Първият онлайн портал за имигранти ще предоставя полезна правна информация и възможностите за достъп до трудовия пазар

Проект с европейско финансиране ще работи за осигуряването на достъпна информация за имигрантите у нас и запознаването им с процедурите за намиране на работа и законовите регламентации за пребиваването им в страната. Това обявиха от Интернешънъл Трейнинг енд Дивелопмънт Център ООД на встъпителна пресконференция днес по проект „Осигуряване на достъпна информационно-комуникационна среда и национална кампания за миграционния феномен”.

В рамките на проекта ще бъде създаден първият за България единен информационен онлайн портал за имигранти www.immigrant-bg.eu. Концепцията за интернет страницата ще бъде съобразена с най-добрите европейски практики в областта на интеграцията на граждани от трети страни. На нея имигрантите ще могат да намерят полезна правна информация относно правото им на престой в страната, както и възможностите за достъп до трудовия пазар и здравноосигурителната система. Порталът ще помества и новини и другa практическа информация, засягаща ежедневието на имигрантите у нас. Информационният портал ще бъде от изключителна полза особено за новопристигащите имигранти, които тепърва се запознават със своите права и задължения в приемащата страна.

По време на пресконференцията бяха представени и дейностите по проекта, свързани с осъществяването на разширена информационна кампания, насочена към медиите и приемащото общество, с цел повишаване осведомеността за миграционния феномен. „Анализ на публикации, свързани с темата за имигрантите, за периода 1 април 2009 – 1 април 2012 година показва, че темата в България през този период се отразява от медиите предимно положително и информативно“, сподели Стоян А. Стоянов, управител на Комуникационна агенция PRoWay.

Анализът показва и че медиите не успяват да направят разлика между имигранти, бежанци и чужденци с неустановен статут за пребиваване в България. „Провеждането на ефективна информационна кампания за миграционния феномен е ключов фактор за взаимното разбиране между приемащото общество и имигрантите и тяхното интегриране“, обобщи Ева Любомирова, ръководител на проекта. Тя допълни, че основна роля в интеграционния процес имат и медиите. Проектът предвижда заснемането на видео материал, който ще се излъчи в националния ефир и ще представи историите на имигранти у нас.
За проект „Осигуряване на достъпна информационно-комуникационна среда и национална кампания за миграционния феномен”
Проектът се изпълнява от Интернешънъл Трейнинг енд Дивелопмънт Център ООД и се финансира от Европейския фонд за интеграция на граждани на трети страни. Общата стойност на проекта е 49 990 лева. Основната цел е да бъде постигната актуална и ефективна обществена информираност за провеждането на последователна и дълготрайна политика за гарантиране правата на имигрантите (ГТД – граждани на трети държави), тяхната успешна интеграция в българското общество и по-доброто им взаимно разбиране, в изпълнение на Общите основни принципи (ООП) на ЕС по интеграция на имигранти (ГТД) в България. В рамките на проекта ще бъде осъществена информационна кампания, насочена към медиите и обществото, с цел повишаване осведомеността за миграционния феномен.

ЗА НАС

Комуникационна агенция PRoWay е създадена в началото на 2010 година.
PR мениджър и съдружник в PRoWay е Стоян А. Стоянов, PR специалист с над 10-годишен опит в публичните комуникации във водеща PR агенция, в бизнес организация, правителствени институции и медии. Той е работил за публичните комуникации на компании като ЧЕЗ България, DB Shenker България, SHELL България, VISA, HP и други.

КОНТАКТИ

PRoWay Communications Agency

Моб. тел.: + 359 (879) 646 648

E-mail: stoyanov@proway.bg

Офис: София, ул. "Шести септември" №44

© 2012 PRoWay Provides Professional