Заключителна пресконференция по проект „Иновативни знания без граници“, изпълняван от CEED България

Заключителна пресконференция по проект „Иновативни знания без граници“ представи днес постигнатите резултати от реализирането на 6 обучителни срещи между български и словенски предприемачи. 135 представители на малкия бизнес от двете страни споделяха опит, добри практики и идеи за бизнес развитие по време на 3 семинара в Словения и 3 в България.

В рамките на проекта се проведе проучване за развитието на предприемачеството и малкия бизнес в Словения и България. Като заключение от направените анализи може да се отбележи, че Словения е страна с добре развиващ се малък и среден бизнес, което до голяма степен се дължи на силно застъпеното предприемаческо мислене, геостратегическото местоположение и активното стимулиране на предприемачески инициативи. Друг важен елемент е качеството на труда и високата степен на експертиза сред работещите. В Словения съществуват много на брой малки предприятия с добре развит бизнес модел, които постигат висок оборот и солидни печалби, въпреки малкия брой служители. „Това е и причината да изберем Словения за наш партньор по проекта. Считаме, че обменът на опит между български и словенски предприемачи и ментори донесе висока добавена стойност за нашите компании. Възнамеряваме да продължим да подпомагаме обмена между тях и активно да насочим усилия за подпомагане на българските компании, за да постигнем устойчивост на резултатите и развитие на изграденото партньорство”, сподели Надя Ташева, ръководител на проект „Иновативни знания без граници“.

Експертите по проект „Иновативни знания без граници“ изготвиха и 3 адаптирани модела за обучение на предприемачи по програми Top Class Plus, Top Class Advanced и Top Class Finance. Top Class програмите съдържат специално разработени модули, от които се нуждае всеки бизнес в началното си развитие. Те са практически насочени и създадени след години проучвания и работа с предприемачи. Специално предимство при тях е не само постоянният контакт с ментори, а и с бизнес личности, реализирали своя успешен модел в страната, региона и на международния пазар. Програмите са възможност за обмен на опит извън границите на страната и съдействат на предприемачите да стъпят на чужди пазари.

Изградена и функционираща онлайн система за обмен на данни – Екстранет, създава благоприятна среда за установяване на нови контакти и бизнес възможности между участниците в проекта. Системата е BCSocial и е създадена от словенските партньори по проекта Zavod mreža podjetništva – CEED Словения.

За проект „Иновативни знания без граници”
Проектът се изпълнява от CEED България и Zavod mreža podjetništva – CEED Словения по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-7.0.01 „БЕЗ ГРАНИЦИ – КОМПОНЕНТ 1”. Проектът се реализира в рамките на 12 месеца, а основната му цел беше да повиши капацитета и да насърчи предприемаческия потенциал на малкия и среден бизнес в България. В рамките на проекта се проведоха 3 срещи в Словения и 3 в България, по време на които българските предприемачи се срещнаха с представители на словенския бизнес, с експерти от различни сфери и ментори, които ще споделят с тях успешния си опит.

 

Дата: 23 април 2013 г.

Начален час: 11:00 ч.

Място: betahaus

 

CEED България организира заключителна пресконференция по проект „Иновативни знания без граници“, която ще се проведе на 23 април 2013 г. (вторник) от 11:00 часа в betahaus, гр. София, ул. „Крум Попов“ 56-58. По време на пресконференцията ще бъдат представени резултатите от проекта и постигнатите цели.

Участници в пресконференцията:

  • Надя Ташева, ръководител проект „Иновативни знания без граници“
  • Станислав Червенков, експерт по проекта
  • Николай Ярмов, изпълнителен директор на CEED България и експерт “Проучване и прилагане на иновативен модел на добра практика – България“ по проекта

 

За проект „Иновативни знания без граници”
Проектът се изпълнява от CEED България и Zavod mreža podjetništva – CEED Словения по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-7.0.01 „БЕЗ ГРАНИЦИ – КОМПОНЕНТ 1”. Проектът се реализира в рамките на 12 месеца, а основната му цел е да повиши капацитета и да насърчи предприемаческия потенциал на малкия и среден бизнес в България. В рамките на проекта се проведоха три семинара в Словения и три в България, по време на които българските предприемачи се срещнаха с предствители на словенския бизнес, с експерти от различни сфери и ментори, които споделиха с тях успешния си опит.

Семинар със словенския предприемач Митя Мавсар по проект „Иновативни знания без граници“ на CEED България

Български мениджъри и представители на средния и малкия бизнес се срещнаха със словенския предприемач Митя Мавсар (Mitja Mavsar). Срещата се проведе на 27 и 28 февруари 2013 година в София и беше на тема User Experience. Обменът на опит със словенския бизнес се осъществява по проект „Иновативни знания без граници“ на Център за предприемачество и управленско развитие – България (CEED България) и Zavod mreža podjetništva – CEED Словения.

