентацията и репутацията на бранша, както и поведението и настроенията на участниците в него.

Проведе се кръгла маса на НСНИ, с теми свързани с възможностите за различни решения, чрез сътрудничество с сродни професионални и потребителски организации, като продължение на темите от форума.

Бяха обявявени някои нови кампании и инициативи на НСНИ, като подробно демо- и псиохографско проучване за нуждите и нагласите на потребителите на брокерски услуги. Проучването цели дефиниране и приоретизиране на нуждите и всички проблеми, с които се сблъскват потребителите на услугата и самите фирми за недвижими имоти.

Дата: 21 юни 2013 г.

Начален час: 10:00 ч.

Място: хотел „Приморец“, гр. Бургас

Пресконференция, на тема „Настроения, очаквания и поведение на участниците на пазара на недвижими имоти“, ще се проведе на 21 юни 2013 г. (петък) от 10:00 часа в хотел „Приморец“, гр. Бургас. По време на нея ще бъдат обсъдени взаимоотношенията между клиенти и брокери на недвижими имоти, и до колко добрата репутация окaзва влияние.

Участие ще вземат членове на управителния съвет на Национално сдружение Недвижими имоти (НСНИ) – Иван Велков, Добромир Ганев и Диана Иванова.

На пресконференцията ще бъдат дискутирани регламентацията и репутацията на бранша, както и настроенията, очакванията и поведението на участниците на пазара на недвижими имоти. Ще бъде обявен и старта на инициативи и кампании на НСНИ.

Пресконференцията е част от бизнес форум MySuccess.bg in Real Estates – „Предизвикателство или възможност“, който се организира от списание ENTERPRISE и НСНИ.

Дата: 20 и 21 юни 2013 г.

Място: хотел „Приморец”, гр.Бургас
Добрите практики в строителството и недвижимите имоти, успешните инвестиционни проекти в сектора и търговията с недвижими имоти са основните теми на бизнес форум MySuccess.bg in Real Estates. Форумът ще се проведе на 20 и 21 юни 2013 г. в хотел „Приморец”, гр.Бургас, под мотото „Предизвикателство или възможност“. Практическият форум се организира от списание ENTERPRISE и Национално сдружение „Недвижими имоти“.

MySuccess.bg in Real Estates ще представи новите възможности в сектора, обслужването на клиентите и предстоящите строително-инвестиционни проекти. Участниците във форума ще дискутират успешните инструменти за строителните предприемачи и агенциите за недвижими имоти, новите тенденции и възможностите за развитие на бизнеса с цел генериране на печалби и нови клиенти.

Фокус през първия ден на практическия форум са четири основни теми:

•Общината – най-големият строителен предприемач (с участието на кмета на община Бургас Димитър Николов и представители на общините Созопол, Поморие и Несебър)
•Анализ и тенденции на пазара на имоти през 2012-2013 г.

•Новите възможности за строителните инвеститори – представяне на програма JESSICA: Съвместна европейска подкрепа за устойчиви инвестиции в градските райони

•Добри практики за привличане на нови клиенти и нови начини за постигане на печалба за агенциите за недвижими имоти

 

По време на втория ден от форума ще бъдат дискутирани актуални въпроси, свързани със строителството и инфраструктура по Черноморието и достъпа на руските инвестори до българските имоти. Ще се проведат и три обучителни сесии на теми:

  • „Управление на времето и задачите“ с трейнър независимия консултант Здравко Здравков
  • „10-те златни правила на продажбата“ с лектор Тодор Христов, консултант по продажби
  • „Как да разрастваме бизнеса си в условията на 21 век“ с водещ лектор Наталия Благоева, мениджмънт консултант, коуч, трейнър

 

В рамките на двудневния практически форум ще се проведе и бизнес тур, включващ посещение на някои от най-интересните строителни проекти на територията на община Бургас.

20-годишен юбилей на Национално сдружение Недвижими имоти

20-годишният юбилей на Национално сдружение недвижими имоти беше отбелязан с няколко ключови събития на 23 ноември 2012 г. Специализиран семинар за брокери запозна участниците с новостите в областта на маркетинга и връзката с клиентите. По време на Тържествено общо събрание бяха набелязани тенденциите за развитие на сектора и неговото законово регулиране. Отличия в различни категории бяха раздадени по време на празнична Гала вечеря с развлекателна програма и много изненади.

