Digital Transformation Pharmacy 3.0 Forum

Digital Transformation Pharmacy 3.0 Forum

Събитието събира на 28 март в София, фармацевти, медици, дигитални специалисти и представители на бизнеса

София, 20.02.2017 г. Прецизната медицина, клиничната информация на молекулярно ниво и използването на облачните и IoT технологии са темите, които ще бъдат дискутирани по време на Digital Transformation Pharmacy 3.0 Forum. Събитието се организира от списание ENTERPRISE и събира интереса не само на фармацевтичните производители, дистрибутори, аптеките и здравните специалисти, но и на маркетолози, изследователи и представители на иновативните индустрии.
Фармацията е един от бизнес секторите, които са в основата на благосъстоянието на всяко общество. Секторът устоя на кризата през последните години и се развива с възходящи показатели, както в България, така и по света, а лидерите на фармацевтичния пазар са в основата на иновациите в индустрията.
По време на Форума, ще бъдат представени:
• Как се развиват фармацевтичните компании, опериращи в България, на какви дигитални стратегии и иновации се опират, за да бъдат конкурентоспособни?
• Какво е бъдещето на фармацията – нови продукти и производства, нови технологии, човешкият ресурс и маркетингови подходи?
• Как се променя този важен сектор и как се адаптира към новите изисквания на пазара?
Сред темите, които ще бъдат разгледани, са:
• Тенденции във фармацията – прецизна медицина – интеграция на клинична и молекулярна информация за разбиране на биологичната основа на заболяването;
• Фармацията на бъдещето чрез дигитални и технологичните решения – дигитални инструменти, Big Dаtа, облачни услуги и съхранение на данни, Internet of Things (IoT).
• Големите сделки на глобалния пазар – ще продължи ли да бъде фармацевтичния бизнес двигател на М&A сделките през 2017 г.
• Потенциалът на България за интелигентен растеж чрез развойна дейност и технологичен трансфер във фармацията.
Лектори на Форума са: Д-р Кунчо Трифонов, IMS Health, д-р Красимира Чемишанска, Amgen България, Maртин Попов, Interactive Share, Христо Борисов, Progress (Telerik), Вержиния Тошева, Walmark, представители на Софарма АД, Балкан Сървисис, Аптеки Subra, Фондация Електронно здравеопазване България и Dentsu Aegis Network.

Официални партньори на събитието са Amgen България и Балкан Сървисис и то се провежда с подкрепата на „Нетинфо“, част от Нова Броудкастинг Груп.
Медийни партньори: NetInfo, Vesti.bg, DarikNews, EventsPRO.bg

Повече информация за форума: http://pharma17.mysuccess.bg/

дата: 11-12 септември 2012 г.
час: 8:30 – 17:00 часа
място: София Принцес Хотел

достъп: такса участие

Семинарът представя цели и подходи при разрабтоването на имунизационни програми и начини и модели за разбиране на поведението при ваксинациите. По време на него ще се дискутира работата в група и ще бъдат изработени поведенчески карти за различните типове участници в имуниациите. Семинарът е подходящ за здравни медиатори и специалисти в областта на медицината.

Бизнес форум за добрите практики във фармацевтичната област MySuccess.bg in Pharmacy, организиран от списание ENTERPRISE

Бизнес форумът за добрите практики във фармацевтичната област MySuccess.bg in Pharmacy постави на преден план добрата грижа за пациентите и ключовата роля на фармацевтите като консултанти. Форумът се проведе днес и събра на едно място здравни специалисти, които споделиха своя опит в осигуряването на качествени продукти и услуги.

По време на първия панел на форума бяха разгледани GMP стандартите за добра производствена практика. Правилата, според които индустрията се развива, регулират качеството на продуктите и предоставят на пациентите сигурно лечение. „Все по-голямо внимание се обръща на етикета и листовката на предлаганите продукти за лечение – всички рискове и нежелани реакции трябва да са подробно описани“, коментира Владимир Афенлиев, директор „Бизнес развитие“ в Софарма АД. Той допълни, че добрата грижа за пациентите изисква завишени мерки за контрол на нелегалните медикаменти и изисквания към безопасността. От средата на 2012 г. производителите са задължени да качват кратки характеристики на всички лекарства на компанията в обща европейска база данни.