Митя Мавсар, ръководител на отдел User Experience в словенската софтуерна компания D-Labs, сподели своя опит и примери от соята практика за създаване на полезни продукти за потребителите. Митя представи тенденциите в развитието на този важен аспект на софтуерните продукти и даде ценни съвети за създаване на преживяване чрез услугите, които се разработват. Според него, за да е успешен един продукт, той трябва да е разбираем и полезен за потребителите.

„Първото впечатление не се създава само от визията, то трябва да породи емоция и да накара потребителя да оцени продукта“, сподели Митя Мавсар. Той съветва българските предприемачи да провокират любопитството на клиентите си и да правят малки и неочаквани изненади.

Митя Мавсар препоръча на участниците при изграждането на собствен сайт да вграждат добра активна търсачка, чрез която може да се проследи какво се търси най-много и да се отговори на нуждите на потребителите. „Основното при един добър сайт е най-важните бутоните в него да бъдат лесно видими за посетителите му“, допълни той.

За проект „Иновативни знания без граници” – BG051РО001-7.0.01-0123-С0001
Проектът се изпълнява по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” на МТСП, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-7.0.01 „БЕЗ ГРАНИЦИ – КОМПОНЕНТ 1” и се финансира то Европейския социален фонд и Република България. Проектът се реализира в рамките на 12 месеца, а основната му цел е да повиши капацитета и да насърчи предприемаческия потенциал на малкия и среден бизнес в България.

Семинар „Как да построим своя бизнес модел, така че да предоставим продукт и услуга с висока стойност?“ по проект „Иновативни знания без граници“ на CEED България

Български предприемачи получиха практически съвети за успешни бизнес решения по време на семинар „Как да построим своя бизнес модел, така че да предоставим продукт и услуга с висока стойност?“. Семинарът се проведе от 30 януари до 1 февруари 2013 г. в betahaus, София. Срещата е част от проект „Иновативни знания без граници“, който предоставя възможности за споделяне на опит между български и словенски предприемачи и ментори.

Яка Левстек (Jaka Levstek), ментор на срещата, провокира участниците да разгледат моделите в своите компании и да отбележат с какво се различават от конкуренти си в съответната сфера. Предприемачите набелязаха предимствата на своите продукти и услуги спрямо другите, предлагани на пазара, и какво прави тяхната стойност по-голяма.

Участниците разгледаха успешни бизнес модели за предлагане на продукт с висока стойност от регионалната и световната практика. Яка Левстек постави акцент върху модела Канвас, чрез който в няколко стъпки се моделира бизнес подхода при реализиране на нов продукт. В него се съветва внимателно да се сегментират клиентите, да се набележат ключовите ценности на продукта и по какъв начин те помагат на потребителите, да се обърне внимание на избора на иднивидуален подход за всеки клиент, необходимите ресурси за реализирането на продукта и структурирането на разходите.

„В много случаи хората стартират бизнес с идеята, че имат решение за даден проблем, но той не е ясно дефиниран“, сподели Яка Левстек. Той посъветва предприемачите да започнат с ясното определяне на проблема и след това да предложат решение.

Срещата се организира от Център за предприемачество и управленско развитие – България (CEED България) и Zavod mreža podjetništva – CEED Словения по проект „Иновативни знания без граници“. В рамките на проекта бяха реализирани и три срещи в Словения, по време на които български предприемачи се запознаха с бизнеса на словенските си колеги и техните успешни практики.

За проект „Иновативни знания без граници” – BG051РО001-7.0.01-0123-С0001
Проектът се изпълнява по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” на МТСП, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-7.0.01 „БЕЗ ГРАНИЦИ – КОМПОНЕНТ 1” и се финансира то Европейския социален фонд и Република България. Проектът се реализира в рамките на 12 месеца, а основната му цел е да повиши капацитета и да насърчи предприемаческия потенциал на малкия и среден бизнес в България.

Семинара „Как да пробием бързо на пазара и да ускорим растежа на компанията си” по проект „Иновативни знания без граници” на CEED България

Български предприемачи участваха активно в семинар за обмяна на идеи за ускоряване растежа на бизнеса, който се проведе от 14 до 16 януари 2013 г. в Любляна, Словения. Заедно със словенските си колеги те се запознаха с успешни практики за ефективно стартиране на собствен бизнес и бърз пробив на пазара.

В семинара „Как да пробием бързо на пазара и да ускорим растежа на компанията си” участваха над 200 мениджъри, инвеститори и ментори, които имаха възможостта да чуят вдъхновяващата лекция на американския предприемач Джеф Хофман. Той ги мотивира с думите, че „няма срам в провала, а само в това да не се опитваш“. Според него тайната на успеха е в поемането на рискове и усилената работа, която изисква всеотдайност и страст.

