Пресконференция на тема „Електронно правителство, наука, бизнес и алумни“ в ТУ-София на 30 октомври

Дата: 30 октомври 2014 г., четвъртък

Начален час: 11:00 часа

Място: Конферентната зала на новия Библиотечно-информационен център на ТУ-София


Техническият университет – София организира пресконференция на тема „Електронно правителство, наука, бизнес и алумни“, която ще се проведе на 30 октомври 2014 г. от 11:00 ч. в Конферентната зала на новия Библиотечно-информационен център на ТУ-София. По време на пресконференцията ще бъдат коментирани въпроси от стратегическо значение не само за университета и висшето образование в България, но и за обществото като цяло. Сред водещите теми са: иновативната система за електронно управление в ТУ – София (Е-ТУС); новият алумни център – лост за утвърждаване на престижа на университета и насърчаване на връзката между бизнеса и академичната общност. Възпитаниците на университета са сред най-изтъкнатите личности в обществото – Президентът на Република България г-н Росен Плевнелиев, академик Стефан Воденичаров (председател на БАН), инж. Койчо Русев (председател на Български транспортен холдинг), проф. Венелин Живков (ректор на ТУ 2000-2004), инж. Анри Леви (управител на фирма „ФАДАТА“), инж. Николай Минков (изпълнителен директор на индустриален клъстер Средногорие мед), инж. Константин Колев (изпълнителен директор на „КОЛБИС МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСФЕР АД”), инж. Лидия Шулева (евронаблюдател, евродепутат и народен представител в 40-то Народно събрание на България 2005 – 2009 и управител на “Бизнес интелект“) и много други. Значим е и приносът на ТУ-София в изграждането на „София Тех Парк“, като от 12-те лаборатории 6 са на ТУ-София.

В пресконференцията ще вземат участие ректорът на ТУ – София проф. д-р инж. Марин Христов, зам.-ректорите и представители на академичната общност.

Пресконференцията се организира в рамките на двудневна конференция на тема „Усъвършенстване на системите за управление на ТУ-София”, която ще се проведе на 30 и 31 октомври 2014 г., и в изпълнение на проект „Усъвършенстване на системата за управление на Техническия университет-София“, договор № BG051PO001-3.1.08-0023. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Технически университет-София носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Договарящия орган.

ЗА НАС

Комуникационна агенция PRoWay е създадена в началото на 2010 година.
PR мениджър и съдружник в PRoWay е Стоян А. Стоянов, PR специалист с над 10-годишен опит в публичните комуникации във водеща PR агенция, в бизнес организация, правителствени институции и медии. Той е работил за публичните комуникации на компании като ЧЕЗ България, DB Shenker България, SHELL България, VISA, HP и други.

КОНТАКТИ

PRoWay Communications Agency

Моб. тел.: + 359 (879) 646 648

E-mail: stoyanov@proway.bg

Офис: София, ул. "Шести септември" №44

© 2012 PRoWay Provides Professional