Над 300 студенти от 3 и 4 курс в различни университети от София и страната взеха участие в петото издание на MySuccess.bg.in Education 2015 – Аз и бизнесът! Форумът се организира от списание ENTERPRISE с любезното домакинство на Студентски съвет УНСС и с партньорство с Business club УНСС.

Студентите имаха възможност да разберат от топ мениджъри от водещи компании в България как се прави бизнес, какви са трудностите и предизвикателствата, с които са се сблъскали по пътя към успеха, както и да научат какви са предимствата на образование в кариерното развитие.

Своя професионален опит пред студентите споделиха Димитър Димитров, изпълнителен директор на Софарма Трейдинг АД, д-р Красимира Чемишанска, изпълнителен директор на Амджен България, и Христо Илиев, основател и собственик на AG Capital. Всички те дадоха ценни съвети на младите за това как се гради успешна кариера. Те разказаха за стълбите, които са изкачили, за да стигнат до позициите, на които са в момента, и разкриха какви са бъдещите им проекти.

Димитър Димитров призова студентите да бъдат търпеливи, да не изпреварват събитията и да бъдат целенасочени, за да постигнат успех в начинанията си. Със своя личен пример д-р Чемишанска ги посъветва да не спират да се развиват, да учат и да посрещат нови предизвикателства, защото проактивните действия водят до резултат.
Основателят на AG Capital Христо Илиев посъветва, че постоянното учене и трупане на нови знания са посоката, която младите трябва да следват, за да бъдат конкурентноспособни на пазара. „Ако не се променяте с него, няма да успеете”, изтъкна той.

Втората част от събитието беше истинско предизвикателство за студентите. В рамките на различни workshops (работилници) компаниите Амджен, Софарма Трейдинг, УниКредит Булбанк и Метрореклама предложиха разнообразни казуси за разрешаване. Близо 30% от аудиторията се включи в създаването на работни групи, които презентираха своите решения.

Казусът на Софарма Трейдинг – „Изграждане на проектна академия в Софарма Трейдинг”, събра най-голям брой участници. УниКредит привлече студентите с темата „Топ работодател сред опитните специалисти”, а казусът на Амджен – „Предложете нов, иновативен подход за създаване на нов биологичен продукт”, се превърна в истинско предизвикателство за младите хора. Метрореклама организираха своеобразен щанд, на който представиха стажантската си програма.

MySuccess.bg in Education 2015 се проведе с подкрепата на Амджен България, Студентски съвет УНСС, NESCAFÉ, Domino’s Pizza, 9 Academy, AIESEC и Бизнес клуб УНСС.

Официална страница на форума: http://education15.mysuccess.bg/


Висшият съдебен съвет организира кръгла маса за представяне на Сравнително изследване на опита и добрите практики в държави-членки на Съвета на Европа и на действащото законодателство в Република България в областта на електронното призоваване. Събитието се проведе на 23 и 24 февруари в рамките на Дейност 2 по Цел 1 на проект „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система“, финансиран от Норвежкия финансов механизъм.

Сравнително изследване на опита и добрите практики в държави-членки на Съвета на Европа и на действащото законодателство в Република България в областта на електронното призоваване
Мартин Петков, ключов експерт по проекта, представи сравнително изследване на опита и добрите практики в държави-членки на Съвета на Европа и на действащото законодателство у нас в областта на електронното призоваване. Изследването обобщава информация за 14 европейски държави, които се намират на различен етап от внедряването на системата. В 100% от разгледаните случаи електронното призоваване се прилага в гражданския процес и почти навсякъде ограничено в наказателния процес. Не съществуват пречки за прилагането му в административния процес, какъвто е случаят в Литва, Словакия, Естония. „Потенциалните добри практики, които България би могла да следва, са в Италия и Словения, Португалия и Испания, Литва и Естония“, обобщи експертът.

Предложения за законодателни промени в областта на електронното призоваване
Основен акцент по време на кръглата маса бяха предложенията за законодателни промени в процесуалните закони относно електронното призоваване. Те са разработени въз основа на анализ на действащото в момента законодателство. Законодателните промени ще прецизират нормативната уредба на системата за електронно призоваване и ще гарантират неговата ефикасност и ефективност.