По време на семинара се проведе дискусия, в която всеки участник сподели идеите и опита си за това какво е необходимо, за да бъде една компания успешна. Българските предприемачи получиха индивидуани съвети за развитие в тяхната пазарна ниша в България и чужбина. „Присъствието на семинара беше изключително полезно за мен и за развитието на бизнес идеите ми в посока към словенския пазар“, споделя впечатленията си Симеон Софрониев, мениджър “Бизнес развитие” в WebVanity. „Екипът на CEED предразположи всички да отключат предприемаческия дух в себе си и да направят един невероятен нетуъркинг за обмяна на идеи“, допълва той.

Български предприемачи имаха възможността да покажат своите добри презентационни умения, като представят компанията си пред инвеститорите Джеф Хофман, Саймън Девоншяър (управител във Wayra), Оливър Хол (генерален изпълнителен директор на SpeedInvest Gmbh & Co KG) и Юре Микуч (основател на RSG Capital). Участниците получиха обратна връзка за своите презентации и научиха как умело да грабват вниманието на публиката и как да печелят подкрепата на инвеститорите. „За мен много полезно беше да си “сверя часовника” и с хората, които презентираха идеите си. От 10 предварително избрани предприемачa, петима се справиха много добре, а един от тях успя само за минута да грабне вниманието на Джеф Хофман и да го спечели за ментор“, коментира презентационните умения на участниците Мартин Линков, основател на Сенсика.

Срещата се организира от Център за предприемачество и управленско развитие – България (CEED България) в партньорство с Zavod mreža podjetništva – CEED Словения по проект „Иновативни знания без граници”.

За проект „Иновативни знания без граници” – BG051РО001-7.0.01-0123-С0001
Проектът се изпълнява по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” на МТСП, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-7.0.01 „БЕЗ ГРАНИЦИ – КОМПОНЕНТ 1” и се финансира то Европейския социален фонд и Република България. Проектът се реализира в рамките на 12 месеца, а основната му цел е да повиши капацитета и да насърчи предприемаческия потенциал на малкия и среден бизнес в България. В рамките на проекта ще се проведат и три срещи в България.

 

Семинар „Минималният продукт, който носи стойност” по проект „Иновативни знания без граници“ на CEED България

Успешни стратегии в реализирането на продукти и услуги дискутираха български предприемачи и словенските им колеги по време на втората работна среща по проект „Иновативни знания без граници“. Срещата се проведе на 4 – 5 ноември в Любляна, Словения и се фокусира върху „Минималният продукт, който носи стойност” (Minimum Viable Product – MVP).

Българските участници получиха практически съвети от словенски предприемачи и ментори за това как да реализират своите идеи, как правилно да позиционират своите продукти и как успешно да сегментират пазара. „Срещнахме много мотивирани и креативни хора с които обсъдихме проектите си. Разменихме знания и опит относно проблеми, с които сме се сблъскали“, сподели своите впечатления Николай Янев, основател на Entrepreneur.bg, участник в проекта.

По време на семинарната част на срещата предприемачите разгледаха актуални примери за успешни и неуспешни MVP. Лекторът Тилен Травник, генерален мениджър проекти на D.Labs, провокира предриемачите да погледнат през очите на своите клиенти и да разработят стратегия за използване на продукта. Т. нар. метод User-Stories помага на бизнеса да разбере каква е ползата за клиента, който използва неговия продукт.

“Концепцията за MVP (Minimum Viable Product) е нещо, с което всеки предприемач трябва да бъде запознат”, съветва Фатима Меграби, основател на CultLook. “Участието в срещата ми даде възможност да бъда сред други млади, успешни и инициативни хора от България и Словения, които ще останат в страната си, за да развиват нови пазари, да се грижат за образованието или за градската инфраструктура. Да бъдеш в такава среда е повече от вдъхновяващо”, споделя Фатима.

Проектът се изпълнява от CEED България и Zavod mreža podjetništva – CEED Словения по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-7.0.01 „БЕЗ ГРАНИЦИ – КОМПОНЕНТ 1”. Основната цел на проекта е да повиши капацитета и да насърчи предприемаческия потенциал на малкия и среден бизнес в България. В рамките на проекта ще се проведе още една среща в Словения и три в България, по време на които българските предприемачи ще се срещнат с представители на словенския бизнес, с експерти от различни сфери и ментори, които ще споделят с тях успешния си опит.

ЗА НАС

Комуникационна агенция PRoWay е създадена в началото на 2010 година.
PR мениджър и съдружник в PRoWay е Стоян А. Стоянов, PR специалист с над 10-годишен опит в публичните комуникации във водеща PR агенция, в бизнес организация, правителствени институции и медии. Той е работил за публичните комуникации на компании като ЧЕЗ България, DB Shenker България, SHELL България, VISA, HP и други.

КОНТАКТИ

PRoWay Communications Agency

Моб. тел.: + 359 (879) 646 648

E-mail: stoyanov@proway.bg

Офис: София, ул. "Шести септември" №44

© 2012 PRoWay Provides Professional