Бизнес форумът постави в центъра на своята тематика грижата за пациентите и чрез дискутиране управлението на риска при въвеждането на нови лекарства. Успешното планиране и подготовката за появата на допълнителни странични ефекти и нежелани реакции след пускането на пазара на нови медикаменти са важни стъпки в рисковото управление. „Тук голямо значение имат лекарите и фармацевтите, които да подават сигнали при появата на непосочени в листовката нежелани реакции“, отбеляза д-р Теодора Люлева, отговорно лице по лекарствена безопасност в Санофи България. „За 2011 година са докладвани 322 нежелани лекарствени реакции, което е около 5 пъти по-малко в сравнение с други европейски държави“, допълни тя. Управлението на риска може да се осъществява и чрез контрол на дистрибуцията и изграждане на постоянна база данни с характеристики на рисковете, оценяването им и методи за тяхното решаване.

Вторият панел на фармацевтичния форум проследи добрите световни практики в областта. Според американския и европейския опит екипната работа на лекари, фармацевти и производители на лекарства е успешната стратегия в добрата грижа за пациентите. Доц. Асена Стоименова, зам.-председател на УС на БФС, определи фармацевтите като ключови консултанти, които имат пряк достъп до пациентите и могат да наблюдават развитието на тяхното лечение. По данни на Световната здравна организация 50% от хората с хронични заболявания приемат неправилно предписаните лекарствата. В САЩ смъртните случаи в резултат на непридържане към предписаната терапия са около 125 000 годишно. „Именно тук идва ролята на фармацевта, който може да се намеси със своите съвети и препоръки“, допълни доц. Стоименова. Като решение на проблема тя посочи въвеждането на предмети по здравословен начин на живот в училищата и насърчаване споделянето на отговорността между лекари, фармацевти и пациенти.

Участниците в MySuccess.bg in Pharmacy – „С грижа за пациента!“ се запознаха с автоматизацията на процесите в аптеките като стъпка в качественото обслужване и набелязаха тенденциите в развитието на медиите и тяхното влияние в здравеопазването. Те получиха и изпитани формули за успех във време на криза от д-р Константин Руйчев, Санофи България. Той определи развитието в криза като комбинация от иновации, инвестиции и поглед към нови пазари.
Официални спонсори на бизнес форума: Булвария Холдинг, TBI Rent и “Биоком Трендафилов” ЕООД

„Да Винчи дентал лабор” ООД, спечели проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1-03 „Шанс за всички”.

Дейност 2 в сключения договор е „Обучения за придобиване на ключови компетенции”, чиято основна цел е подобряване на работната атмосфера в дружеството и бързата интеграция на новонаетите трудоустроени лица.

Процесът на обучение включва в себе си три модула: „Умения за работа в екип”, „Управление на стреса и времето” и „Управление на конфликти в смесени колективи”. Изпълнител на дейността ще бъде външен изпълнител. Процедурата по тази дейност, както и самото обучение стартира съгласно плана за изпълнение на дейностите по проекта. Дейността включва изготвяне на учебни програми и графици, подготвяне и предоставяне на обучаемите необходимите материали и издаване на сертификати за проведени обучения.

В обучението ще бъдат включени служители на кандидата и лица, на които след приключването му ще им се осигури заетост в компанията на кандидата.

Инвестиране в знание, развитие на човешкия капитал и постигане на конкурентоспособност са целите на Лисабонската стратегия, към които всяка модерна и гъвкава компания се стреми. Придобиването на нови и разширяването на наличните личностни компетенции на обучаемите чрез проведените обучения е гаранция за постигане на адаптивност към условията на пазара на труда.
Като резултат от проекта ще бъде повишена не само личната квалификация на служителите, но и укрепен капацитет на екипа за управление на проектните дейности.

Национална конференция за преподаватели и студенти на тема „Здравни грижи – традиции и перспективи“ се провежда вчера и днес в ИНТЕРПРЕД-СТЦ София. Основната цел на форума е да популяризира съвременните научни постижения в областта на здравните грижи, да акцентира върху необходимостта от екипност, изградена на принципа на мултидисциплинарност, и да формулира спецификата на грижите в съответствие с индивидуалната потребност. От конференцията се очаква още да посочи подходите за ефективна оценка на здравните грижи и мениджмънт и да повиши познанията на нуждаещите се от здравни грижи.

Събитието е организирано от медицински колеж „Йорданка Филаретова” към Медицински университет-София и се провежда под патронажа на ректора на Медицинския университет проф. Ваньо Митев.

В рамките на двудневното събитие в различните зали на ИНТЕРПРЕД-СТЦ София участниците в конференцията обсъждат въпроси от сферата общественото здраве и медико-социалните грижи, проблеми на клиничната медицина, фармацията, денталното здраве и естетика, лабораторната и образна диагностика, новите тендениции във физикалната терапия и рехабилитация, спа и уелнес, развитието на сестринските и акушерски грижи, и др.