Конкретни предложения на законодателни промени представи проф. Георги Димитров, експерт по проекта. Предложенията включват изменения и допълнения в разпоредби на Гражданския процесуален кодекс, Наказателно-процесуалния кодекс и Административнопроцесуалния кодекс. В тях са залегнали съществени принципи, като доброволност на електронното призоваване, технологична неутралност и удобство за гражданите.

Предложените промени бяха дискутирани от представители на съдебната, изпълнителната и законодателната власт и адвокатурата. На събитието участва и Явор Хайтов, заместник-председател на Народното събрание и член на Комисията по правни въпроси. Становище по темата изразиха и експерти от Съвета на Европа. Въз основа на споделените експертни мнения, промените ще бъдат финализирани в конкретно предложение за изменение и допълнение на ГПК, НПК и АПК.

# # #
За проекта:
Проект „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система“ се изпълнява от Висшия съдебен съвет по договор за безвъзмездна помощ № 93-00-41/20.02.2013 г. Проектът е с бюджет 785 000 € и се осъществява за период от 32 месеца.

Основни цели на проекта
 Цел 1: Ефективна система за електронно призоваване в съответствие с разпоредбите на Закона за електронното управление.
 Цел 2: Повишаване на капацитета на членовете на българската съдебна система във връзка със спазването и прилагането на разпоредбите на Европейската конвенция за правата на човека.
 Цел 3: Мрежа от съдии, специализирани в областта на човешките права.
 Цел 4: Механизъм за оценка на работната натовареност в съдебната система, както на индивидуално, така и на институционално ниво, с акцент върху разработени качествени показатели и критерии.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Норвежки финансов механизъм 2009-2014. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Висш съдебен съвет и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор или на Донора.


Петото издание на форума MySuccess.bg in Education ще срещне успешни и активни студенти с мениджъри от топ компании в България. Събитието, организирано от списание ENTERPRISE, ще се проведе на 24 февруари 2015 г. (понеделник) от 09:30 часа в Аулата на УНСС и е отворено за студенти от 3 и 4 курс и магистри от различни университети в страната.

Форумът ще постави акцент върху:

• Мотивацията за развитие на младите хора в България – представяне на успешни предприемачи и мениджъри
• Пропуските в образователния процес и възможностите за придобиване на необходимите умения извън университета
• Представяне на едногодишната менторска програма за бизнес умения и мениджмънт MySuccess Инкубатор

Своя опит и съвети за професионална реализация ще споделят:
• д-р Красимира Чемишанска, изпълнителен директор на Амджен България;
• Димитър Димитров, изпълнителен директор на Софарма Трейдинг АД;
• Христо Илиев, основател и собственик на AG Capital;
• Мартин Гиков, член на Управителния съвет и главен търговски директор на УниКредит Лизинг;
• Десислава Стоева, част от екип „Подбор“ към Управление „Човешки ресурси“, Уникредит Булбанк.

В рамките на MySuccess.bg in Education ще се проведе и изложение със специализирани щандове, на които студентите ще имат възможността да се срещнат и да разговарят лично с HR специалистите на различни компании. Те ще се запознаят с възможностите за стаж и работа при тях, ще научат какви са очакванията на бизнеса и как успешно да се представят на интервю.

MySuccess.bg in Education 2015 се организира с подкрепата на Амджен България, Студентски съвет УНСС, NESCAFÉ, Domino’s Pizza, 9 Academy, AIESEC и Бизнес клуб УНСС.

Повече информация за форума: http://education15.mysuccess.bg/

Дата: 23 и 24 февруари 2015 г.

Място: София Хотел Балкан

Начален час: 09:30 ч.


Висшият съдебен съвет организира кръгла маса на тема „Представяне на Сравнително изследване в областта на електронното призоваване в страни-членки на Съвета на Европа и проект на предложения за законодателни промени”. Събитието ще се проведе на 23 и 24 февруари 2015 г. от 9:30 часа в зала Роял 1 на София Хотел Балкан.

Представяне на Сравнителното изследване на електронното призоваване в няколко държави-членки на Съвета на Европа
В него са обобщени съществуващи чужди практики в областта, от които биха могли да се изведат подходящи примери при разработването на система за електронно призоваване у нас. С нейното въвеждане се цели подобряване процеса на призоваване и повишаване ефективността и прозрачността на съдебната система.

