Фармацевтите имат ключова роля на консултанти в добрата грижа за пациентите

Бизнес форум за добрите практики във фармацевтичната област MySuccess.bg in Pharmacy, организиран от списание ENTERPRISE

Бизнес форумът за добрите практики във фармацевтичната област MySuccess.bg in Pharmacy постави на преден план добрата грижа за пациентите и ключовата роля на фармацевтите като консултанти. Форумът се проведе днес и събра на едно място здравни специалисти, които споделиха своя опит в осигуряването на качествени продукти и услуги.

По време на първия панел на форума бяха разгледани GMP стандартите за добра производствена практика. Правилата, според които индустрията се развива, регулират качеството на продуктите и предоставят на пациентите сигурно лечение. „Все по-голямо внимание се обръща на етикета и листовката на предлаганите продукти за лечение – всички рискове и нежелани реакции трябва да са подробно описани“, коментира Владимир Афенлиев, директор „Бизнес развитие“ в Софарма АД. Той допълни, че добрата грижа за пациентите изисква завишени мерки за контрол на нелегалните медикаменти и изисквания към безопасността. От средата на 2012 г. производителите са задължени да качват кратки характеристики на всички лекарства на компанията в обща европейска база данни.

Бизнес форумът постави в центъра на своята тематика грижата за пациентите и чрез дискутиране управлението на риска при въвеждането на нови лекарства. Успешното планиране и подготовката за появата на допълнителни странични ефекти и нежелани реакции след пускането на пазара на нови медикаменти са важни стъпки в рисковото управление. „Тук голямо значение имат лекарите и фармацевтите, които да подават сигнали при появата на непосочени в листовката нежелани реакции“, отбеляза д-р Теодора Люлева, отговорно лице по лекарствена безопасност в Санофи България. „За 2011 година са докладвани 322 нежелани лекарствени реакции, което е около 5 пъти по-малко в сравнение с други европейски държави“, допълни тя. Управлението на риска може да се осъществява и чрез контрол на дистрибуцията и изграждане на постоянна база данни с характеристики на рисковете, оценяването им и методи за тяхното решаване.

Вторият панел на фармацевтичния форум проследи добрите световни практики в областта. Според американския и европейския опит екипната работа на лекари, фармацевти и производители на лекарства е успешната стратегия в добрата грижа за пациентите. Доц. Асена Стоименова, зам.-председател на УС на БФС, определи фармацевтите като ключови консултанти, които имат пряк достъп до пациентите и могат да наблюдават развитието на тяхното лечение. По данни на Световната здравна организация 50% от хората с хронични заболявания приемат неправилно предписаните лекарствата. В САЩ смъртните случаи в резултат на непридържане към предписаната терапия са около 125 000 годишно. „Именно тук идва ролята на фармацевта, който може да се намеси със своите съвети и препоръки“, допълни доц. Стоименова. Като решение на проблема тя посочи въвеждането на предмети по здравословен начин на живот в училищата и насърчаване споделянето на отговорността между лекари, фармацевти и пациенти.

Участниците в MySuccess.bg in Pharmacy – „С грижа за пациента!“ се запознаха с автоматизацията на процесите в аптеките като стъпка в качественото обслужване и набелязаха тенденциите в развитието на медиите и тяхното влияние в здравеопазването. Те получиха и изпитани формули за успех във време на криза от д-р Константин Руйчев, Санофи България. Той определи развитието в криза като комбинация от иновации, инвестиции и поглед към нови пазари.
Официални спонсори на бизнес форума: Булвария Холдинг, TBI Rent и “Биоком Трендафилов” ЕООД

ЗА НАС

Комуникационна агенция PRoWay е създадена в началото на 2010 година.
PR мениджър и съдружник в PRoWay е Стоян А. Стоянов, PR специалист с над 10-годишен опит в публичните комуникации във водеща PR агенция, в бизнес организация, правителствени институции и медии. Той е работил за публичните комуникации на компании като ЧЕЗ България, DB Shenker България, SHELL България, VISA, HP и други.

КОНТАКТИ

PRoWay Communications Agency

Моб. тел.: + 359 (879) 646 648

E-mail: stoyanov@proway.bg

Офис: София, ул. "Шести септември" №44

© 2012 PRoWay Provides Professional