Какво трябва да знаят потребителите, когато теглят бърз заем

Клиентите да се информират подробно и да си изясняват в детайли всички условия, когато сключват договор за заем от небанкова финансова институция. При неясноти или сблъскване с термини, които не познават, да не се колебаят да задават въпроси към кредитните консултанти на компанията, която им предлага кредита.
От друга страна, при наличие на затруднения, да не прекъсват контакта с компанията, а да я информират за своето положение, за да могат да получат отсрочка за плащанията или друг вариант, при който ще могат да запазят платежната си дисциплина.

“Наблюденията ни сочат, че добрата информираност, ясните и прозрачни условия на кредитите, както и правилната преценка на собствените възможности за изплащането на заема са ключови условия за доброто му обслужване”, коментира изпълнителният директор на ПРОФИ КРЕДИТ България Здравко Райчев.

Ето и основните препоръки към клиентите, когато се обръщат за заем от небанкова финансова институция:

1. На първо място, да се постараят да бъдат максимално информирани. Когато кандидатстват за кредит, задължително трябва да им бъде предоставен Стандартен Европейски формуляр и Общи условия на договора, с които да се запознаят. Съветваме клиентите да четат внимателно документите, които подписват. Да не пренебрегват необходимостта от това да се информират за условията на кредита. Ако не разбират някои от термините или нещо не им е станало ясно, да не се колебаят да питат. Кредитните експерти са длъжни да им обяснят всички неясноти и да отговорят на техните въпроси.

2. Да са наясно предварително с условията, при които вземат кредита, и да са преценили добре своите възможности да го изплащат. Тоест, да обърнат внимание каква е сумата на кредита, който вземат; за какъв период на изплащане; какъв ще бъде размерът на месечната вноска, какъв е годишният процент на разходите (ГПР) и годишният лихвен процент (ГЛП). Да обръщат внимание на описаните в Общите условия последствия и неустойки в случай на забава в плащането.

3. Да знаят, че дори и след подписване на договора могат да се откажат от него, като за това не дължат каквито и да е обезщетения или неустойки!

ЗА НАС

Комуникационна агенция PRoWay е създадена в началото на 2010 година.
PR мениджър и съдружник в PRoWay е Стоян А. Стоянов, PR специалист с над 10-годишен опит в публичните комуникации във водеща PR агенция, в бизнес организация, правителствени институции и медии. Той е работил за публичните комуникации на компании като ЧЕЗ България, DB Shenker България, SHELL България, VISA, HP и други.

КОНТАКТИ

PRoWay Communications Agency

Моб. тел.: + 359 (879) 646 648

E-mail: stoyanov@proway.bg

Офис: София, ул. "Шести септември" №44

© 2012 PRoWay Provides Professional