Представяне на предложения за законодателни промени в процесуалните закони относно електронното призоваване
Те са разработени въз основа на анализ на действащото в момента законодателство. След представяне на конкретните предложения за промени, участниците ще имат възможност да споделят своето мнение и препоръки. Становище по отношение на предложените законодателни промени ще представят и експерти от Съвета на Европа, партньор в изпълнението на проекта.

На събитието ще присъстват представители на съдебната, изпълнителната и законодателната власт, адвокатурата и неправителствени организации.

Програма на кръглата маса можете да намерите тук.

Кръглата маса се организира в рамките на Дейност 2 по Цел 1 на проект „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Норвежки финансов механизъм 2009-2014.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Норвежки финансов механизъм 2009-2014. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Висш съдебен съвет и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор или на Донора.

• Кметът на Бистрица получи наградата от заместник-министъра на културата, доцент Бони Петрунова и членовете на инициативата „Кръгът на Калоян“ на тържествена церемония в музея на Ивайловград

• Николай Гюров стана четвъртия поред носител на наградата, предназначена за обществени личности, частни лица и представители на бизнеса, ангажирали се с подкрепа на археологически проекти и опазване на културно-историческото наследство на България

Николай Гюров, кмет на Бистрица, стана четвъртия поред носител на „Пръстенът на Лютица“. Наградата за принос в опазването на културно-историческото наследство му бе връчена по време на тържествена церемония в музея на Ивайловград в присъствието на заместник-министъра на културата, доцент Бони Петрунова, кметът на Ивайловград, Диана Овчарова и членовете на общността „Кръгът на Калоян“, инициатори на идеята за почетния приз.

Номинацията на Николай Гюров за „Пръстенът на Лютица“ отчита безрезервната подкрепа на младия бистришки кмет, оказана на археолозите и учените, извършващи разкопки и проучвания на средновековната крепостта Урвич в близост до град София. Посмъртно, с наградата „Пръстенът на Лютица“, бе удостоен и Тодор Баладанов от Ивайловград, доброволец при археологически разкопки в Източните Родопи. Церемонията по награждаването бе част от официалните чествания на 14 февруари – Празник на Ивайловград.

Наградата представлява точно копие на средновековен пръстен, открит по време на разкопки в едноименната крепост Лютица, разположена в близост до Ивайловград. Известна още като Мраморния град, крепостта е сред най-запазените твърдини от времето на Второто българско царство. Сведения от исторически източници дават основание да се смята, че в същата крепост се е оттеглил цар Калоян след настъплението си към град Димотика.

„Кръгът на Калоян“ и наградите „Пръстенът на Лютица“

„Кръгът на Калоян” е обединение поставило си за цел да популяризира благородните усилия на български граждани – частни лица, обществени деятели или представители на бизнеса, ангажирали се с материална и финансова подкрепа за опазване и разгласа на българското културно-историческото наследство, археологически проучвания, развитие на историческата наука и изграждане на устойчива основа за запазване на националната памет, чрез годишните номинации и връчване на награда „Пръстена на Лютица”.

Обединението „Кръгът на Калоян” е създадено по инициатива на доцент Бони Петрунова през 2011 г., Евгени Димитров, основател и управител на фотографска агенция „Булфото” и Людмил Каравасилев, мениджър в областта на комуникациите.

С помощта на археолози, историци и представители на неправителствени организации „Калоянов кръг” ежегодно селектира и номинира, мениджъри на компании и частни дарители, допринесли финансово и материално за успешна реализация на археологически и културно-исторически проекти първоначално на територията на Източните Родопи, а вече и от цялата страна. Проектът се осъществява в партньорство с Общински съвет Ивайловград и е под патронажа на кмета на града – госпожа Диана Овчарова.