Благодарение на усилията и мотивацията на целия екип успяхме да организираме три мащабни събития в един ден и да привлечем голям брой участници в тях – общо около 300.

Комуникационна агенция PRoWay реализира цялостна медийна кампания за популяризиране на юбилея. Екипът ни работи и за популяризирането на постигнатите през годините от НСНИ резултати, както и визията на сдружението за бъдещето развитие и професионализацията на бранша. Заедно с НСНИ успяхме да привлечем медийния интерес и да провокираме дискусии на теми, които имат обществено значение.

дата: 23 ноември 2012 г.
час: 10:00 – 24:00 часа
място: Шератон София Хотел Балкан

достъп: такса участие

Национално сдружение Недвижими имоти ще чества 20-тата годишнина от създаването си на 23.11.2012 г. (петък) в Шератон София Хотел Балкан. Програмата на честването включва:

- Специализиран семинар „Новите работещи маркетингови модели в сектора на недвижимите имоти“, който ще представи последни маркетингови техники и практики за увеличаване на продажбите и постигане на по-голяма конкурентоспособност.

- Тържествено общо събрание, на което ще отчете най-доброто, постигнато от организацията през тези 20 години.

- Гала вечеря с много емоции, изненади и празнична атмосфера. По време на нея ще се състои и церемония за връчване на награди на партньори и членове.

Национално сдружение Недвижими имоти (НСНИ) е готово с предложението си за регламентиране дейността на агентите в областта на недвижимите имоти. Предложението за закон предстои да бъде внесено в Народното събрание. Това стана ясно вчера по време на пресконференция на НСНИ.

В предложението за закон ще идентифицират субектите на пазара с въвеждането на регистър на агентите и сделките, осъществени от тях. Основната му цел е да защити интереса на потребителите и да ги предпази от злоупотреби. Според Лъчезар Искров, заместник-председател на Управителния съвет на НСНИ, това ще даде публичност, която е предпоставка за намаляване на имотните измами. „Колкото по-публична е една фирма, толкова по-малка е вероятността за извършване на злоупотреби и работа в сивия сектор“, поясни той.

Един от акцентите в предложението на закон на НСНИ е въвеждането на застраховка „Професионална отговорност“, която ще покрива нанесени щети в областта на недвижимите имоти. „Застраховката е гарант както за клиентите, така и за самите брокери“, допълни Лъчезар Искров. За администриране на дейностите, които са посочени в проектозакона, се предвижда създаването на специална камара, която да обедини всички фирми в сектора. Според данни на сдружението компаниите, които се занимават с търговия с недвижими имоти, са около 2000, като 260 от тях членуват в НСНИ.

По време на пресконференцията бяха представени успехите през 20-те години от съществуването на Национално сдружение Недвижими имоти. Посочен бе и приносът на организацията в развитието на професионализма на участниците в пазара на недвижими имоти, както и тенденциите и перспективите пред сектора. През 2013 г. сдружението ще стартира широкомащабна публична кампания, насочена към потребителите, която цели да преодолее стериотипите, свързани с бранша. „В Европа и по света се наблюдава липса на доверие и сигурност от страна на потребителите в избора на агент за извършване на покупко-продажба. Странно е как българите се доверяват на непознати и несигурни агенти в желанието си да спестят пари от комисиони“, заяви настоящият председател на НСНИ Иван Велков.

В пресконференцията участваха всички досегашни председатели на НСНИ. Тази година сдружението чества 20 години от своето създаване. НСНИ официално ще отбележи 20-тата си годишнина на 23 ноември 2012 г. със специализиран семинар за агенти по недвижими имоти и тържествена гала вечер, по време на която ще бъдат връчени специални награди за принос в сектора. Ще бъде проведено и Общо събрание, на което ще бъдат очертани перспективите в областта на недвижимите имоти и приоритетите за сдружението през следващите години.

ЗА НАС

Комуникационна агенция PRoWay е създадена в началото на 2010 година.
PR мениджър и съдружник в PRoWay е Стоян А. Стоянов, PR специалист с над 10-годишен опит в публичните комуникации във водеща PR агенция, в бизнес организация, правителствени институции и медии. Той е работил за публичните комуникации на компании като ЧЕЗ България, DB Shenker България, SHELL България, VISA, HP и други.

КОНТАКТИ

PRoWay Communications Agency

Моб. тел.: + 359 (879) 646 648

E-mail: stoyanov@proway.bg

Офис: София, ул. "Шести септември" №44

© 2012 PRoWay Provides Professional