В края на конференцията на 30 март ще бъдат връчени награди за най-добрите доклади и постери на форума

Българското дружество по интервенционална кардиология (БДИК) проведе първото по рода си Кардиологично училище за журналисти. Училището запозна журналистите с актуалните теми и проблеми в сферата, както и постави началото на добро сътрудничество между БДИК и медиите в България.

Поради засиления интерес на обществеността към проблемите на здравеопазването, организационният комитет на форума създаде Речник на най-често използваните понятия в областта на интервенционалната кардиология, който бе предоставен на журналистите.

Водещи специалисти запознаха присъстващите с актуални теми като стент за живот, съвременно лечение на остър коронарен синдром, новите технологии в България и др. и спомогнаха за въвеждането на журналистите в спецификата на конкретните патологии, както и за запознаването им с работата на съответните клинични звена.

V-тият Национален конгрес по интервенционална кардиология събра повече от 300 специалисти от цялата страна, които обсъдиха съвременните технологии и методи за лечение в областта. Конгресът представи последните новости и постижения в областта на диагностиката и интервенционалното лечение на сърдечно-съдовите заболявания. В научната програма се включиха водещи български и чуждестранни експерти в областта, както и бяха представени случаи на живо (live case sessions).

Важността на темата и бъдещето на интервенционалната кардиология постави пред всички участници в Кардиологично училище за журналисти – представители на медиите, специалисти и пациенти, предизвикателството да се информират активно, да повишават своите знания и умения в областта, както и да популяризират възможностите на интервенционалната кардиология.

Кардиологичното училище за журналисти се проведе с подкрепата на СОФАРМА АД.

V-тият Национален конгрес по интервенционална кардиология ще бъде проведен в столицата от 7 до 9 октомври 2011 г. Той има за цел да представи последните новости и постижения в областта на диагностиката и интервенционалното лечение на сърдечно-съдовите заболявания. В научната програма са предвидени лекции на водещи български и чуждестранни експерти в областта, както и представяне на случаи на живо (live case sessions)

Представянето на случаи на живо (live case session)е метод, който се използва по цял свят, но в България се практикува рядко поради технически трудности. Този похват представлява показване на операция в реално време, в която могат да се включат участниците във форума, посредством мнения и съвети за извършване на конкретната манипулация.

За първи път в историята на кардиологичните конгреси в България и във връзка със засиления интерес на обществеността към проблемите на здравеопазването, организационният комитет на форума инициира провеждането на първото Кардиологично училище за журналисти. Програмата на Училището включва презентации на водещи специалисти по актуални теми като стент за живот,съвременно лечение на остър коронарен синдром, новите технологии в Българияи др.

Целта на форума е да постави началото на добро сътрудничество между Българското дружество по интервенционална кардиология и медиите в България. Въвеждането на журналистите в спецификата на конкретните патологии, както и запознаването им с работата на съответните клинични звена ще помогне за актуалното и точно представяне на темата пред обществото.

Конгресът ще завърши с кръгла маса на тема „Настоящите индикации за реваскуларизация, контрол и реимбурсация“, с участието на представители на Министерството на здравеопазването и представители от НЗОК.

Петият национален конгрес по интервенционална кардиология се организира от Българското дружество по интервенционална кардиология, под егидата на Дружеството на кардиолозите в България.

За Българското дружество по интервенционална кардиология (БДИК)
Българското дружество по интервенционална кардиология (БДИК) е основано през 1994 година като сдружение с нестопанска цел. Председател на БДИК е доц. Диана Трендафилова от СБАЛССЗ „Св. Екатерина“. Към днешна дата членовете на дружеството са повече от 110.

Основни цели на дружеството са да съдейства за запознаване, внедряване и разпространяване на най-съвременните постижения в интервенционалната кардиология, както и за издигане на професионалното равнище, усъвършенстване и специализации на членовете на Дружеството.

ЗА НАС

Комуникационна агенция PRoWay е създадена в началото на 2010 година.
PR мениджър и съдружник в PRoWay е Стоян А. Стоянов, PR специалист с над 10-годишен опит в публичните комуникации във водеща PR агенция, в бизнес организация, правителствени институции и медии. Той е работил за публичните комуникации на компании като ЧЕЗ България, DB Shenker България, SHELL България, VISA, HP и други.

КОНТАКТИ

PRoWay Communications Agency

Моб. тел.: + 359 (879) 646 648

E-mail: stoyanov@proway.bg

Офис: София, ул. "Шести септември" №44

© 2012 PRoWay Provides Professional