Номинации и награди досега

На 22 март 2012 година, зад стените на Мраморния град Лютица, досами осем метровата Югоизточна кула, организаторите от „Калоянов кръг” връчиха за първи път своята награда „Пръстена на Лютица”, придружен от дарствена грамота, според протокола и изискванията на Второто българско царство, на г-н Златил Хаджиев, предприемач от Ивайловград, допринесъл с финансовата си и логистична подкрепа за успешното осъществяване на първия етап от разкопките на крепостта. Носители на наградата са още г-жа Радка Тончева, изпълнителен директор на Обединена българска банка и г-н Илиян Попов, президент на София Ауто.

Идеята за създаване на Калояновия кръг и „Пръстенът на Лютица”

Идеята за създаване на Калояновия кръг и „Пръстенът на Лютица” възниква след разкопките на доцент Бони Петрунова през 2011 година на едноименната крепост в Източните Родопи, в близост до Ивайловград, където е открит красив мъжки пръстен, с оригинална и дори загадъчна изработка, подсказваща, че притежателят му се е ползвал с висок статус.

Известна на широката публика като „Мраморния град”, крепостта Лютица е една от малкото запазени средновековни крепости на територията на България, сведения за която имаме от латинският хроникьор Жофроа Вилардуен, отразяващ военните действия на българи, латинци и гърци в началото на 13 век, след завладяването на Константинопол от рицарите на ІV Кръстоносен поход.

Изследователите на военните кампаниите на цар Калоян в този период намират убедителни доказателства за принадлежността на владетеля на Мраморния град, деспот Лютица, към кръга на най-приближените до българския монарх благородници. Изворите от периода свидетелстват за оттеглянето на Калоян след кампанията му срещу Димотика в укрепление на доверен болярин от района на днешния Ивайловград.

За наградата и нейната изработка

Наградата „Пръстена на Лютица” е реплика на намерения през 2011 година от доцент Петрунова пръстен. Тя е изработена от реставраторката Силвия Борисова. Силвия Борисова е и автор на чашата, която се използва при ритуала, съпътстващ връчването на наградата.

Бургаският Детски футболен клуб „Звездичка“ подписа споразумение за партньорство с ПФК ЦСКА. Съгласно договора, детският клуб приоритетно ще предоставя свои успешни и талантливи играчи на ЦСКА.

Основна цел на сътрудничеството между детския клуб и столичния отбор е създаването на възможности за развитие на талантливи “звездички” в професионалния футбол. ПФК ЦСКА ще може да предлага на младежите, навършили пълнолетие, професионална кариера в мъжкия отбор.

Освен обмен на играчи, сътрудничеството на двата клуба включва провеждане на съвместни лагери и турнири и обмяна на опит няколко пъти годишно.

Договорът за партньорство бе подписан от председателят на ДФК „Звездичка” Петър Алексиев и зам. председателят Христо Алексиев и от ръководството на ПФК ЦСКА в лицето на изпълнителния директор Александър Тодоров и Ивайло Котев, член на УС.

Официален сайт на ДФК „Звездичка“: www.dfc-zvezdichka.com


Четвъртият поред носител на „Пръстенът на Лютица“ ще бъде награден в Ивайловград в присъствието на заместник-министъра на културата Бони Петрунова днес, 13 февруари, от 16 часа в музея на Ивайловград. Наградата се връчва за принос в опазването на културно-историческото наследство и е под патронажа на кмета на Ивайловград Диана Овчарова.

Наградата представлява точно копие на средновековен пръстен, открит по време на разкопки в едноименната крепост Лютица, разположена в близост до Ивайловград. Известна още като Мраморния град, крепостта е сред най-запазените твърдини от времето на Второто българско царство. Сведения от исторически източници дават основание да се смята, че в същата крепост се е оттеглил цар Калоян след настъплението си към град Димотика.

На 22 март 2012 година, зад стените на Мраморния град Лютица, досами осем метровата Югоизточна кула, организаторите от „Кръгът на Калоян” връчиха за първи път своята награда „Пръстен на Лютица”, придружена от дарствена грамота, според протокола и изискванията на Второто българско царство. Отличието получи Златил Хаджиев, предприемач от Ивайловград, допринесъл с финансовата си и логистична подкрепа за успешното осъществяване на първия етап от разкопките на крепостта. Носители на наградата са още Радка Тончева, изпълнителен директор на Обединена българска банка, и Илиян Попов, президент на София Ауто.

„Пръстен на Лютица“ се връчва от обединението „Кръгът на Калоян“, поставило си за цел да популяризира благородните усилия на български граждани. В него членуват частни лица, обществени деятели или представители на бизнеса, ангажирали се с материална и финансова подкрепа за опазване и разгласа на българското културно-историческото наследство, археологически проучвания, развитие на историческата наука и изграждане на устойчива основа за запазване на националната памет.

Обединението „Кръгът на Калоян” е създадено по инициатива на доцент Бони Петрунова през 2011 г., Евгени Димитров, основател и управител на фотографска агенция „Булфото”, и Людмил Каравасилев, мениджър в областта на комуникациите.


Столична община развива съвместни туристически маршрути със Своге и Ихтиман, обединяващи емблематични забележителности на територията на трите общини. На пресконференция вчера заместник-кметът по “Култура, образование, спорт и превенция на зависимости” Тодор Чобанов представи разработените маршрути и тематичните туристически пакети, насочени към български и чуждестранни посетители.

Пакетите обединяват тематични турове до историческите, културните, религиозните и природните забележителности в София, Своге и Ихтиман. Обединени под мотото „Кръстопът на вдъхновените“, те пренасят туристите от Античността до модерния свят, като вдъхновяват от древната история на региона и предлагат забавление с богатата му културна програма днес.

 „Искри от векове на слава“
Тридневен туристически пакет, включващ Антична Сердика, храмът Света София и Ротондата. В него е представено културното наследство, свързано с преходните епохи от Античността до Християнството и културния разцвет на Първата и Втората българска държава.

 „Светци и владетели – закрилници“
Пакетът включва Софийската Света гора, най-северният манастир от групата Седемте престола, Лозенският манастир Св. Спас, както и Урвишкият манастирски комплекс. Маршрутът популяризира културно-историческото наследство на региона, като съчетава възможностите на дестинацията за почивка и дейности сред природата.

 „Християнският път през вековете“
Четиридневен туристически пакет, който представя региона като ключова точка на един от главните европейски културни коридори. Тематичните маршрути са свързани с прехода към християнството и първите поклоннически маршрути към Светите земи.

Тематичните пакети са разработени в рамките на проект „Създаване на регионален туристически продукт в общините Столична, Ихтиман и Своге”. Те целят да развият потенциална на региона и да предложат разнообразни възможности за опознаване на неговото наследство, отдих и забавление

Повече информация, снимки и видео за туристическите пакети и забележителностите, включени в тях, ще намерите на: www.ssi.visitsofia.bg

За проекта:
Проект „Създаване на регионален туристически продукт в общините Столична, Ихтиман и Своге”, Договор №BG161PO001/3.2-03/2012/002 се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектът е на стойност 496 220 лв. и се изпълнява в периода от м. март 2013 г. до м. март 2015 г.

——
Този документ е създаден в рамките на Проект „Създаване на регионален туристически продукт в общините Столична, Ихтиман и Своге” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-03/2012 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите” Бюджетна линия: BG161PO001/3. 2-03/2012, Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, Операция 3. 2: „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”. Цялата отговорност за съдържанието му носи Столична община и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Дата: 12 февруари 2015 г., четвъртък

Начален час: 15:45 ч.

Място: зала Пирин, Интер Експо Център


Пресконференция на тема „Кръстопът на вдъхновените – пътуване през векове на слава, духовно и културно развитие” ще се проведе на 12 февруари от 15:45 ч. в зала Пирин, Интер Експо Център. Събитието се провежда по проект „Създаване на регионален туристически продукт в общините Столична, Ихтиман и Своге”, изпълняван от Столична община в партньорство с общините Своге и Ихтиман.

По време на пресконференцията ще бъдат представени туристически пакети, обединяващи емблематични туристически обекти на територията на София, Ихтиман и Своге. Пакетите предлагат тематични турове до историческите, културните, религиозните и природните забележителности на трите общини.

Информация, снимки и видео за туристическите пакети и забележителностите ще намерите на: www.ssi.visitsofia.bg

За проекта:
Проект „Създаване на регионален туристически продукт в общините Столична, Ихтиман и Своге”, Договор №BG161PO001/3.2-03/2012/002 се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектът е на стойност 496 220 лв. и се изпълнява в периода от м. март 2013 г. до м. март 2015 г.


Този документ е създаден в рамките на Проект „Създаване на регионален туристически продукт в общините Столична, Ихтиман и Своге” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-03/2012 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите” Бюджетна линия: BG161PO001/3. 2-03/2012, Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, Операция 3. 2: „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”. Цялата отговорност за съдържанието му носи Столична община и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

• Документът ще бъде периодично актуализиран, като ще бъдат включвани обновени данни и решения
• Новите оперативни програми 2014-2020 предоставят значителни възможности за финансиране на иновациите
• Предизвикателството пред компаниите днес: разработване на иновативни продукти, насочени към унифициране на производствените процеси


Общ интерактивен документ, наречен „Мястото на иновациите в българския бизнес“, ще създадат бизнес компании и организации в България. Документът ще съдържа анализи, проучвания, данни, проблеми и търсене на общи решения за преодоляването им. Около това решение се обединиха участниците в дискусията по време на форума “Фабрика за иновации: Възможности и тенденции пред българския бизнес. Опции за финансиране, европейски фондове”, организиран от XAPT Solutions. Идеята на XAPT Solutions е документът да бъде периодично актуализиран и доразвиван, като ще бъдат отразявани настъпилите промени, нова актуална и полезна информация, анализи и решения. В него ще бъде включени и данни за възможностите за финансиране на иновациите, предлагани от европейските структурни и инвестиционни фондове, както и практически примери за реализирани иновации.

Събитието “Фабрика за иновации: Възможности и тенденции пред българския бизнес. Опции за финансиране, европейски фондове”, което се проведе днес в София, събра на едно място представители на бизнеса, технологични и иновативни компании и организации, пред които бяха демонстрирани успешни примери за това как внедряването на иновативни решения се е превърнало в основна предпоставка за бизнес успех в различни сфери.

Според вицепремиера по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев, който беше официален гост на форума, основният проблем при иновациите не е липсата на средства. Може би ни липсва увереност, самочувствие и добра организация, посочи той. Дончев акцентира върху факта, че иновациите като цяло представляват промяна, излизаща извън рамките на обичайното, от каквато промяна отчаяно се нуждае цялата българска икономика. Вицепремиерът добави, че за развитие на иновациите е необходимо създаването на „хранителна среда“, която да поддържа иновационния процес.

Сред темите на форума беше и развитието на Internet of Things (IoT) като концепция, която ще промени не само ежедневието на потребителите, но и ще постави на изцяло нова платформа правенето на бизнес и разработването на бизнес решения. Иновациите, които могат да се развиват в тази нова среда, са на практика необятни и създават неограничено поле за развитие и реализация на идеи, стана ясно по време на събитието. Internet of Things (IoT) дава възможност за свързване на всичко, по всяко време, с всекиго, при това от всяко място, за всяка услуга, във всички мрежи.

Как обаче ще се отрази всичко това на бизнеса? „В индустриален план Интернет на нещата ще се прояви в пълна интеграция на физическия и дигитален свят чрез мрежови сензори, машинна интеграция и обработката на огромно количество данни. Функциите по планиране, възлагане, следене и отчитане на производството ще бъдат споделени чрез свързаността между производители, доставчици, служители, клиенти. Огромно количество данни ще бъдат достъпни по всяко време, за всички заинтересовани, от всякакви устройства”, каза Стели Димитрова, управляващ директор на XAPT Solutions.

По думите на Димитрова, поддръжката и ремонтната дейност ще бъде улеснена благодарение на интелигентни сензори, които ще следят в реално време състоянието на съоръженията и ще изпращат навременни сигнали за необходимост от ремонти; ще се оптимизира и веригата на доставки. „Нещо повече – клиентите ще могат да проверяват определени параметри на продукта, важни за него (съдържание, показатели, данни за производство, партиди, сертификати); производителите ще могат да следят дали се спазват условията за съхранение на суровини и продукция; при рекламация към доставчик ще се подава сигнал към него още при регистриране на отклонението; ще се осъществява онлайн контрол при опасни суровини и материали“, поясни тя.

Комбинирайки всичко това с ноу-хау за оптимизации и ползване на софтуер за управлението му, XAPT Solutions се насочва към разработването на иновативна услуга, предоставяща възможността за осъществяване на целия този процес. “Ще се фокусираме върху производствените сектори като генератор на Брутния вътрешен продукт на страната, като услугата ни, която ще бъде базирана в облака, ще бъде предложена първо в България”, съобщи Стели Димитрова.

“Облачните услуги не са технологии от бъдещето, те са технологии от настоящето”, каза от своя страна Радослав Ризов, експерт “Проекти и програми” в Microsoft България. „През Програмния период 2007-2014 г. облачните услуги (SaaS, IaaS, PaaS) не бяха допустим разход по проекти, финансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове, в почти всички държави членки, включително в България. С развитието си те разкриха пълния си потенциал, но невъзможността на ГД “Регионална политика” и националните органи да предвидят еволюцията им “обрече” развитието на иновациите в ЕС да бъде заключено на on-premise. За да се промени текущото състояние, което застрашава цялата икономика на ЕС, трябва да идентифицираме проблемите и да предприемем спешни мерки. Публичните и частни субекти трябва да могат да се възползват от услуги, базирани в облака, чрез Структурните фондове през периода 2014-2020 г.“, категоричен беше Ризов.

Пред участниците във форума Емил Дърев и Евгений Иванов, членове на Управителния съвет на Българската асоциация на консултантите по европейски програми, представиха възможностите за финансиране на иновации през следващия програмен период. Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” ще може да осигури на българската икономика общо 1,2 млрд. евро до 2020 г., като от тях 295 млн. евро ще са директно насочени към иновациите. През 2015 г. се планира да се отворят три схеми за повече от 430 млн. лв., една от които е за иновации. От БАКЕП представиха и кои са конкретните допустими дейности, които ще бъдат финансирани и от какъв размер на финансова помощ могат да се възползват, като представиха и примери от практиката за реализирани иновации.

Участниците имаха възможността да се запознаят и със същността на систематичния подход към иновациите, представен от Красен Хинков от Innovation Starter Box. „Няма дългосрочен устойчив растеж без иновации“, категоричен беше той. Хинков цитира данни от изследването Breakthrough innovation & Growth на PWC, според които за 51% от компаниите иновациите са конкурентна необходимост, а 75% от най-иновативните компании имат добре дефинирана иновационна стратегия. 74% от изпълнителните директори считат, че иновациите и оперативната ефективност са еднакво важни за успеха на компанията им. „Това се случва за пръв път от началото на проучването – иновациите имат превес над ефективността“, подчерта Хинков.

За XAPT Solutions:
XAPT Solutions е най-големият Microsoft Dynamics партньор за Централна и Източна Европа. Компанията е водеща сила в консултирането на клиентите във всички аспекти по отношение на избор, внедряване и последваща поддръжка на системи за управление на бизнеса. В началото на 2014 г. XAPT Solutions придоби в България LLP Dynamics, част от LLP Group – един от лидерите на пазара и първият партньор на Microsoft у нас, предлагащ и двете системи от бизнес направлението Microsoft Dynamics (AX и NAV). В момента част от голямото семейство на XAPT Solutions са и над 45 професионалисти, базирани в България. Българският екип на компанията, продължител на традициите и успеха на LLP Dynamics, има реализирани над 120 проекта по внедряване на ERP, бизнес консултиране, изграждане на Business Intelligence стратегии и други IT системи. XAPT Solutions предоставя както цялостни, така и конкретни бизнес решения за клиенти в индустриите, в които има натрупан опит вече над 14 години.

ЗА НАС

Комуникационна агенция PRoWay е създадена в началото на 2010 година.
PR мениджър и съдружник в PRoWay е Стоян А. Стоянов, PR специалист с над 10-годишен опит в публичните комуникации във водеща PR агенция, в бизнес организация, правителствени институции и медии. Той е работил за публичните комуникации на компании като ЧЕЗ България, DB Shenker България, SHELL България, VISA, HP и други.

КОНТАКТИ

PRoWay Communications Agency

Моб. тел.: + 359 (879) 646 648

E-mail: stoyanov@proway.bg

Офис: София, ул. "Шести септември" №44

© 2012 PRoWay Provides Professional